+ Оновлення

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Особливості навчання ліворуких дітей

Значний відсоток за дослідженнями вчених становлять ліворукі діти. Тому проблема навчання ліворуких дітей − є одна з нагальних і актуальних у сучасній педагогічній та психолого- педагогічній науці та практиці.У таких дітей у провідною є права півкуля головного мозку, тому більшого значення надають інтонації, емоційному забарвленню під час подання нового матеріалу.

Автор: 

Добрянська Анастасія Віталіївна
Чернівецька гімназія №5

Предмети: ПедагогікаКласи: Вища школа
Категорії: + Оновлення

Диктанти як засіб формування орфографічної компетентності

Процес розвитку орфографічних умінь у молодших школярів буде ефективним, якщо вивчення орфографічного матеріалу носитиме свідомий характер і спиратиметься на простіші навички і вміння. Завдання оволодіння орфографічною грамотністю не можуть бути розв’язані без постійної уваги шкільного курсу до орфографічного моменту.

Автор: 

Сімех Вікторія Іванівна, вчитель початкових класів

Предмети: Українська моваКласи: Початкова школа
Категорії: + Оновлення

Environmental Potection

Урок містить інформацію про проблеми довкілля, причини їх виникнення та про важливість захисту довкілля. Протягом уроку учні вдосконалюють навички говоріння та аудіювання, працюють у парах та створюють мініпроекти (малюють постери)

Автор: 

Ковальчук Тетяна Петрівна
учитель англійської мови
Дрогобицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Львівської області

Джерело: 

Підручник Алла Несвіт' We Learn English' 8 клас

Предмети: Англійська моваКласи: 9 клас
Категорії: + Оновлення

Посібник "Ранкова зустріч. Калейдоскоп активностей"

Посібник з розробками матеріалів для ранкових зустрічей з учнями початкових класів.

Автор: 

Гужва Наталія Миколаївна, учитель початкових класів, ЗОШ № 4 м.Покровськ
Бардакова Лариса Михайлівна, учитель початкових класів, ЗОШ № 4 м.Покровськ

Предмети: Класному керівниковіКласи: 3 клас, 2 клас
Категорії: + Оновлення

Нові підходи до формування ключових компетентностей учнів в умовах впровадження концепції нової української школи.

В даній статті розглядаються деякі аспекти формування компетенцій: читацької, інформаційної, соціальної. Наводяться приклади розвитку даних компетенцій на уроках зарубіжної літератури.

Автор: 

Башлій Юлія Михайлівна

Предмети: Зарубіжна література
Категорії: + Оновлення

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СВІТЛІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ

Самостійність учнів початкової школи формується більш успішно, якщо настанови педагога, його роз’яснення поєднуються із самостійними діями дітей, і прояви самостійності не гальмуються зайвим опікунством, а заохочуються та стимулюються, і при цьому велику роль грають емоції успіху-неуспіху. Успіхи викликають у дитини підйом, почуття задоволення, гордості, спонукають до нових звершень. Умовою ж позитивного переживання (стану), необхідного для формування самостійності, є похвала: позитивна оцінка особистості дитини, а не просто позитивна оцінка результатів його діяльності.

Автор: 

Заїчко А.С.
Дудник Т.К.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта

докладніше

Категорії: + Оновлення

ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ

Джерелами інноваційних ідей можуть бути: несподівана подія (успіх або провал, як поштовх до розвитку, або розширення діяльності до постановки проблеми); різні невідповідності (між істинними мотивами поведінки дітей, їх запитами і бажан- нями і практичними діями педагога); потреби педагогічного процесу (слабкі місця в методиці, пошук нових ідей); поява нових освітніх методик.

Автор: 

Заїчко А.С.
Князькова М.Ю.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

РОЗВИТОК НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про об’єкти,які вивчаються на уроці. Ефективність нестандартних уроків забезпечується за умови володіння вчителем методикою їх проведення та умілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.

Автор: 

Заїчко А. С.
Манченко Ю. В.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Функції учителя зумовлюються потребами суспільно – економічного розвитку нашого суспільства, а також особливостями розвитку загальнолюдських і національних морально – духовних цінностей. Як зазначав А. Кузьмінський, основними функціями діяльності педагога є:
1) виховна; 2) навчальна; 3) організаторська; 4) оберігаюча; 5) інформуюча.

Автор: 

Заїчко А.С.
Образ В.М.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

особистість сучасного педагога має бути всебічно розвиненою, освіченою, компетентною з питань виховання та навчання, мати певні професійні якості та риси характеру.

Автор: 

Заїчко А.С.
Пустовойт Г.О.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІЧНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДЛЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

застосування мнемотехніки в навчально-виховному процесі сучасної школи дозволяє безпомилково запам’ятовувати будь-яку точну інформацію, яка вважається важкою для запам’ятовування, а також сприяє підготовці учня до діяльності умовах сучасного інформаційного суспільства.

Автор: 

Заїчко А.С.
Рябоконь І.С.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ, ЙОГО ОСОБИСТІСНІ РИСИ

Справжній педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. Його має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а світ людей. Завдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Місія педагога — це не лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником між дітьми та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства. Його обов'язок — виховувати гідних людей, здатних примножувати здобутки людської цивілізації.

Автор: 

Заїчко А.С.
Соколенко А.К.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

СІМ'Я І ШКОЛА ЯК ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ УФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

завдяки взаємодії система виховання та навчання покликана сприяти реалізації основної функції виховної роботи – донесення до свідомості школяра систему ідей, знань про гуманістичні цінності і формування на їх базі стійких гуманних якостей особистості школяра та розширення досвіду гуманної поведінки.

Автор: 

Заїчко А.С.
Шапран Я.О.

Красноградський коледж комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія"
Харківської обласної ради

Предмети: ПедагогікаКласи: Професійна освіта

докладніше

Категорії: + Оновлення

Конспект відкритого уроку Михаил Афанасьевич Булгаков. (1891-1940). «Собачье сердце». Украинские страницы жизни и творчества писателя. М. А. Булгаков и власть, трагедия художника.

Тема уроку: Михаил Афанасьевич Булгаков. (1891-1940). «Собачье сердце». Украинские страницы жизни и творчества писателя. М. А. Булгаков и власть, трагедия художника.
Цель: Донести до сознания учащихся своеобразие личности писателя, его тонкого духовного мира, его глубоких творческих озарений; способствовать воспитанию чувства прекрасного, умения размышлять; способствовать развитию устной монологической речи, воображения.
Наглядность: портреты Булгакова, зеркало, печатная машинка, иллюстрации к произведениям, лампа, кресло с пледом, фонарь при входе в класс.

Автор: 

Галаган Ірина В'ячеславівна, вчитель зарубіжної літератури Полтавської гімназії "Здоров'я" №14

Предмети: Зарубіжна літератураКласи: 9 клас
Категорії: + Оновлення

Кольоровий тиждень в початковій школі

Кожний день тижня відповідає певному кольору. Усі учні і вчитель приходить в тому кольорі, якому відповідає день. Ми виконуємо різноманітні завдання, виготовляємо вироби та розважаємось. Розробка кольорового тижня, по етапах виконанняи та унаочнена. Цікава дітям і робить перерви різноманітнішими. Діти дізнаються багато нового про кольори, що їх оточують. Вони стараються виявляти в собі риси характеру про які розповідає той чи інший колір. Вчаться працювати разом, товаришувати, та поважати їнших. Вони з нетерпінням очікують нового дня і нового дива.

Автор: 

Михайловська Марія Миронівна

Предмети: Виховна роботаКласи: Початкова школа

докладніше

Категорії: + Оновлення

Правдивий світ птахів

Мета конкурсу – пробудження інтересу до орнітології; поглиблення знань про види птахів, що знаходяться під загрозою зникнення; розвиток різнобічних талантів дітей, створення умов для творчого розвитку інтересів; заохочення до використання інформаційних технологій у засвоюванні знань

Автор: 

Корчик Лариса Михайлівна, вчитель основ здоров`я Вербівського навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"

Предмети: Екологічне вихованняКласи: Середня школа
Категорії: + Оновлення

«День юного натураліста»

Всеукраїнська акція «День юного натураліста» - це щорічний захід, започаткований з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення її до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів.
Основними завдання акції є:
-популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з учнівською молоддю;
-задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, підготовка учнівської молоді до професійної діяльності;

Автор: 

Корчик Лариса Михайлівна, вчитель біології Вербівського НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"

Предмети: Екологічне вихованняКласи: Середня школа

докладніше

Категорії: + Оновлення

Акція "Нагодуй горобчика"

Інформація по проведенні акції «Нагодуй горобчика»
Птахи - прекрасні. Вони відіграють важливу роль у природі та житті людини. В природних умовах, наприклад, існують складні взаємозв'язки між птахами й рослинами, з одного боку, та між птахами й іншими тваринами — з іншого.

Автор: 

Корчик Лариса Михайлівна, вчитель біології Вербівського НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"

Предмети: Екологічне вихованняКласи: Середня школа
Категорії: + Оновлення

Комахи - мешканці луків

"Комахи - мешканці луків, як охоронці довкілля".
Його мета: формування цілісної системи екологічного мислення та екологічної свідомості школярів через поглиблення знань в сфері біології та екології, створення умов для творчого підходу до розв'язання сучасних екологічних проблем.

Автор: 

Корчик Лариса Михайлівна, вчитель біології Вербівського НВК

Предмети: Екологічне вихованняКласи: Середня школа
Категорії: + Оновлення

МАН Стовбурні шкідники соснового лісу

Мета роботи: вивчити видову різноманітність стовбурних шкідників соснового лісу Дубровицького району.
Об’єкт дослідження: соснові породи Дубровицького району.
Предмет дослідження: стовбурні шкідники соснового лісу Дубровицького району.
Завдання роботи:
• проаналізувати лісофонд Дубровицького лісництва;
• визначити видову різноманітність стовбурних шкідників;
• вивчити біологічні особливості кожного шкідника;
• провести кількісний аналіз стовбурних шкідників соснового лісу Дубровицького району;
• проаналізувати методи боротьби зі стовбурними шкідниками.

Автор: 

Корчик Лариса Михайлівна, вчитель біології Вербівського НВК

Предмети: Позакласні заходиКласи: Середня школа
Категорії: + Оновлення
RSS-матеріал