- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Кримська проблеми і особливості її вирішення у 1989-1999 рр. (Василь Деревінський)

Додано твір Кримська проблеми і особливості її вирішення у 1989-1999 рр. (Василь Деревінський). Деревінський В.Ф. Кримська проблема і особливості її вирішення у 1989-1999 рр. // Гілея. – 2017. – Вип. 127. – С. 378-382.

В представленій статті розглянуто особливості розгортання кримської проблеми, методи її нейтралізації та вирішення. Одним з тих, хто безпосередньо займався вирішенням кримської проблеми був В. Чорновіл. Запропоновані В. Чорноволом ідеї вирішення кримської проблеми потребують належного дослідження, оскільки вони не втратили актуальності. Методологічною основою дослідження послужив конкретно-історичний, порівняльний та історико-аналітичний методи. Використано принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності. У висновках зазначено, що кримська проблема у великій мірі викликана непослідовними, малоініціативними діями центральної української влади, яка не вдалася до активної політичної локалізації ескалації напруги на півострові. В. Чорновіл був одним із тих українських політиків, хто відстоював ідею комплексного, адекватного і швидкого реагування на кримські процеси.

Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій (Василь Деревінський)

Додано твір Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій (Василь Деревінський). Деревінський В.Ф. Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в документах сучасних українських правих партій // Гілея. – 2018. – Вип. 128. – С. 311-315.

В представленій статті розглянуто значення національної консолідації для розвитку держави. Звернуто увагу на фактори, які мають сприяти інтеграції українського суспільства. До таких факторів віднесено народовладдя та енергозбереження. Проаналізовано як питання національної консолідації, народовладдя та енергозбереження представлено в політичних програмах українських правих партій. Методологічною основою дослідження послужив конкретно-історичний, порівняльний та історико-аналітичний методи. Використано принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності. У висновках зазначено про необхідність надати більшої уваги в програмах українських політичних партій питанням інтеграції українського суспільства. Зростання ролі народовладдя в державі, а заразом впровадження енергозбереження позитивно вплине на рівень національної безпеки, суспільної злагоди, добробуту і самореалізації громадян.

Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій (Василь Деревінський)

Додано твір Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій (Василь Деревінський). Питання енергоефективності та енергозбереження як чинники національної консолідації в програмних документах сучасних українських партій // Гілея. – 2017. – Вип. 126. – С. 456-458.

В представленій статті звернута увага на актуальне в даний час для української держави та її громадян питання енергоефективності та енергозбереження. Вбачаючи суттєвий вплив запровадження енергозберігаючих технологій для національної консолідації української спільноти, в статті сфокусовані акценти на аналізі програмних документів партій щодо означеної проблеми. Методологічною основою дослідження послужив конкретно-історичний, порівняльний та історико-аналітичний методи. Використано принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності. У висновках зазначено про важливість на сьогоднішньому етапі державотворення сформувати концепцію консолідації українського суспільства. В партійних програмах ідеться про необхідність консолідації держави і громадян, однак не розроблено чітких механізмів цього. Основний акцент в процесі національної консолідації звернуто на гуманітарні та культурні чинники без врахування економічних.

«Український вісник» як джерело вивчення діяльності ОУН та УПА (Василь Деревінський)

Додано твір «Український вісник» як джерело вивчення діяльності ОУН та УПА (Василь Деревінський). «Український вісник» як джерело вивчення діяльності ОУН та УПА // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск ІІ. – С. 278–283.

В статті проаналізовано матеріали підпільного журналу «Український вісник», який започаткував і видавав В. Чорновіл у 1970–1972 рр. та 1987–1989 рр. Розглянуто, зокрема, про те, яку інформації містив часопис про збройну боротьбу українського руху Опору 1940–1950-х рр. Методологічною основою дослідження послужив конкретно-історичний, порівняльний та історико-аналітичний методи. Використано принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності. У висновках зазначено, що в той час, коли радянська влада фальсифікувала історію діяльності ОУН і УПА, В. Чорновіл зі сторінок журналу доносив до читачів правдиву інформацію про організовану українську збройну боротьбу 1940–1950-х років, що наклала відбиток на розгортання руху Опору в наступні історичні періоди.

Російське питання в політичних поглядах В. Чорновола (Василь Деревінський)

Додано твір Російське питання в політичних поглядах В. Чорновола (Василь Деревінський). Об’єктом наукового осмислення в статті є політичні ідеї відомого українського громадсько-політичного та державного діяча В’ячеслава Чорновола. Зокрема, проаналізовано про його аналіз наростання російської загрози для України впродовж 1990-х років. Методологічною основою дослідження послужив конкретно-історичний, порівняльний та історико-аналітичний методи. Використано принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності.

Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. (Василь Деревінський)

Додано твір Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. (Василь Деревінський). Участь В. Чорновола у протидії російській агресивній політиці щодо України у 1990-х рр. // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Випуск ІІ. – С. 228–234.

У статті вивчається участь В. Чорновола у формуванні українсько-російських відносин 1990-х рр. Розглядаються агресивні дії російської сторони проти української державності, зокрема посягання на територіальну цілісність, військовий флот. Аналізуються дії В. Чорновола щодо протидії російському втручанню. У висновках зазначено, що В. Чорновіл був прихильником добросусідських українсько-російських відносин, основаних на принципах рівноправності і взаємовигоди. Зважаючи на російські агресивні дії щодо України, В. Чорновіл відстоював ідею посилення основ національної безпеки.

В. Чорновіл і кримський сепаратизм (1989-1991 рр.) (Василь Деревінський)

Додано твір В. Чорновіл і кримський сепаратизм (1989-1991 рр.) (Василь Деревінський). Розглянуто діяльність В'ячеслава Чорновола як громадського діяча і депутата Верховної Ради України щодо протидії розгортанню сепаратизму на Кримському півострові у 1989-1991 рр. Осмислено його ставлення до питання повернення кримських татар на півострів. Висвітлено причини розгортання антиукраїнських тенденцій в Криму.

Чорнобильська трагедія. Нариси історії (Василь Деревінський)

Додано твір Чорнобильська трагедія. Нариси історії (Василь Деревінський). В рецензії проаналізовано книгу доктора історичних наук Н. Барановської "Чорнобильська трагедія. Нариси історії".

Чорнобильська трагедія. Нариси історії / В. Деревінський // Краєзнавство. — 2012. — № 2. — С. 166-167.

Діяльність В. Чорновола під час спроби державного перевороту у серпні 1991 р. (Василь Деревінський)

Додано твір Діяльність В. Чорновола під час спроби державного перевороту у серпні 1991 р. (Василь Деревінський). Важливу роль в історії України другої половини ХХ ст. відіграв відомий громадсько-політичний та державний діяч В. Чорновіл. Він проявив себе як незламний борець в протистоянні з радянським тоталітарним режимом у 1960–1990-х роках. Взяв активну участь у протидії спроби державного перевороту в СРСР 19–21 серпня 1991 р.
В українській історіографії є чимало досліджень, що розкривають серпневі події 1991 р., однак немає ґрунтовних публікацій про діяльність
В. Чорновола під час путчу. У цій статті проаналізовано дії В. Чорновола як депутата Верховної Ради України та голови Львівської обласної ради щодо організації опору заколотникам в Україні. У статті також подано інформацію про те, які заходи провів В. Чорновіл на Львівщині із декомунізації регіону після поразки заколоту.

Зовнішньополітичні пріоритети В. Чорновола (Василь Деревінський)

Додано твір Зовнішньополітичні пріоритети В. Чорновола (Василь Деревінський). В статті розглянуто ідейні засади зовнішньополітичної діяльності України з погляду одного з провідних українських політичних діячів 1990-х років В’ячеслава Чорновола. Серед пріоритетних напрямів для В. Чорновола стало забезпечення добросусідських відносин з країнами-сусідами України та утвердження послідовної участі Української держави в загальноєвропейському інтеграційному процесі. Зовнішньополітичні пріоритети мали унеможливити повернення України до тоталітаризму й відновлення Російської імперії з її одвічним військовим протистоянням із Заходом; сприяти побудові безпечної, заможної Європи через послідовну участь в загальноєвропейському процесі України. Йдеться також про вивчення В. Чорноволом державотворчого досвіду інших країн з метою напрацювання концепції формування державного устрою України. Підтримуючи ідею децентралізації влади в Україні та розширення самоврядних повноважень місцевих органів влади В.Чорновіл пропонував використати у вітчизняній практиці елементи державного устрою таких країн як Німеччина та США. В цих країнах, на думку В. Чорновола, перерозподіл повноважень між центром і регіонами проведений таким чином, що можуть співіснувати впливові центральні та місцеві органи влади, які спираються на самодостатні громади як носії інтересів громадян та основоположні чинники демократичних тенденцій суспільної організації.

Історія економіки та економічної думки (Віталій Левицький)

Додано твір Історія економіки та економічної думки (Віталій Левицький). Навчальний посібник містить цілісний і систематизований виклад досвіду господарювання провідних держав світу і України та сутність теорій, концепцій, ідей видатних вчених-економістів з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема висвітлюється доступно, лаконічно, інформаційно насичено. У посібнику подано тестові завдання, історико-економічні терміни, список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, усім, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.

Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікту) (Володимир Трофимович Поліщук)

Додано твір Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікту) (Володимир Трофимович Поліщук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХII.


Стаття присвячена аналізові творчих і суто людських взаємин між двома видатними діячами української літератури й культури Михайлом Старицьким і Борисом Грінченком, між якими в другій пол. 1890-х років стався прикрий публічний конфлікт, що стосувався й важливих літературно-творчих проблем: становища української літератури і театру в підросійській Україні, проблеми літератури і цензури, практики творчих переробок літературних текстів, авторських прав і плагіату тощо. У розвідці на основі різних джерел даються і стислі особистісні характеристики учасників конфлікту. Ключовий внесок цього дослідження полягає в тому, що звинувачення Б.Грінченком М.Старицького фактично в плагіаті аргументовано заперечуються як безпідставні.

Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм (Володимир Трофимович Поліщук)

Додано твір Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм (Володимир Трофимович Поліщук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. Х.


У статті наведено ряд посутніх думок П.Филиповича про творчість П.П.Гулака-Артемовського – від сухувато-колючого аналітизму до визнання ролі поета у шуканні нових літературних шляхів.

Дещо про взаємини Сергія Єфремова і Павла Филиповича в контекстах їхньої доби (Володимир Трофимович Поліщук)

Додано твір Дещо про взаємини Сергія Єфремова і Павла Филиповича в контекстах їхньої доби (Володимир Трофимович Поліщук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХIII.


На основі аналізу різних архівних матеріалів, спогадів сучасників, щоденникових записів у статті проводиться зіставний аналіз біографій і науково-творчої діяльності двох визначних діячів українського відродження 1920-х – академіка Сергія Єфремова та професора й поета Павла Филиповича. Відзначаються численні збіжності й розбіжності в їхніх долях, характерах, творчих інтересах. Назагал висновується трагічна закономірність фіналів їхнього життя в умовах тоталітарного режиму.
RSS-матеріал