- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Додано твір "Як я вмер" (Борис Грінченко)

Додано твір Як я вмер (Борис Грінченко).Джерело:
Дубове листя. Альманах на згадку про П. О. Куліша.-1903(author unknown)

Додано твір "Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911)" (Інна Заболотна)

Додано твір Спогади Івана Крип’якевича (1904–1911) (Інна Заболотна).Спогади видатного українського історика, львів’янина І. Крип’якевича з його осо-
бистого архіву допомагають створити повніший, рельєфніший портрет молодого вче-
ного. У спогадах міститься інформація про наукову та громадську діяльність історика,
окреслюється коло його знайомих, висвітлюються взаємини з сучасниками, зокрема з
М. Грушевським, а також суспільне життя та студентський рух у Галичині на початку ХХ ст.(author unknown)

Додано твір "Зібрання творів і листів у семи томах. Том 1. Спогади. 1861-1907" (Євген Чикаленко)

Додано твір Зібрання творів і листів у семи томах. Том 1. Спогади. 1861-1907 (Євген Чикаленко).У спогадах відомого українського діяча Євгена Чикаленка подається розгорнута характеристика громадського та культурного руху в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Читач знайде чимало цікавих та маловідомих фактів про діяльність Б. Грінченка, М. Лисенка, В. Антоновича, М. Комарова, Д. Пильчикова, В. Науменка, братів Тобілевичів, П. Стебницького, Л. Жебуньова та багатьох інших видатних представників української інтелігенції.(author unknown)

Додано твір "Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського" (Соломія Павличко)

Додано твір Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: складний світ Агатангела Кримського (Соломія Павличко).Остання праця Соломії Павличко - багатопланове дослідження життєвого і творчого шляху Агатангела Кримського, всесвітньо відомого вченого-сходознавця, видатного громадського діяча, поета, письменника, перекладача, палкого патріота України. Проникнення дослідниці в найпотаємніші глибини психіки високоталановитої людини, тонкий аналіз художніх творів, безсторонні, виважені характеристики оточення та політичної і соціальної атмосфери, в якій жив Кримський, дають змогу по-новому оцінити цю дивовижну, одну з найвеличніших і найтрагічніших постатей української інтелектуальної історії.

скановано спеціально для Чтива(author unknown)

Додано твір "Червоний терор. Історія сталінізму" (Баберовскі Йорґ)

Додано твір Червоний терор. Історія сталінізму (Баберовскі Йорґ). Сталінізм як явище історії, позначене страхіттями репресій, депортацій та масовим знищенням людей, вивчений ще недостатньо. Лише після відкриття архівів бачення радянської історії почало поступово змінюватись. Тридцятилітній період комуністичної деспотії, який збігається з роками врядування Сталіна, мав ознаки модерної автократії, яка насильство над власним населенням розгорнула до апокаліптичних масштабів. Книжка берлінського історика розповідає про сталінізм як систему організованого державного терору проти населення, систему, що постала в насильстві і репресіях, систему, в якій масовий терор завершився разом з її кінцем - смертю Сталіна. Йорг Баберовскі розглядає анатомію сталінського насильства та пропонує нові тлумачення сталінізму. Книжка є цікавим і переконливо аргументованим поглядом на найпохмуріший період історії Радянського Союзу.(author unknown)
RSS-матеріал