- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Особливості «Великого терору» на Житомирщині (Лариса Копійченко)

Додано твір Особливості «Великого терору» на Житомирщині (Лариса Копійченко). Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013.


У статті, підготовленій на основі документальних матеріалів архівів Управління Служби безпеки України в Житомирській області, Державного архіву Житомирської області та інших джерел розповідається про роботу каральних органів у добу «Великого терору» на Житомирщині.

Україна: європейський контекст змін на зламі ХХ–ХХІ ст. та сучасні суспільні прагнення (Микола Алексієвець)

Додано твір Україна: європейський контекст змін на зламі ХХ–ХХІ ст. та сучасні суспільні прагнення (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 19. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017.


У статті висвітлено головні аспекти історичного процесу поступу України в контексті європейського цивілізаційного простору, приналежності її до європейського світу, роль і місце нашої держави у культурно-історичній спільноті Європи.

Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи: утвердження незалежних держав у міжвоєнні роки (1918–1939 рр.) (Микола Алексієвець)

Додано твір Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи: утвердження незалежних держав у міжвоєнні роки (1918–1939 рр.) (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. – Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009.


У статті на основі вітчизняної і зарубіжної літератури проаналізовано сучасні погляди щодо відродження національної незалежності слов’янських народів у міжвоєнні роки.

Постмодернізм і українська культура (Микола Алексієвець)

Додано твір Постмодернізм і українська культура (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 18. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016.


У статті йде мова про постмодернізм як світогляд, який виражає основні тенденції, установки і орієнтири суспільства на певному рівні розвитку і вплив даного світогляду на українську культуру.

Наукові дослідження із всесвітньої історії в нашому університеті: стан і проблеми (Микола Алексієвець)

Додано твір Наукові дослідження із всесвітньої історії в нашому університеті: стан і проблеми (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – Вип. 5. – У 2 ч. – Ч. 1.


У статті проаналізовано стан і проблеми розвитку досліджень із всесвітньої історії на кафедрі нової і новітньої історії та методики викладання історії в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Народний Рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації (Микола Алексієвець)

Додано твір Народний Рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 6–7. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011.


У статті проаналізовано стан й проблеми сучасної національної історіографії історії створення НРУ та його ролі у відродженні Української держави, з’ясовано недостатньо досліджені аспекти проблеми, накреслено напрямки можливого подальшого наукового пошуку.

Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки (Микола Алексієвець)

Додано твір Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 10. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.


У статті проаналізовано питання створення й розвитку кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, її сьогодення і перспективи в контексті основних тенденцій становлення історичної освіти і науки.

Розвиток екологічного руху в контексті національно-державного відродження України (кін. 80-х – 90-і рр. ХХ ст.) (Марія Алексієвець)

Додано твір Розвиток екологічного руху в контексті національно-державного відродження України (кін. 80-х – 90-і рр. ХХ ст.) (Марія Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 6–7. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011.


У статті проаналізовано основні тенденції та особливості розвитку екологічного руху в Україні у контексті її національного відродження.

Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України (Марія Алексієвець)

Додано твір Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України (Марія Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 10. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.


Досліджуються актуальні проблеми охорони довкілля в контексті національно-державної політики Української держави на сучасному етапі.

Екологічний рух в Україні: історична ретроспектива, сучасність і перспективи (Марія Алексієвець)

Додано твір Екологічний рух в Україні: історична ретроспектива, сучасність і перспективи (Марія Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – Вип. 5. – У 2 ч. – Ч. 1.


У статті виявлено та проаналізовано основні етапи екологічного руху в Україні, розкрито його специфічні риси, форми діяльності громадських організацій, означено пріоритети і напрямки розвитку в контексті сучасного національного відродження.

Архетип і ментальність через призму історії (Михайло Юрій)

Додано твір Архетип і ментальність через призму історії (Михайло Юрій). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 19. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017.


У статті йде мова про місце і роль архетипу в структурі менталітету, розкрито упорядкований підхід до розуміння історичного розвитку ментальності з позицій співвідношення архетип – культура – менталітет.

Що скажуть люди… (Павел Вежинов)

Додано твір Що скажуть люди… (Павел Вежинов). «Всесвіт» №3, 1985.
З болгарської переклала Вікторія Захаржевська.

Шлях революціонерів-самостійників: Конрад-Віктор Зілліакус і Микола Міхновський (Денис Ковальов)

Додано твір Шлях революціонерів-самостійників: Конрад-Віктор Зілліакус і Микола Міхновський (Денис Ковальов). У статті здійснено порівняльний аналіз життєдіяльності головних ідеологів національної революції та самостійництва – Миколи Міхновського в Наддніпрянській Україні та Конрада-Віктора Зілліакуса у Великому князівстві Фінляндському. Приділено увагу підпільній та партійній діяльності напередодні та в період Революції 1905-1907 рр.. З’ясовані результати можуть стати в нагоді для подальших історичних розвідок щодо порівняння генези національно-визвольного руху в Україні та Фінляндії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
RSS-матеріал