- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Кудрик В., прот. Квітки при дорозі

diasporiana.org.ua - Нд, 2018-01-14 16:06

Заходами Комітету видань праць о. Василя Кудрика

Косюра М. Лісівництво ч. 2: Основи лісової таксації, лісовлаштування та оцінки лісу

diasporiana.org.ua - Нд, 2018-01-14 16:03

Видання “Видавничого Товариства при Українській Господарській Академії”
Джерело: Kramerius4

Завадович Р. Перший бій

diasporiana.org.ua - Нд, 2018-01-14 15:59

Об’єднання Працівників Літератури для Дітей і Молоді – ОПЛДМ

Господарство Чехословаччини. Практичний справочник

diasporiana.org.ua - Нд, 2018-01-14 15:55

Видання Українського Громадського Комітету в ЧСР

Жук М. Перша допомога

diasporiana.org.ua - Нд, 2018-01-14 15:53

Кооперативне Видавництво “Заграва”

Дольницький М. Географія України

diasporiana.org.ua - Нд, 2018-01-14 15:49

Видавниче Товариство “Вернигора”

Про термін «ідіолект» (Леся Ставицька)

Додано твір Про термін «ідіолект» (Леся Ставицька). Українська мова. – 2009. – №4.


У статті розкривається понятійна сутність терміна «ідіолект» у його зв’язку з суміжними соціолінгвістичними термінами «етнолект», «соціолект», «гендерлект», «криптолект»; а також окреслюється стратегія дослідження ідіолекту, яка полягає у врахуванні соціологічних характеристик людини-мовця, ситуації спілкування та часового періоду життя індивіда, протягом якого відбувається спілкування. Ідіолект співвіднесено із стилістичним термінопоняттям «ідіостиль». Авторка наголошує на необхідності враховувати соціолінгвальні параметри мовної особистості письменника та розрізняти текст/дискурс при дослідженні ідіолекту як мовно-художнього феномену.

Гендерні виміри невербальної комунікації у художньому тексті (Леся Ставицька)

Додано твір Гендерні виміри невербальної комунікації у художньому тексті (Леся Ставицька). Культура народов Причерноморья. – 2004. – №49, Т.1.


У статті розглядаються окремі проблеми гендерно маркированої невербальної комунікації, як вона представлена у мові сучасної української художньої літератури. Висвітлюються деякі аспекти мови жестів, дотиків, запаху, комунікативної функції приймання їжі та семіотики помешкання, які зумовлюють відповідні ментальні процеси у людській свідомості та супровідній вербальній комунікації.

Ракетно-ядерний спадок України (Микола Філатов)

Додано твір Ракетно-ядерний спадок України (Микола Філатов). «Військово-історичний альманах» 2013, ч. 1-2 (25-26)


У поданому матеріалі автор розкриває проблему ядерного роззброєння Української Держави та труднощі, пов’язані з цим процесом, а також висвітлює історію 43-ї Червонопрапорної ракетної армії і ракетних дивізій, дислокованих на території України, від часу їх утворення і до розформування.

Ріддер і прес-пап’є (Хуліо Рамон Рібейро)

Додано твір Ріддер і прес-пап’є (Хуліо Рамон Рібейро). «Всесвіт» №11, 1985.
З іспанської переклав Михайло Кришень.

Значок (Хуліо Рамон Рібейро)

Додано твір Значок (Хуліо Рамон Рібейро). «Всесвіт» №2, 1976.
З іспанської переклали Лев Олевський та Олександр Стаєцький.

Венелін Юрій (Орест Заяць)

Додано твір Венелін Юрій (Орест Заяць). Заяць Орест. Венелін Юрій // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. – Львів, 2014. – Т.2. – С. 578–583.

Епізод із життя львівських торговців після Цецорської битви (Орест Заяць)

Додано твір Епізод із життя львівських торговців після Цецорської битви (Орест Заяць). Заяць Орест. Епізод із життя львівських торговців після Цецорської битви // Записки НТШ. - Львів, 2017. - Т.270 - С.398-414

Церква Святого Духа в Рогатині. Альбом (Віктор Іванович Мельник)

Додано твір Церква Святого Духа в Рогатині. Альбом (Віктор Іванович Мельник). Церква Святого Духа в Рогатині. Альбом / Авт.-упоряд. В. І. Мельник.— К. : Мистецтво, 1991.— 144 с.: іл.— (Пам’ятки історії та культури України).— Рез. рос. та англ, мовами.

ISBN 5—7715—0257—X (в опр.): 7 крб. 60 к., 16 000 пр.

В альбомі представлено перлину української народної архітектури — церкву Святого Духа в Рогатині Івано-Франківської обл., зокрема чудовий живопис та різьблення іконостаса, створені невідомими майстрами XVII ст.
RSS-матеріал