- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства в процесі соціально-економічних перетворень (Надія Кушлакова)

Додано твір Структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства в процесі соціально-економічних перетворень (Надія Кушлакова). Питання історії науки і техніки. – 2014. – №1.


Вивчено структурно-функціональні зміни Катеринославського відділення Російського технічного товариства (КВ РТТ) через призму перетворень у соціальній структурі міста Катеринослава, викликаних соціально-економічними процесами. Досліджено вплив урбанізаційних процесів, що відбувалися на Півдні Російської імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., на кількісний та якісний склад, напрями діяльності та конкретні справи КВ РТТ.

Соціально-економічні засади виникнення та законодавчі основи діяльності Південно-Російського товариства технологів (Надія Кушлакова)

Додано твір Соціально-економічні засади виникнення та законодавчі основи діяльності Південно-Російського товариства технологів (Надія Кушлакова). Питання історії науки і техніки. – 2012. – №2.


Розглянуто соціально-економічні умови виникнення Південно-Російського товариства технологів (ПРТТ). На підставі вивчення історії підготовки та затвердження Статуту товариства з’ясовано нормативно-правову базу його відкриття. У науковий обіг вперше введені архівні документи, що розкривають процес заснування Південно-Російського товариства технологів.

Інженерно-громадські об’єднання в промислово розвинених регіонах України як форма фахової комунікації: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (Надія Кушлакова)

Додано твір Інженерно-громадські об’єднання в промислово розвинених регіонах України як форма фахової комунікації: друга половина ХІХ – початок ХХ століття (Надія Кушлакова). Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 12.


Розглянуто різноманітні форми фахової комунікації спільноти вітчизняних інженерів в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено інженерно-громадські об’єднання промислово розвинених регіонів України в означений період. Проаналізовано джерельну базу (архівні матеріали) вивчення історії створення, відкриття та діяльності інженерних громадсько-наукових товариств півдня Російської імперії.

Інженери-архітектори польського походження в Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства (Надія Кушлакова)

Додано твір Інженери-архітектори польського походження в Харківському відділенні Імператорського Російського технічного товариства (Надія Кушлакова). Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 3.


Досліджено суспільно-організаційну та професійну діяльність інженерів-архітекторів польського походження – членів Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства (ХВ ІРТТ). Встановлено факти їх співпраці з ХВ ІРТТ в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовано роль Б.Г.Михайловського в процесі відкриття та становлення Харківського відділення Імператорського Російського технічного товариства.

Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві (Варфоломій Савчук)

Додано твір Вчені польського походження в Харківському математичному товаристві (Варфоломій Савчук). Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 2.


Досліджено науково-педагогічну та суспільно-організаційну діяльність вчених польського походження – членів Харківського математичного товариства (ХМТ). З’ясовано факти їх співпраці з ХМТ в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано діяльність А.П.Пшеборського – члена Розпорядчого комітету ХМТ.

Діяльність національно-культурних товариств Одещини як чинник добросусідства (Ярослава Різникова)

Додано твір Діяльність національно-культурних товариств Одещини як чинник добросусідства (Ярослава Різникова). Історичні традиції добросусідства Одещини. – Одеса, 2011.


Діяльність національно-культурних товариств, окрім забезпечення участі національних меншин у громадському та культурному житті країни та регіону, сприяє здійсненню етнодержавотворчих процесів, розвитку культурної взаємодії та впровадженню міжетнічної толерантності. Одним з важливих кроків стабілізації національної ситуації в Одещині було створення національно-культурних товариств, які були й залишаються осередками добросусідських відносин. Окрім того, такі об’єднання допомагають зберігати баланс між загальнонаціональними та етнічними інтересами, а їх діяльність стає прикладом толерантного добросусідства.
RSS-матеріал