- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Внутрішньополітичні фактори стримування євроінтеграційного курсу України (Тетяна Сидорук)

Додано твір Внутрішньополітичні фактори стримування євроінтеграційного курсу України (Тетяна Сидорук). Політичний менеджмент. – 2011. – №2.


У статті пропонується аналіз особливостей внутрішньополітичного розвитку України в пострадянський період, що накладає обмеження на процеси внутрішнього реформування держави та її зовнішньополітичний курс. Стверджується, що політична еліта України й досі не виробила стратегічного проекту розвитку держави. Внаслідок цього вона не здатна здійснити радикальні реформи в країні і втілити в життя задекларовану стратегію „європейського вибору”.

Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski (пол.) (Олексій Сухий)

Додано твір Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski (пол.) (Олексій Сухий). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 19. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017.


Східне партнерство є першою комплексною ініціативою, яка була введена в систему зовнішніх зв’язків Європейського Союзу, спрямована на Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну. Його обов’язок полягає в тому, щоб зблизити й інтегрувати країни Східної Європи, а також Південного Кавказу з Європейським Союзом. Воно приносить абсолютно нову якість у відносини між Європейським Союзом та вищезгаданими країнами, завдяки поступовій інтеграції цих держав і їх товариств з Європейським Союзом.

Виконавши завдання Східного партнерства, реальним стане фактичне зближення країн-партнерів з Європейським Союзом і, в результаті, з’явиться можливість зробити повну інтеграцію в майбутньому. Відповідно до європейських цінностей, норм і нормативів, співпраця здійснюється у таких галузях, як права людини, ринкова економіка, збалансований розвиток, хороше управління, енергетична безпека тощо. Східне партнерство також призведе до подальшого розвитку і зміцнення людських відносин, а також розширення співпраці у сфері науки і культури.

Для досягнення цих амбітних цілей Східного партнерства, поставлено два завдання. По-перше, в двосторонньому вимірі, є намір на зміцнення відносин окремих країн з Європейським Союзом. По-друге, багато акцентується на проблемах, які є спільними для всіх партнерів.

Petro (Peter) Savaryn: a pillar of the post-war ukrainian community in Canada (англ.) (Валерій Полковський)

Додано твір Petro (Peter) Savaryn: a pillar of the post-war ukrainian community in Canada (англ.) (Валерій Полковський). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – Вип. 1. – Ч. 3.


Петро Саварин народився 17 вересня 1926 р. в селі Зубрець, біля Бучача, в Тернопільській області Західної України. Він зробив унікальний і великий внесок у розвиток української громади в Канаді упродовж більше шести десятиліть. Юрист за фахом, П.Саварин, відомий як будівничий установ і провідна фігура в українських політичних і освітніх організаціях, фондах, проектах та ініціативах. Його спадщина практично не має прецедентів і гідна наукової оцінки.

На часі звернути увагу на його досягнення і розглянути їх в рамках 125-річчя українського поселення в Канаді і 150-річчя канадської конфедерації. Це особливо вірно, позаяк Петро Саварин зумів стати зразком сучасного українського канадця, сприяв величезному внеску в розвиток двох своїх батьківщин – Канади, яка прийняла його, та рідної України. Важливо відзначити, що спостерігається зростаючий інтерес в Україні до кар’єри Петра Саварина. Хіба це неважко бути відданим патріотом двох країн – Канади і України? Чи є якісь суперечності та протиріччя, які потрібно подолати, щоб досягти успішного синтезу? Ці та інші питання будуть розглянуті у статті.

До питання про участь України у європейській торгівлі Речі Посполитої (Олена Федорівна Сидоренко)

Додано твір До питання про участь України у європейській торгівлі Речі Посполитої (Олена Федорівна Сидоренко). Україна і Польща в період феодалізму. Збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 1991.


Показана участь українських земель в європейській торгівлі Речі Посполитої продуктами лісових промислів. Досліджені соціально-економічні наслідки цієї торгівлі для України.

Атестати в діловодстві Війська Запорозького Низового в добу Нової Січі: класифікація, особливості формуляру, інформативний потенціал (Іван Синяк)

Додано твір Атестати в діловодстві Війська Запорозького Низового в добу Нової Січі: класифікація, особливості формуляру, інформативний потенціал (Іван Синяк). Український археографічний щорічник. – К., 2016. – Вип. 19/20.


У публікації зроблено спробу комплексного аналізу такого різновиду засвідчувальної документації, як атестати. Встановлено наявність двох типів атестатів (козацькі та некозацькі), які за своїм функціональним призначенням у межах типу поділяються ще на декілька складових. Проведено формулярно-клаузульний аналіз, який вказує на відсутність сталого формуляра даного документа і його варіативність у різний час. Доведено, що за своїм інформативним потенціалом козацька частина атестатів містить значний масив біографічного матеріалу, некозацька ж фіксує особливості взаємин запорожців з імперськими чиновниками та елітою.

Діалоги (Луцій Анней Сенека)

Додано твір Діалоги (Луцій Анней Сенека). В опублікованих у цій книжці, вперше перекладених українською мовою, філософських «Діалогах» видатний римський мислитель-стоїк Сенека, блискучий майстер емоційного афористичного письма у живій бесіді з читачем радить, у який спосіб за умов моральної кризи споживацького суспільства протистояти знеособленню, осягнути душевний спокій, отже, щастя.

Військові зв'язки булгарських племен Північного Причорномор'я і Візантії в добу правління імператора Юстиніана І (527–565 рр.) (Володимир Кузовков)

Додано твір Військові зв'язки булгарських племен Північного Причорномор'я і Візантії в добу правління імператора Юстиніана І (527–565 рр.) (Володимир Кузовков). © Воєнна історія, 4-6 (70-72) 2013


У статті розглянуто військові зв’язки булгарських племен Північного Причорномор’я з Візантійською імперією в добу правління імператора Юстиніана І (527-565). Автор приділяє увагу участі булгарських контингентів найманців у військових конфліктах на боці Візантії, а також грабіжницьким нападам булгар на візантійські володіння.

Василь Порплиця-«Байда», зв'язковий Головного командира УПА Василя Кука (Олександр Іщук)

Додано твір Василь Порплиця-«Байда», зв'язковий Головного командира УПА Василя Кука (Олександр Іщук). Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2016. – Збірник 21.


У статті досліджується життєвий шлях та діяльність Василя Порплиці ‘Байди’, зв’язкового Головного командира УПА Василя Кука в 1946–1953 рр. Особливу увагу приділено вивченню його розшуку органами МҐБ–МВД в 1951–1953 рр.

Постать Євгена Коновальця в матеріалах справи №376 з колекції друкованих видань ГДА СБ України (Олександр Іщук)

Додано твір Постать Євгена Коновальця в матеріалах справи №376 з колекції друкованих видань ГДА СБ України (Олександр Іщук). Український визвольний рух. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2011. – Збірник 16.


У статті проаналізовано матеріали зі справи №376 колекції друкованих видань Галузевого державного архіву Служби безпеки України, які стосуються життя та діяльності керівника ОУН Євгена Коновальця. Особливу увагу приділено аналізу інструкцій підпілля ОУН за 1942–1950 рр. щодо вшанування пам’яті Є.Коновальця та відзначення Дня Героїв, який відмічали щороку 23 травня (в день його смерті в Роттердамі).

Літературознавчі концепції Дарії Віконської (Ігор Набитович)

Додано твір Літературознавчі концепції Дарії Віконської (Ігор Набитович). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХIII.


У статті досліджено літературознавчу діяльність Дарії Віконської. Розгляд її наукових здобутків на перетині двох стратегій дослідження (з одного боку, представлення головних ідей та літературознавчих дискурсів, методологічного інструментарію, які вдалося виокремити з її публікацій; а з іншого – аналіз та інтерпретація окремих студій, присвячених творчості українських та зарубіжних авторів) дали можливість створити достатньо повний компендіум літературознавчих поглядів та основних методологічних принципів її досліджень.

Контексти поетичної творчостi Івана Федоровича, польсько-українського поета з Поділля (Ігор Набитович)

Додано твір Контексти поетичної творчостi Івана Федоровича, польсько-українського поета з Поділля (Ігор Набитович). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХIV.


У статті зроблено спробу цілісного вивчення художнього світу ліричної і пісенної творчості Івана / Яна Федоровича. Автор аналізує творчість письменника в жанрі лірики; викладаються основні ідеї та ідеологічні контексти, під впливом яких народжується ця творчість на межі польської та української літератур. Аналіз основних ліричних творів Івана / Яна Федоровича підтверджує загальну ідеологічну анґажованість письменника.

Політичні відносини Візантії з державами мусульманського світу в добу самостійного правління Костянтина VII Багрянородного (945–959) (Володимир Кузовков)

Додано твір Політичні відносини Візантії з державами мусульманського світу в добу самостійного правління Костянтина VII Багрянородного (945–959) (Володимир Кузовков). Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 15.


Статтю присвячено відносинам Візантії з мусульманським світом у середині Х ст. Дослідження базується на свідченнях творів Константина VII Багрянородного та мусульманських джерел. Автор вважає, що міжнародні відносини цієї доби можна розглядати як систему. Ця система базувалась на певних принципах і традиціях, мала власну ієрархію. Серед принципів системи слід відзначити васалітет, нерівний характер зв’язків, прагнення до універсальної влади з боку низки учасників міжнародних відносин. На цих принципах базувались відносини Візантії з державами мусульманського світу.

Міжнародні відносини раннього середньовіччя: методологічний аспект (Андрій Бредіхин)

Додано твір Міжнародні відносини раннього середньовіччя: методологічний аспект (Андрій Бредіхин). Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – №4.


У статті розглядається проблема використання сучасних методологічних підходів щодо дослідження міжнародних відносин доби раннього Середньовіччя. Автори вважають актуальним використання системної теорії, яка дозволяє виділити основні закономірності у відносинах між державами. Аналізуються моделі взаємодії між провідними державами Євразії, структура ранньосередньовічної системи міжнародних відносин та середовище, в якому вона діяла. Стаття базується на методологічних розробках дослідників ХХ–ХХІ ст. Основні положення ілюструються даними письмових джерел.
RSS-матеріал