- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Військові операції німецьких та фінських військ під час «війни-продовження» (Jatkosota) у 1941-1944 рр. з Радянським Союзом (В'ячеслав Олександрович Іванов)

Додано твір Військові операції німецьких та фінських військ під час «війни-продовження» (Jatkosota) у 1941-1944 рр. з Радянським Союзом (В'ячеслав Олександрович Іванов). Іванов В. О. Військові операції німецьких та фінських військ під час «війни-продовження» (Jatkosota) у 1941-1944 рр. з Радянським Союзом / В. О. Іванов // «Друга світова війна: події, факти, версії»: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, [м. Переяслав-Хмельницький], 24 квітня 2015 р. / [Упорядник: Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 124-130.

У статті аналізується проблематика вступу Фінляндії
у Другу світову війну на боці країн «Вісі», очолюваного
нацистською Німеччиною. Розкривається хід бойових дій на
північно-західних територіях СРСР (Карелія, Інгрія, Лапландія
тощо), взаємовідносини Німеччини та її «північного союзника»
та завершення військової кампанії, вихід Фінляндії із війни та
розрив альянсу з нацистською Німеччиною та блоком країн
«Вісі».
Ключові слова: нацистська Німеччина, Фінляндія, СРСР,
Друга світова війна, операція «Барбаросса», гірськострілецький
корпус «Норвегія», група армій «Північ», Заполяр’є, Карелія,
Інгрія, Лапландія.

Участие финских вооруженных формирований в военных действиях на стороне нацистской Германии в 1941-1944 годов (рос.) (В'ячеслав Олександрович Іванов)

Додано твір Участие финских вооруженных формирований в военных действиях на стороне нацистской Германии в 1941-1944 годов (рос.) (В'ячеслав Олександрович Іванов). Иванов В. А. Участие финских вооруженных формирований в военных действиях на стороне нацистской Германии в 1941-1944 годов / В. А. Иванов // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. Выпуск 51 / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – С. 18-28.

В данной статье автор рассматривает создание финских доброволь-
ческих соединений и участие их в военных действиях на стороне
Третьего рейха на Восточном фронте (1941-1944 годов). Автором про-
анализировано участие финнов в войсках СС и военные действия на
территориях Украины во время Второй мировой войны, в 1941-1944 гг.
Ключевые слова: Нацистская Германия, Третий рейх, Финляндия,
К.-Г. Маннергейм, Адольф Гитлер, 5-я танковая дивизия СС «Викинг»,
батальон СС «Нордост», полк СС «Нордланд», полк СС «Вестланд».

Таємна місія А. Гітлера у Фінляндію 4 червня 1942 р. та її наслідки у світлі джерел та історіографії (В'ячеслав Олександрович Іванов)

Додано твір Таємна місія А. Гітлера у Фінляндію 4 червня 1942 р. та її наслідки у світлі джерел та історіографії (В'ячеслав Олександрович Іванов). Іванов В. О. Таємна місія А. Гітлера у Фінляндію 4 червня 1942 р. та її наслідки у світлі джерел та історіографії / В. О. Іванов // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – Вип. 19. – С. 396-407.

У статті аналізується міжнародні відносини під час Другої світової війни
(в червні 1942 р.). Показана діяльність таємної дипломатії нацистської Німеч-
чини у переговорах з Фінляндією щодо участі останньої у військових операціях
«Вісі» на Східному фронті проти Радянського Союзу. Доведено значення візиту
Гітлера і німецьких урядовців до Фінляндії як важливого зовнішньополітичного
курсу організації участі Фінляндії у Антикомінтернівському пакті та блоку
країн «Вісі».
Ключові слова: Адольф Гітлер, Карл Густав Маннергейм, Еріх фон Манш-
тейн, блокада Лєнінграда, Німеччина, Фінляндія, Радянський союз, антикомін-
тернівський пакт, блок «Вісі».

Фінляндія в боротьбі нацистської Німеччини та Радянського Союзу на початку Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (В'ячеслав Олександрович Іванов)

Додано твір Фінляндія в боротьбі нацистської Німеччини та Радянського Союзу на початку Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (В'ячеслав Олександрович Іванов). Іванов В. О. Фінляндія в боротьбі нацистської Німеччини та Радянського Союзу на початку Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) / Іванов В. О. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 44. – Т. 2. – С. 61-66.

У статті аналізуються взаємовідносини між Фінляндською республікою, Німеччиною, Радянським
Союзом на початку Другої світової війни. Приділяється значна увага політичним та військовим діячам
Фінляндської республіки, що зіграли чималу роль під час Другої світової війни: Вяйне Таннер,
К.-Г. Маннергейм, Юго Кусті Паасиківі тощо.
Ключові слова: Фінляндія, нацистська Німеччина, СРСР, Друга світова війна, “зимова війна”.

Німецько-фінляндські взаємини у 1940-1941 рр. та створення «північної гілки країн «Вісі» (В'ячеслав Олександрович Іванов)

Додано твір Німецько-фінляндські взаємини у 1940-1941 рр. та створення «північної гілки країн «Вісі» (В'ячеслав Олександрович Іванов). Іванов В. О. Німецько-фінляндські взаємини у 1940-1941 рр. та створення «північної гілки країн «Вісі» / В. О. Іванов // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – Вип. 42. – С. 252-256.

У статті аналізуються взаємовідносини між Фінляндською республікою, Німеччиною, Радянським
Союзом на початку Другої світової війни. Приділяється значна увага політичним та військовим діячам
Фінляндської республіки, що зіграли чималу роль під час Другої світової війни: Вяйне Таннер,
К.-Г. Маннергейм, Юго Кусті Паасиківі тощо.
Ключові слова: Фінляндія, нацистська Німеччина, СРСР, Друга світова війна, “зимова війна”.

Політика СРСР щодо Фінляндії у 1939 – 1944 рр.: історіографія (В'ячеслав Олександрович Іванов)

Додано твір Політика СРСР щодо Фінляндії у 1939 – 1944 рр.: історіографія (В'ячеслав Олександрович Іванов). Іванов В. О. Політика СРСР щодо Фінляндії у 1939–1944 рр.: історіографія.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни. – Інститут історії України НАН України. – Київ, 2017.
У дисертації вперше систематизовано й узагальнено праці сучасної вітчизняної,
радянської, російської сучасної, зарубіжної історіографії, присвячені дослідженню
радянсько-фінляндських взаємовідносин під час Другої світової війни. Визначено
внесок та упущення науковців кожного з напрямів у вивчення даної проблеми. В
дисертації уперше виокремлено українську складову радянсько-фінляндського
протистояння у 1939–1944 рр. Виявлено особливості воєнного протистояння СРСР і
Фінляндії в контексті Другої світової війни, що в кінцевому результаті стало основою
для створення нової платформи відносин між цими країнами в останній чверті ХХ ст.
у історіографічних дослідженнях. Визначено недостатньо вивчені або
сфальсифіковані аспекти проблеми, що потребують подальшої наукової розробки, і,
таким чином, окреслено перспективні напрями для майбутніх конкретно-історичних
досліджень.
У дисертації проаналізовано стан дослідження проблеми на основі наукових
надбань історичної науки, критичного переосмислення та узагальнення наявної
літератури; в контексті еволюції історіографічного процесу визначено і
класифіковано джерельну базу дисертаційного дослідження, обґрунтовано її
вірогідність і репрезентативність для досягнення поставленої мети, а також ступінь
інформаційної насиченості історіографічних джерел.
Розроблено певні узагальнення щодо здобутків історіографії з даної теми та
перспектив дослідження питань, які потребують додаткового опрацювання під кутом
зору врахування людського фактору та антропологічно орієнтованої історії.
У дисертації зроблено наголос на виявленні в історіографічних дослідженнях
взаємин між Радянським Союзом і Фінляндією під час Другої світової війни,
показавши при цьому «український чинник» військово-політичного протистояння
між цими двома державами. 3

Підкреслені в історіографічному ракурсі недостатньо вивчені проблеми участі
українців у радянсько-фінляндських війнах 1939–1944 рр. Ці конфлікти, особливо
перший, 1939–1940 рр., велися за межами України, однак в ньому брали участь
безпосередньо українці, насильно мобілізовані коммуністичним режимом до лав
Червоної Армії. Науково обгрунтовано участь української еміграції, очолюваної в
Фінляндії офіцером армії Української Народної Республіки Юрієм Горліс-Горським,
який бачив можливість організації нового етапу боротьби за українські землі під час
«Зимової війни».
У дисертації акцентується увага на вивченні в історіографії радянсько-
фінляндських взаємин, які були заплутаними і складними з моменту проголошення
Фінляндією незалежності в грудні 1917 р. Відзначається, що дослідження історії
політичних перипетій між цими державами почалося фактично відразу після
закінчення Другої світової війни і триває до сей день. Дослідники намагалися
осмислити і дати оцінку тому, що відбувається, зокрема, аналізували і інтерпретували
події «Зимової війни» 1939–1940 рр. і «війни-продовження» 1941–1944 рр. На
сьогоднішній день накопичена значна, проте що вимагає систематизації та
узагальнення, історіографічна база, представлена науковими розробками
фінляндських, українських, радянських, російських пострадянських, англо-
американських, німецьких вчених. Дане дослідження сфокусовано на вирішенні
безлічі питань, які до сих пір залишаються дискусійними і невирішеними. В
історіографічній ретроспективі виявлено, що тільки протягом 1918–1944 рр. між
СРСР і Фінляндією сталося чотири військових конфлікти, причому обидва відбулися
під час Другої світової війни. У науково-дослідній історіографії більше значно
більшу увагу приділено висвітленню «Зимової війни» 1939-1940 рр., А навколо подій
1941–1944 рр. тривають дискусії. Хоча дискусії ведуться і навколо радянсько-
фінляндської («Зимової війни») 1939–1940 рр., Потрібно відзначити, що цей
військовий конфлікт більш глибоко вивчений в порівнянні з війною 1941–1944 в
зарубіжній історіографії, в радянській же і російської пострадянської історіграфіі –
незначно: більш ясний акцент в останній робиться на аналізі військової кампанії 1944
року («Десятий сталінський удар» – наступ в Південно-Східній Карелії і на 4

Карельському перешийку в червні-серпні 1944 р.), фінляндської окупації Карелії і
Заполяр’я під час «Війни-продовження», боротьбі радянських партизан і підпільників
проти німців і фінів, менш значну увагу російські вчені привертають до питаннь,
пов’язаних з коллабораціонізмом і антирадянською діяльністю на території Східної
Карелії у 1941–1944 рр.
У дослідженні також аналізується питання, коли і за яких обставин Фінляндія
вступила в Другу світову війну, і чи можна розглядати фінляндсько-радянське
збройне протистояння 1941–1944 рр. («Війна-продовження») як окремий конфлікт.
У дисертації виявлено обставини, при яких, як вважають українські,
финляндские, англо-американські та німецькі фахівці, зима 1939 р. є часом вступу
Фінляндії в Другу світову війну. Цій точці зору протистоїть аналогічна версія, яку
розробляли радянські і російські пострадянські історики. Ці вчені вказують на
червень 1941 р. коли Фінляндія виступила проти СРСР на боці нацистської
Німеччини. Розкрито, що відповідно не існує і чітко визначеної концепції щодо
виходу Фінляндії з Другої світової, адже радянська, сучасна російська і частково
фінляндська історіографічні школи вважають, що це сталося у вересні 1944 р., а не в
травні 1945 р., як стверджують німецькі та англо-американські дослідники. Також в
дисертації підкреслено, що між нацистською Німеччиною і Фінляндією стався
військовий конфлікт в жовтні 1944 р. – травні 1945 рр., метою якого було оволодіння
північною територією Фінляндської республіки – Лапландією, окупованій за наказом
Адольфа Гітлера німецько-нацистськими військами.
У дисертації викладені чинники щодо участі рядових-українців в числі
військовослужбовців Червоної Армії під час військових операцій радянсько-
фінляндської («Зимової війни») 1939–1940 рр. в аналізі праць українських істориків,
політологів, журналістів, фахівців з історії Другої світової війни і військової
реконструкції. Підкреслюється чисельність протиборчих сторін, характер умов
військових дій, морально-психологічна, етнополітична ситуації, які безпосередньо
впливали на рядових українців, що воювали за наказом радянського тоталітарного
режиму проти європейської демократичної країни взимку 1939–1940 рр. Показані в
освітленні історіографічних праць військові дії часів «Зимової війни» в районі Салла, 5

Петсамо, Колла, Суомуссалмі, Толваярві, Келія, Тайпале, Раатська дорога, Сума,
Кухмо, Хонканіемі. Аналізуються і розслідуються причини поразки і полону
українських військовослужбовців 44-ї і 70-ї стрілецьких дивізій, розгромлених
фінляндськими військами, внаслідок чого розгорнулася наукові дискусії між
українськими і російськими сучасними істориками. Показується участь і доля
українських військовополонених під час «Зимової війни» в науковому висвітленні
праць української та зарубіжних історіографічних традицій.
Розглядається з критичної точки зору позиція радянської історіографії, яка не
вважає війну 1939–1940 рр. між СРСР і Фінляндією частиною Другої світової війни.
Також, в критичному ключі, виявлено, що російська пострадянська історіграфіческая
думка визначає події «Зимової війни» як окремий збройний конфлікт між Радянським
Союзом і Фінляндською республікою, який не є частиною Другої світової війни –
аналогічно військовій кампанії на території Монголії (р. Халхін-Гол ).
Показано з точки зору історіографічного ракурсу думку радянської, російської
пострадянської і зарубіжних історіографічних традицій щодо наукового процесу
вивчення подій війни між Радянським Союзом і Фінляндією в 1941–1944 рр. на тлі
німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Розглянуті і досліджені питання участі
фінляндських військ в наступі проти Червоної Армії і Флоту в Заполяр’ї, Карелії,
Інгерманландії, окупації цих територій і їх доля до 1944 р., участь фінляндських
військ в блокаді Ленінграда, Мурманська і Полярного під час кампаній 1941–1944
рр., висвітлені дискусійні питання, пов’язані з політичними і ідеологічними подіями і
процесами радянсько-фінляндських відносин повоєнного часу, що надають
безпосередній вплив на науково-дослідний процес щодо даної проблеми.
Переосмислено низку оцінок, стереотипних тверджень, висновків,
концептуальних підходів у вітчизняній, радянській, російській сучасній, зарубіжній і
історіографії, виявлено і спростовано ряд фактологічних та аналітичних розбіжностей
стосовно дослідження численних аспектів проблеми. Розкрито важливе значення
найновіших досліджень щодо цієї проблематики, які ще не піддавалися
історіографічному аналізу.
Ключові слова: СРСР, Фінляндія, 1939–1944 рр., історіографія, Друга світова
війна, радянсько-фінляндська («Зимова») війна 1939–1940 рр., фінляндсько-радянська
(«Війна-продовження») війна 1941–1944 рр., історичні дослідження, історіографічний
процес.


Слово. – 1945. – Ч. 3

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 10:20

Український тижневик
Джерело: Libraria

Слово. – 1945. – Ч. 2

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 10:20

Український тижневик
Джерело: Libraria

Слово. – 1945. – Ч. 1

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 10:18

Український тижневик
Джерело: Libraria

Гуцульщина. – 1989. – Ч. 14

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 10:17

Ілюстрований журнал Всегуцульської Єдности
Видає Українське Світове Об’єднання Гуцулів

Гуцульщина. – 1988. – Ч. 13

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 10:16

Ілюстрований журнал Всегуцульської Єдности
Видає Українське Світове Об’єднання Гуцулів

Гуцулія. – 1979. – Ч. 4-1(48-49)

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 10:14

Ілюстрований квартальник Конференції Гуцульських Товариств Америки і Канади
Видає rуцульське товариство “Чорногора” в Чинаrо, Інк.

Роляник. Чорний Долько

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 10:05

Видавництво “Нашим Дітям”

Погідний М. Срібна гривна

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-01-16 09:59

Видавництво “Нашим Дітям – ОПДЛ”
Видавництво “Євшан-Зілля” вип. 2

Старшинські кадри УПА (Петро Содоль)

Додано твір Старшинські кадри УПА (Петро Содоль). Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 2004. – Збірник 3.

Загибель польського генерала Кароля Сверчевського в засідці УПА в 1947 р. (Петро Содоль)

Додано твір Загибель польського генерала Кароля Сверчевського в засідці УПА в 1947 р. (Петро Содоль). Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2016. – Збірник 21.


Статтю присвячено дослідженню обставин засідки сотень ‘Хріна’ і ‘Стаха’, в якій загинув заступник міністра оборони комуністичної Польщі генерал-полковник Кароль Сверчевський 28 березня 1947 р.
RSS-матеріал