- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Історичне минуле Прикарпаття та гірських районів Карпат в поховальних пам'ятках і знаках (Роман Берест)

Додано твір Історичне минуле Прикарпаття та гірських районів Карпат в поховальних пам'ятках і знаках (Роман Берест). Туристичними шляхами Прикарпаття: Збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.


Через призму аналізу різночасових поховальних пам’яток та знаків висвітлюється багатогранна історія українського Прикарпаття та гірських районів Карпат. Відзначено важливе місце різноетнічних захоронень на землях Східної Галичини, як цінної спадщини вітчизняної і світової культури, яка може привабити українського та іноземного туриста, сприяти дальшому розвитку туристичної інфраструктури.

Середньовічні аскетичні пам'ятки печерного чернецтва українського Прикарпаття (Роман Берест)

Додано твір Середньовічні аскетичні пам'ятки печерного чернецтва українського Прикарпаття (Роман Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1.


Розглянуто окремі групи печерних пам’яток аскетичного чернецтва українського Прикарпаття, котрі, після прийняття християнства, набули значного поширення. Акцентовано увагу на характерних особливостях їх виникнення, культовому значенні та практичному використанні представниками чорного духовенства.

Передача лінгвальної образної інформації як випадковий процес імовірнісного простору елементарних подій (Віталій Михальчук)

Додано твір Передача лінгвальної образної інформації як випадковий процес імовірнісного простору елементарних подій (Віталій Михальчук). Тези презентують побудову концепції моделювання процесу передачі лінгвальних повідомлень на основі теорії математичного числення висловлювань, наведеної у статті «Фонологічний аналіз мови».

Михальчук В. В. Передача лінгвальної образної інформації як випадковий процес імовірнісного простору елементарних подій / Михальчук В. В. // Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 26-27 квітня 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 49–50. — (Інформаційні технології).
Ключові слова: лінгвальна активність, структурна лінгвістика, трансляція.
Роботи презентує побудову концепції моделювання процесу передачі лінгвальних повідомлень на основі теорії математичного числення висловлювань, наведеної у статті «Фонологічний аналіз мови».

Ключові слова: лінгвальна активність, структурна лінгвістика, трансляція.

Міста Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. (Олена Прищепа)

Додано твір Міста Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. (Олена Прищепа). Прищепа О. П.
Міста Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. - Рівне: ПП ДМ, 2010. - 287 с.

Монографія присвячена дослідженню міст Волинської губернії у складі царської Росії другої половини XIX - початку XX ст., які пов’язані з важливими трансформаціями, викликаними проведенням реформування у межах царської Росії та початковим етапом модернізації суспільства на шляху переходу від традиційного аграрного до сучасного урбанізованого.
Простежені темпи урбанізаційних процесів та з’ясовані причини їх відставання у порівнянні з іншими регіонами підросійської України. Головну увагу приділено соціальній та національній структурі міського населення, ролі соціально-економічних процесів пореформеної доби у формуванні центрів ділового життя на Волині. Доводиться дієвість органів самоврядування в організації міського господарства, плануванні і забудові міст, а також зусиль громадських структур та підприємницького класу у формуванні соціального та культурного середовища міст.
Для науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим України.

Унівська лісова гута та її виробництво (Роман Берест)

Додано твір Унівська лісова гута та її виробництво (Роман Берест). Археологія і давня історія України: Збірник наукових праць. – К.: ІА НАН України, 2010. – Вип. 2.


Стаття присвячена дослідженням скляного виробництва XVI–XVII ст. у володіннях Унівської Святоуспенської лаври.

Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої чверті ХХ століття та сучасної України: компаративний аналіз (Роман Берест)

Додано твір Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої чверті ХХ століття та сучасної України: компаративний аналіз (Роман Берест). Грані. – 2014. – №8.


Якісні зміни у профспілковому русі сучасної України беруть свої витоки ще з 80-х рр. ХХ ст. Проте, завершальним етапом майже 70-літньої історії розвитку професійних організацій як єдиної централізованої структури став останній XIX з’їзд профспілок СРСР, який відбувся 1990 р. Профрух з того часу став розвиватися на зовсім іншій основі – федералізму і конфедералізму, що давно практикується в світі в країнах з високорозвиненою демократією. А вже після проголошення незалежності України профспілки відразу відчули зміну політичної ситуації, нових та далеко непростих умов для своєї діяльності. Дане дослідження є однією з перших спроб системного наукового дослідження діяльності професійних спілок на території Галичини у період першої чверті ХХ – ХХІ століття. Стаття дає змогу розкрити одне з найважливіших питань – історичного досвіду діяльності профспілкових організацій Східної Галичини та сучасної України. Також показано роль та значення профспілок у політичному житті Галичини упродовж останнього століття. Застосування порівняльного аналізу дало змогу знайти спільне та відмінне у діяльності профспілкових організацій різних історичних періодів.

Таємниця галицького Версалю (Тетяна Пахомова)

Додано твір Таємниця галицького Версалю (Тетяна Пахомова). Єдиний спадкоємець величного маєтку шляхтичів Потоцьких – галицького Версалю, сотень містечок і сіл та тисяч і тисяч душ, Станіслав Щенсний боявся цієї влади. Йому ніколи не дорівнятися до свого батька – «короля земель руських» Франца Салезія – рішучістю, твердістю, талантом накопичувати багатство. Більше за звитяжну славу йому лестять захоплені погляди, які він ловить на палацовій театральній сцені. Станіслав має стати польським королем, і вже домовлено про шлюб між нащадками двох найславетніших і найзаможніших польських родин – Потоцьких і Мнішеків… Проте молодий Потоцький піде проти волі батьків – одружиться з бідною красунею Гертрудою, матір’ю своєї майбутньої дитини. І тепер його рішення вплине на історію батьківщини й усієї Європи на століття вперед…

Профспілки Східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови (Роман Берест)

Додано твір Профспілки Східної Галичини у роки великої війни та повоєнної відбудови (Роман Берест). Грані. – 2014. – №7.


На основі писемних джерел проаналізовано діяльність провідних українських професійних спілок Східної Галичини в роки Першої світової війни. Вказано на нові, досі невідомі моменти в історії профспілок, окреслено стан та перспективи наукового дослідження. Зокрема, досліджено значення та роль спілки українських приватних урядовців Галичини. Зосереджено увагу на творенні незалежних українських профспілкових організацій у період діяльності ЗУНРу. Не все складалось позитивно. Польсько-українська війна, яка охопила Галичину, до краю загострила міжнаціональні протиріччя. В умовах війни діяльність національних профспілок та спроби їх демократичної розбудови виявилися майже нереальними. Більшість робітничих профспілкових організацій припинила своє існування, багато українців опинилося в рядах УГА. Рятуючись від переслідувань, репресій, небезпеки та лихоліття, чимало галицьких профспілчан потрапило у загальну хвилю еміграції. Зрештою, період та після Першої світової війни, український профспілковий рух на території Західної України представлений низкою організацій різного політичного спрямування. Значна частина з них була дозволена, а частина – заборонена польською владою. Багато профспілкових організацій Галичини потрапили під потужний вплив лівих (комуністичних) ідей.

Керамічні кахлі без поливи з розкопок Унівських монастирів (Роман Берест)

Додано твір Керамічні кахлі без поливи з розкопок Унівських монастирів (Роман Берест). Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2016. – Вип. 20.


Відзначено важливе значення керамічного виробництва в житті людства та розглянуто один із особливих його напрямів – кахлярство. Наголошено на порівняно пізньому освоєнні майстрами виробництва кахлів на землях Давньої Русі, винятковому значенні кахлярських виробів у галузі декоративно-ужиткового мистецтва, певних особливостях чернечого існування. Проаналізовано різноманітні чинники, які впливали на розвиток кахельного виробництва та зростання його суспільного значення на Українському Прикарпатті. Схарактеризовано та ілюстративно показано найтиповіші кахельні вироби, які виявлено під час археологічних розкопок Унівських монастирів. Наведено їхню класифікацію, складену за їхніми різними ознаками

Етнокультурний склад жителів населених пунктів Стрийського повіту Львівського воєводства у дорадянський період (Роман Берест)

Додано твір Етнокультурний склад жителів населених пунктів Стрийського повіту Львівського воєводства у дорадянський період (Роман Берест). Туристичними шляхами Прикарпаття: Збірник наукових праць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.


Досліджено етнокультурний склад мешканців Стрийського повіту Львівського воєводства у довоєнний період в розрізі їх національної приналежності. Акцентовано на переважаючому числі українського населення серед інших груп населення. Звернуто увагу на важливість збереження та пропаганди пам’яток світової і вітчизняної культури для розвитку туристичної індустрії.

Профспілковий рух в Східній Галичині у часи національно-визвольних змагань (1914–1921 рр.) (Ігор Берест)

Додано твір Профспілковий рух в Східній Галичині у часи національно-визвольних змагань (1914–1921 рр.) (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч. 1.


Проаналізовано та висвітлено діяльність українських профспілок в один із найскладніших й найтрагічніших періодів вітчизняної історії першої чверті ХХ ст. Наголошено на тактичних промахах та стратегічних помилках діячів профспілкового руху, спробі відродження національних профспілок, політичному і військовому протиборстві та складних умовах існування населення Східної Галичини.

Передумови, формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини кінця ХVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів (Ігор Берест)

Додано твір Передумови, формування та розвиток професійних спілок Східної Галичини кінця ХVIII – початку ХХ ст. на основі аналізу архівних матеріалів (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1.


Проаналізовано, виявлені у фондах Центрального державного історичного архіву України в м. Львові та Державного архіву Львівської області, матеріали, отримано відомості про зародження й діяльність робітничих організацій, які за мету свого існування ставили соціальний захист робітництва, що стало основою формування перших професійних спілок на українських землях. Акцентовано значну увагу на важливому значенні профспілкових організацій в системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях розвитку професійного руху в умовах поліетнічного суспільства Східної Галичини ХІХ–ХХ ст.

Зародження, розвиток та діяльність першої профспілки друкарів Східної Галичини в 1817–1848 рр. (Ігор Берест)

Додано твір Зародження, розвиток та діяльність першої профспілки друкарів Східної Галичини в 1817–1848 рр. (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017. – Вип. 2. – Ч. 1.


Досліджено матеріали, що свідчать про появу першої профспілкової організації в середовищі львівських друкарів на території Східної Галичини, отримано відомості про розвиток і діяльність цієї робітничої організації, яка за мету свого існування ставила проблему соціального захисту робітництва, що стало основою формування й інших професійних спілок на українських землях. Акцентовано значну увагу на важливому значенні профспілкової організацій в системі захисту економічних інтересів робітників краю, особливостях розвитку професійного руху в умовах поліетнічного суспільства Галичини до початку революційних подій 1848 р.

Діяльність Андрея Шептицького в роки Першої світової війни (Ігор Берест)

Додано твір Діяльність Андрея Шептицького в роки Першої світової війни (Ігор Берест). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. 3.


Досліджено роль Андрея Шептицького у формуванні національної ідеї в роки Першої світової війни. Зроблено короткий аналіз відносно окупаційної політики Австрійської та Російської імперій на захоплених територіях, показано позицію А.Шептицького під час російської окупації 1914–1915 рр., наголошено на незламності духу, вірі у власну ідею та боротьбу проти окупації. Незважаючи на полон та заслання, він залишився вірним сином свого народу та ідеалом для наступних поколінь.
RSS-матеріал