- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Торквемада (Віктор Гюґо)

Додано твір Торквемада (Віктор Гюґо). «Всесвіт» №12, 1977.
З французької переклав Борис Тен.

Проблема підкорення особи владному впливу у праці Е.Фромма «Втеча від свободи» (Анна Соловйова)

Додано твір Проблема підкорення особи владному впливу у праці Е.Фромма «Втеча від свободи» (Анна Соловйова). Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 110. Вип. 97. Політологія. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.


У даній статті аналізуються феномени «свободи», «прагнення до підкорення», «авторитарного характеру» та «конформізації», описані філософом, психологом та соціологом Еріхом Фроммом в його роботі «Втеча від свободи»; особливий акцент робиться на співвідношенні цих понять із проблематикою підкорення особи владному впливу.

Проблема конформізму як прояву прагнення особи до підкорення у зарубіжній політичній думці 30–70-х рр. ХХ століття (Анна Соловйова)

Додано твір Проблема конформізму як прояву прагнення особи до підкорення у зарубіжній політичній думці 30–70-х рр. ХХ століття (Анна Соловйова). Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 131. Вип. 118. Політологія. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2010.


У даній статті аналізується проблема конформізму та конформної поведінки, розроблена представниками зарубіжної політичної думки 30–70-х рр. ХХ століття. Розглянутий внесок до розвитку даного поняття таких класиків політичної та психологічної науки як В.Райх, Е.Фромм, К.Хорні, Б.Беттельгейм, Е.Берн, а також Г.Маркузе, Т.Адорно; особливий акцент робиться на співвідношенні цього поняття із проблематикою підкорення особи владному впливу.

The specifics of interpretation of the concept «political anti-utopia» (англ.) (Анна Соловйова)

Додано твір The specifics of interpretation of the concept «political anti-utopia» (англ.) (Анна Соловйова). Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 236. Вип. 224. Політологія. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2014.


У статті запропоновано аналіз різних інтерпретацій поняття «політична антиутопія». Розглянуто синонімічні та близькі терміни, виділено характерні риси антиутопій, подано визначення антиутопії з літературознавчого, філософського та політологічного підходів.

Описово-статистичні джерела з історії міст Заславщини початку XVII ст. (Віктор Атаманенко)

Додано твір Описово-статистичні джерела з історії міст Заславщини початку XVII ст. (Віктор Атаманенко). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015

В статті розглядаються інформативні можливості описово-статистичних документів Заславської волості першої половини XVII ст. як джерела вивчення історії міст регіону. Показано динаміку та особливості урбанізаційного процесу. Звернуто увагу на аграрну складову занять міщан Заславщини та її роль у розвитку міського господарства. Показано важливість свідчень ряду джерел Заславського походження для розгляду проблеми забезпечення міщанських господарств землею та робочою худобою, а, відтак, і можливостей ведення в них рільництва.

Реорганізація Д. Клячківським підпільної мережі ОУН(Б) та УПА-Північ у 1944-1945 роках (Ігор Марчук)

Додано твір Реорганізація Д. Клячківським підпільної мережі ОУН(Б) та УПА-Північ у 1944-1945 роках (Ігор Марчук). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015

У статті на основі архівних документів, опублікованих джерел та наукової літератури проаналізовано організаційну роботу Д. Клячківського з метою впорядкування та посилення дій українського національно-визвольного руху на Волині та Поліссі на завершальному етапі Другої світової війни. У цей період на Волині та Поліссі відбулися дві реорганізації керівних органів та низових ланок підпілля ОУН(б). Також висвітлено перехід загонів Української повстанської армії через лінію фронту, втрати серед керівного та рядового складу українських повстанців.

Окупована Волинь в контексті німецької пропаганди (Сергій Іванов)

Додано твір Окупована Волинь в контексті німецької пропаганди (Сергій Іванов). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015
У статті описано вплив нацистської пропаганди на морально–психологічні настрої населення Волині. Проаналізовано її основні завдання та засоби. Зроблено спробу виявити особливості пропагандистських гасел, які спрямовувалися на конкретні категорії населення. Вказано, як перебіг подій на фронті та окупованих територіях впливав на ефективність німецької пропагандистської машини.

Почаївський церковний Собор 18-23 серпня 1941 року (Андрій Смирнов)

Додано твір Почаївський церковний Собор 18-23 серпня 1941 року (Андрій Смирнов). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015

Стаття присвячена виникненню Автономної Православної Церкви в Україні в період німецької окупації. Ця Церква, очолювана митрополитом Олексієм Громадським, перебувала в юрисдикції Московського Патріархату, проте цей канонічний зв’язок був лише формальним. Рішення Почаївського Собору, не визнані ні Варшавою, ні Москвою, поклали початок інституційного розколу українського православ’я в роки війни.

Структура та динаміка експорту зернової продукції з України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Ірина Жиленкова)

Додано твір Структура та динаміка експорту зернової продукції з України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (Ірина Жиленкова). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015

У статті розглядається проблема збуту зернової продукції українських губерній Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено ринки збуту, структуру та динаміку, визначено наслідки для України та Російської імперії загалом. Наведено аналіз основних ланок інфраструктури зернового ринку України, визначено проблеми функціонування та оцінено можливий вплив на розвиток зернового експорту.

Типологія і структура селянської родини Стародубського полку в другій половині XVIII ст. (на прикладі сіл Коман та Кудлаївка Новгородської сотні) (Олександр Якименко)

Додано твір Типологія і структура селянської родини Стародубського полку в другій половині XVIII ст. (на прикладі сіл Коман та Кудлаївка Новгородської сотні) (Олександр Якименко). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015

У статті аналізуються показники загальної і середньої населеності, поколінний склад, типологія та структура селянських домогосподарств сіл Коман і Кудлаївка Стародубського полку у другій половині XVIII ст.

Історична топографія Дубна у другій половині ХІІІ–XV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) (Юрій Пшеничний)

Додано твір Історична топографія Дубна у другій половині ХІІІ–XV ст. (за матеріалами археологічних досліджень) (Юрій Пшеничний). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015

В статті викладено результати дослідження історичної топографії міста Дубно в період другої половини XIII–XV ст. На основі матеріалів археологічних досліджень реконструйовані просторові розміри поселення, виділено його топографічне ядро, картографовано ділянки, які були обжиті у зазначений період, розглянуто причини занепаду Дубна та значення діяльності князів Острозьких для його відродження.

Половецький фактор у відносинах Візантії і Галицького князівства середини – другої половини ХІІ століття (Ольга Козачок)

Додано твір Половецький фактор у відносинах Візантії і Галицького князівства середини – другої половини ХІІ століття (Ольга Козачок). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» №24/2015

Розглянуто візантійсько-половецькі зіткнення у другій половині ХІІ ст. та роль Галицького князівства в них. Робляться висновки, що союз Галицького князівства з Візантією проти половців укладено на межі ХІІ–ХІІІ ст. Економічні та зовнішньополітичні інтереси Галича й Константинополя співпадали, тому підпорядкування Галичу Нижнього Подунав’я зумовило послаблення половецької загрози для імперії.

Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах (Олександр Ткачук)

Додано твір Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах (Олександр Ткачук). Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах / Концепція і упорядкування Олександра Ткачука. - К.: Смолоскип, 2009. - 224 с.

ISBN 978-966-2164-26-8 (ТОВ “Смолоскип”)
ISBN 978-966-1676-24-3 (МБФ “Смолоскип”)

Становлення сучасної політичної системи в Україні почалося із заснування першої альтернативної КПРС організації - Української Гельсінської Спілки (1988-1990 рр.).
УГС створили українські політичні в’язні, які були випущені на свободу з радянських концтаборів під час горбачовської “перестройки”. Історична роль УГС полягала в радикалізації патріотичних настроїв у Радянській Україні. Вона, як політичний криголам, проламала стіну страху, яким була наскрізь просякнута свідомість населення радянської республіки, проклала дорогу таким масовим демократичним організаціям, як Товариство української мови ім. Т. Шевченка, Всеукраїнське історико-просвітницьке товариство “Меморіал”, Асоціація “Зелений світ”, Народний Рух України за перебудову. УГС першою виклично запалила й мужньо понесла смолоскип невмирущої національної ідеї - державної незалежності українського народу.
При укладанні збірника реалізувалися три ідеї: перша - показати загальноукраїнський характер організації, друга - відтворити діяльність УГС у історико-хронологічному порядку, акцентуючи увагу на головних тематично-змістовних етапах її боротьби проти тоталітарного радянського режиму, і третя - показати новітню історію України в обличчях, розкрити її драматичні сторінки через людський вимір.
Фотоальбом “Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.)” є першим виданням у запланованій серії збірок про здобуття незалежності Української держави.
Видання розраховане на науковців і викладачів, студентів і учнів, усіх, хто цікавиться історією нашої Батьківщини.
RSS-матеріал