- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Літописний Губин XII-XIII ст. Болохівська земля. Вип. 1. За матеріалами археологічних досліджень 1997-2003 років (Іон Винокур)

Додано твір Літописний Губин XII-XIII ст. Болохівська земля. Вип. 1. За матеріалами археологічних досліджень 1997-2003 років (Іон Винокур). Літописний Губин XII-XIII ст. Болохівська земля. Вип. 1. За матеріалами археологічних досліджень 1997-2003 років (2004)

У монографії розглянуті матеріали археологічних досліджень 1997-2003 років на городищі давньоруського Губина ХЇІ-ХІІІ ст., що у Болохівській землі. Книга присвячується 800-річчю цього літописного міста.

Традиційне дозвілля молоді Батуринщини у ХХ ст. (Марина Герасько)

Додано твір Традиційне дозвілля молоді Батуринщини у ХХ ст. (Марина Герасько). Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К.: Глухів, 2017. – Вип. 10.


Стаття присвячена дослідженню форм громадського дозвілля молоді на Батуринщині у ХХ ст. Дана праця базується на вивченні польового матеріалу, зібраного автором у старожилів Батурина та навколишніх сіл – Обмачів, Осіч, Пальчики, Матіївка, Красне та Митченки. З метою передачі колориту говірки без порушень «правил» місцевого діалекту, автор подає у тексті спогади старожилів із збереженням усіх фонетичних та стилістичних особливостей.

Житло як основа життєдіяльності українців (Марина Герасько)

Додано твір Житло як основа життєдіяльності українців (Марина Герасько). Сумський історико-архівний журнал. №XXIV. 2015


На прикладі містечок Батурина, Глухова, Борзни та Кролевця у статті розглядається інтер’єр жител населення Чернігово-Сіверщини (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.). На основі значного описового матеріалу, стосовно звичаїв і побуту українців, який накопичився в середині і особливо в другій половині ХІХ ст. можна зробити науково-вивірені узагальнення з приводу порівняльної характеристики українців і росіян. Дослідженням цієї теми займалися М.Маркевич, І.Срезнєвський, П.Куліш та ін. Значний внесок до вивчення даної проблематики належить історику М.Костомарову, який виокремив український культурний і традиційно-буттєвий комплекс із загальноросійського, що утрадиційнилось як спільне за понад сторіччя співжиття в рамках однієї імперії. Також у даній статті характеризується поділ оселі на умовні частини та визначаються основні сакральні центри хати. Автор наголошує на глибокому символічному обрядово-ритуальному значенні, яке українці надавали всім предметам хатнього інтер’єру та наголошує на ліричній прив’язаності їх до місця свого проживання.

Житло як основа життєдіяльності населення Чернігово-Сіверщини (Марина Герасько)

Додано твір Житло як основа життєдіяльності населення Чернігово-Сіверщини (Марина Герасько). Матеріали до української етнології. – 2016. – Вип. 15.


У статті розглядається традиційне будівництво та інтер’єр житла на Чернігово-Сіверщині (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.).

Деякі уподобання та смаки Кирила Розумовського (Марина Герасько)

Додано твір Деякі уподобання та смаки Кирила Розумовського (Марина Герасько). Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К.: Глухів, 2012. – Вип. 5.


На основі джерельних матеріалів розглядаються деякі уподобання та смаки гетьмана Кирила Розумовського.

Будинок К. Розумовського на вулиці Київській (Марина Герасько)

Додано твір Будинок К. Розумовського на вулиці Київській (Марина Герасько). Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць. – К.: Глухів, 2014. – Вип. 7.


Стаття присвячена дослідженню теми дерев’яного будівництва К.Г.Розумовського у Батурині.
RSS-матеріал