- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Навіщо. What for (укр./англ.) (Марія Старожицька)

Додано твір Навіщо. What for (укр./англ.) (Марія Старожицька). Поет i драматург Марія Старожицька у збірці «Навіщо» фіксує для себе та читачів півтора роки свого життя та творчості, пов’язані з Майданом, Революцією гідності та подальшим початком військових дій на території України, участь у яких першими взяли добровольці. Вірші-розповіді та п’єса «Котел» щодо виходу групи бійців з Іловайську мають документальну основу і досліджують, навіщо всім нам такі події та випробування, що спричиняють глибинні зміни людини та світу.

Секрет великих полководців (Владімір Абчук)

Додано твір Секрет великих полководців (Владімір Абчук). Цікаві нариси про науку, яку називають «Дослідженням операцій». Наука ця допомагає обирати правильні рішення за найскладніших обставин.

Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939-1945 рр. (Олександр Маєвський)

Додано твір Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939-1945 рр. (Олександр Маєвський). Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939-1945 рр. / Відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 268 с.


У монографії комплексно аналізуються роль і місце політичного плакату у формуванні інформаційного простору на території України в роки Другої світової війни. До наукового обігу введено значний масив маловідомих і невідомих для дослідників креолізованих текстів. Аналіз візуальних інструментів у формуванні інформаційного простору в роки Другої світової війни в ідеологічному та соціально-психологічному вимірах сприяє розкриттю концепції ідеологічних маніпуляцій тоталітарних режимів, а також спрямування пропагандистських акцій українського самостійницького руху.

Книга дає змогу комплексно оцінити вплив візуальних образів, репрезентованих за допомогою політичних плаката та карикатури, на процес формування архетипів сприйняття не лише на населення окупованої України, а й на сучасників. Праця розрахована на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України, проблемами функціонування інформаційного простору та візуальної пропаганди

Торговельний баланс України на початку ХХ ст. (Олександр Реєнт)

Додано твір Торговельний баланс України на початку ХХ ст. (Олександр Реєнт). Реєнт О. П., Сердюк О. В.
Торговельний баланс України на початку ХХ ст. / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 237 с.

Основу монографії становить широкий аналіз промислової та сільськогосподарської бази українського експорту на початку ХХ ст., висвітлення ролі України на світовому товарному ринку, що має першорядне значення для визначення тогочасного українського торговельного балансу в умовах Російської імперії.

Видання адресоване широкому колу читачів: дослідникам історії України ХІХ – поч. ХХ ст., професорсько-викладацькому складу вищої школи, науковцям, студентам, краєзнавцям й усім, хто цікавиться економічною історією України.

Автори монографії Реєнт Олександр Петрович та Сердюк Олександр Васильович – українські історики, які протягом останніх 15 років опублікували спільні монографії: "Перша світова війна і Україна" – Київ: Генеза, 2004. – 480 с.; "Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.)" – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – 365 с. та спільні розділи з соціально-економічного становища українського соціуму у книзі "Велика війна 1914–1918 рр. і Україна". Кн. І. Історичні нариси. – К., ТОВ "Видавництво "КЛІО”". – 2014. – 784 с.

Ідеальна жінка (Фелікс Піта Родріґес)

Додано твір Ідеальна жінка (Фелікс Піта Родріґес). «Всесвіт» №7, 1986.
З іспанської переклав Валерій Любацький.

Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І. Виговського (Андрій Бульвінський)

Додано твір Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І. Виговського (Андрій Бульвінський). Бульвінський А.Г. Конотопська битва 1659 р. в контексті українсько-російських відносин за гетьманування І. Виговського // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. — К., 2010. — С.447—480.

Фольклорно-етнографічні матеріали Півдня України в оцінці академіка Агатангела Кримського (Людмила Іванникова)

Додано твір Фольклорно-етнографічні матеріали Півдня України в оцінці академіка Агатангела Кримського (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №3 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2012.


У статті йдеться про позитивну оцінку праць В.Ястребова та Т.Осадчого, що їх дав у своїх рецензіях академік А.Кримський. Учений порушує питання методики польових досліджень Південної України та проблеми едиційної практики кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Фольклористика Півдня України в наукових студіях 20-х років XX століття (Людмила Іванникова)

Додано твір Фольклористика Півдня України в наукових студіях 20-х років XX століття (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №3 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2012.


У статті охарактеризовано доробок ВУАН у галузі регіональних досліджень, зокрема, ідеться про історіографічні студії 20‑х років ХХ ст., які заклали міцний фундамент для вивчення історії фольклористики Півдня України. Це праці Василя Біднова, Володимира Білого, Агапія Шамрая та інших учених. Наведено неповну бібліографію цих праць.

Старовинний український звичай «ралець»: традиція і трансформації (Людмила Іванникова)

Додано твір Старовинний український звичай «ралець»: традиція і трансформації (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №4 / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2016.


У статті здійснено спробу дослідити вже зниклий давній український звичай «ралець». Автор намагається з’ясувати суть і еволюцію в традиційній культурі цього забутого явища, прослідковує особливості його побутування в різних соціальних верствах, а також виявляє причини, що призвели до його занепаду і повного зникнення.

Священик Гавриїл Сорокін – дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини (Людмила Іванникова)

Додано твір Священик Гавриїл Сорокін – дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №3 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2014.


Це перша в українській історіографії аналітична стаття, присвячена постаті та науковому доробку аматора української етнографії кінця ХІХ ст., священика з Херсонщини Гавриїла Сорокіна. Унікальність цього дослідника полягає в тому, що він уже на той час фіксував рідкісні явища традиційної культури Степової України, зокрема такі архаїчні ритуали, як побратимство й посестринство, пастуші ритуали (жертвоприношення вовкам), народну магію і замовляння, народне дозвілля (одним з перших записав картярські ігри), перший у слов’янській етнографії записав російське весілля на території України, а найголовніше – зробив порівняльне дослідження двох народів – російського та українського – у плані матеріальної та духовної культури.

Перше монографічне дослідження стрілецьких пісень (Людмила Іванникова)

Додано твір Перше монографічне дослідження стрілецьких пісень (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №1 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2012.


Рецензія на: Оксана Кузьменко. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Л.: Інститут народознавства НАН України, 2009.

Меморат, усне оповідання чи героїчний епос ХХ століття? (на перетині усної історії та фольклористики) (Людмила Іванникова)

Додано твір Меморат, усне оповідання чи героїчний епос ХХ століття? (на перетині усної історії та фольклористики) (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №4 / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2017.


Рецензія на: Яворівщина у повстанській боротьбі: розповіді учасників та очевидців / записав і упорядкував Євген Луньо.

Етнографічний образ Південно-Східної Волині в дослідженні Миколи Теодоровича (Людмила Іванникова)

Додано твір Етнографічний образ Південно-Східної Волині в дослідженні Миколи Теодоровича (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №3 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2015.


Авторка зосереджує увагу на науковому доробку маловідомого дослідника Волині, краєзнавця, церковного історика, організатора історико-статистичного опису сіл і міст цього краю М.Теодоровича. У розвідці з’ясовано й розкрито внесок православного духовенства у фольклорно-етнографічні дослідження Волині, зокрема, акцентується увага на унікальності зібраних матеріалів, що стосуються календарної та родинної обрядовості, світоглядних уявлень, які вже не фіксуються в наш час.
RSS-матеріал