- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Україна та Європейський Союз: ретроспектива розвитку відносин (Андрій Бредіхин)

Додано твір Україна та Європейський Союз: ретроспектива розвитку відносин (Андрій Бредіхин). Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – №2.


Запропонована стаття присвячена дослідженню взаємовідносин України з Європейським Союзом з 1991 по 2008 рр. Проаналізовано основні правові засади співробітництва, представлено аналіз стратегічних документів як Європейського Союзу, так і України. Визначено позитивні здобутки українських установ, які відповідають за євроінтеграцію нашої держави. Окреслено перспективи подальшого розвитку партнерських відносин між Україною та ЄС. Складено прогноз можливого сценарію подальшої інтеграції України до Євросоюзу.

Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини: теоретико-методологічний аспект (Андрій Бредіхин)

Додано твір Роль перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини: теоретико-методологічний аспект (Андрій Бредіхин). Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 1.


У статті представлена характеристика теоретико-методологічної основи дослідження ролі перонізму у громадсько-політичному житті Аргентини. Зокрема акцентується увага на ідеях американських і європейських істориків. Стаття є спробою обґрунтувати необхідність мінімізувати вплив ідеологічних, упереджених оцінок на сприйняття перонізму.

Особливості «Великого терору» на Житомирщині (Лариса Копійченко)

Додано твір Особливості «Великого терору» на Житомирщині (Лариса Копійченко). Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013.


У статті, підготовленій на основі документальних матеріалів архівів Управління Служби безпеки України в Житомирській області, Державного архіву Житомирської області та інших джерел розповідається про роботу каральних органів у добу «Великого терору» на Житомирщині.

Україна: європейський контекст змін на зламі ХХ–ХХІ ст. та сучасні суспільні прагнення (Микола Алексієвець)

Додано твір Україна: європейський контекст змін на зламі ХХ–ХХІ ст. та сучасні суспільні прагнення (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 19. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017.


У статті висвітлено головні аспекти історичного процесу поступу України в контексті європейського цивілізаційного простору, приналежності її до європейського світу, роль і місце нашої держави у культурно-історичній спільноті Європи.

Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи: утвердження незалежних держав у міжвоєнні роки (1918–1939 рр.) (Микола Алексієвець)

Додано твір Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи: утвердження незалежних держав у міжвоєнні роки (1918–1939 рр.) (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. – Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009.


У статті на основі вітчизняної і зарубіжної літератури проаналізовано сучасні погляди щодо відродження національної незалежності слов’янських народів у міжвоєнні роки.

Постмодернізм і українська культура (Микола Алексієвець)

Додано твір Постмодернізм і українська культура (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 18. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016.


У статті йде мова про постмодернізм як світогляд, який виражає основні тенденції, установки і орієнтири суспільства на певному рівні розвитку і вплив даного світогляду на українську культуру.

Наукові дослідження із всесвітньої історії в нашому університеті: стан і проблеми (Микола Алексієвець)

Додано твір Наукові дослідження із всесвітньої історії в нашому університеті: стан і проблеми (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – Вип. 5. – У 2 ч. – Ч. 1.


У статті проаналізовано стан і проблеми розвитку досліджень із всесвітньої історії на кафедрі нової і новітньої історії та методики викладання історії в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Народний Рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації (Микола Алексієвець)

Додано твір Народний Рух України та його роль у національно-державному відродженні: сучасні історіографічні інтерпретації (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 6–7. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011.


У статті проаналізовано стан й проблеми сучасної національної історіографії історії створення НРУ та його ролі у відродженні Української держави, з’ясовано недостатньо досліджені аспекти проблеми, накреслено напрямки можливого подальшого наукового пошуку.

Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки (Микола Алексієвець)

Додано твір Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки (Микола Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 10. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.


У статті проаналізовано питання створення й розвитку кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, її сьогодення і перспективи в контексті основних тенденцій становлення історичної освіти і науки.

Розвиток екологічного руху в контексті національно-державного відродження України (кін. 80-х – 90-і рр. ХХ ст.) (Марія Алексієвець)

Додано твір Розвиток екологічного руху в контексті національно-державного відродження України (кін. 80-х – 90-і рр. ХХ ст.) (Марія Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 6–7. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011.


У статті проаналізовано основні тенденції та особливості розвитку екологічного руху в Україні у контексті її національного відродження.

Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України (Марія Алексієвець)

Додано твір Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України (Марія Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 10. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.


Досліджуються актуальні проблеми охорони довкілля в контексті національно-державної політики Української держави на сучасному етапі.

Екологічний рух в Україні: історична ретроспектива, сучасність і перспективи (Марія Алексієвець)

Додано твір Екологічний рух в Україні: історична ретроспектива, сучасність і перспективи (Марія Алексієвець). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – Вип. 5. – У 2 ч. – Ч. 1.


У статті виявлено та проаналізовано основні етапи екологічного руху в Україні, розкрито його специфічні риси, форми діяльності громадських організацій, означено пріоритети і напрямки розвитку в контексті сучасного національного відродження.

Архетип і ментальність через призму історії (Михайло Юрій)

Додано твір Архетип і ментальність через призму історії (Михайло Юрій). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 19. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017.


У статті йде мова про місце і роль архетипу в структурі менталітету, розкрито упорядкований підхід до розуміння історичного розвитку ментальності з позицій співвідношення архетип – культура – менталітет.

Що скажуть люди… (Павел Вежинов)

Додано твір Що скажуть люди… (Павел Вежинов). «Всесвіт» №3, 1985.
З болгарської переклала Вікторія Захаржевська.
RSS-матеріал