- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Be-prepared. International Scout Association, Regensburg 1945-1946

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-10-09 08:01

International Scout Association
Ukrainian Museum-Archives of Cleveland
Displaced Persons Camp Periodicals collection

Вісті ЦЕСУС. – 1951. – Ч. 1-2(7-8)

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-10-09 07:58

Центральний Еміграційний Союз Українського Студентства
Ukrainian Museum-Archives of Cleveland Displaced Persons Camp Periodicals collection

Вісті ЦЕСУС. – 1947. – Ч. 1

diasporiana.org.ua - Вт, 2018-10-09 07:57

Центральний Еміграційний Союз Українського Студентства
Ukrainian Museum-Archives of Cleveland Displaced Persons Camp Periodicals collection

На Мармурових скелях (Ернст Юнґер)

Додано твір На Мармурових скелях (Ернст Юнґер). «Всесвіт» №8-9, 1997.
З німецької переклав Євген Попович.

Дніпропетровськ – Половиця – Кодак: фольклорна та історична пам'ять (Людмила Іванникова)

Додано твір Дніпропетровськ – Половиця – Кодак: фольклорна та історична пам'ять (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №3 / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2016.


У статті порушено проблему консервативності усної народної традиції на прикладі історичної топоніміки м. Дніпропетровська (Дніпра). Простежено еволюцію назв міста і його околиць з ХVІІ ст. до сучасності, походження та фольклорне і наукове трактування ряду топонімів, їх збереженість у фольклорних та усноісторичних наративах і в дійсності.

Літературними стежками. Нарис історії української літератури для дітей XX століття (Віктор Костюченко)

Додано твір Літературними стежками. Нарис історії української літератури для дітей XX століття (Віктор Костюченко). Віктор Костюченко

Літературними стежками. Нарис історії української літератури для дітей XX століття. — К.: «К-І.С.», 2009. — 344 с.

ISBN 978-966-2141-32-0

Книжка ця - присвячена українській літературі для дітей XX століття.
То був жорстокий час. Куди жорстокіший за XIX століття. Одних письменників він змусив емігрувати, інших викинув з літератури, ще інших розстріляв, посадив у тюрми або тримав у страху.
Змінювався суспільний лад, видозмінювалися історичні умови розвитку, та не справджувалися сподівання, породжені барикадами національної боротьби початку століття. Так само тривали змагання за суверенність, за незалежність, за любов до України. І на сторожі цих одвічних поривань українського народу письменники ставили своє слово. Яким воно було на дорогах країни дитинства?
Побудована книжка за хронологією. Десять десятиліть - десять розділів. У кожному з них — характеристика суспільних умов, короткий огляд періодики для дітей, чотири-п’ять літературних портретів. У підсумку — перелік важливих для розвитку літератури подій, заходів, з’їздів, пленумів. У кінці книжки вміщено прізвища лауреатів премії імені Лесі Українки та покажчик імен.

Монети Центральної та Східної Європи ХІV – XVII ст.: процеси виготовлення та фальшування (Андрій Бойко-Гагарін)

Додано твір Монети Центральної та Східної Європи ХІV – XVII ст.: процеси виготовлення та фальшування (Андрій Бойко-Гагарін). Мета дослідження полягає у проведенні
глибокого та всебічного аналізу процесів виготовлення монет у XIV – XVII
століттях, що перебували у грошовому обігові земель Центральної та Східної
Європи; вивченні процесів виготовлення монет та їх підробок в досліджуваному
періоді.
Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:
1. Визначити стан наукового опрацювання та нагромадження знань щодо
процесів карбування монет у досліджуваному періоді.
2. Скласти повний алгоритм процесів карбування монет різноманітних
технологій виробництва.
3. Дослідити проміжні процеси монетного виробництва, зокрема:
отримання сировини для карбування, врахування у роботі монетарень досвіду
ювелірного виробництва та ковальства.
4. Виявити притаманні виробничим процесам дефекти та визначити
причин їх виникнення, виокремлення спільних та специфічних дефектів, що
притаманні різним технологіям карбування.
5. Визначити та дослідити основні процеси, що мають місце при
виготовленні монетних фальсифікатів, їх спільні та відмінні риси з процесом
карбування монет на державних монетних дворах у досліджуваний період.
6. Розробити методику визначення основних способів нанесення покриття
на заготовки фальшивих монет за допомогою сучасних точних методів досліджень.
7. Виокремити спільні та відмінні риси процесу виготовлення підробок
золотих та срібних монет.
8. Визначити основні напрямки протидії фальшуванню монет з боку
держави у досліджуваному періоді: вдосконалення виробництва та юридичні важелі.

Том 5 («Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей»)

Додано твір Том 5 («Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей»). Medii aevi, а отже і коло інтересів нашого видання мають свій обмежений історіографічною традицією строк. Однак специфіка української історії, в якій ми бачимо певний феномен хвилі, що уповільнювалася на околицях європейського світу, не вкладається в загальновизнаний стереотип Середньовіччя. Категорії повсякденної культури та елітарні теорії, візантійсько-православне та європейсько-латинське коріння української думки, тобто сфера зацікавлень нашого журналу, надто виразно демонструють нахил до довгого тривання, а помітніші зміни у типові світосприйняття і мислення в Україні фіксуються лише на схилі XVIII століття. Тим-то редактори вважають за можливе, цілком усвідомлюючи суб’єктивну умовність своєї точки зору, винести на сторінки свого журналу гасло довгого середньовіччя, що в умовах України охоплювало ледь не все XVIII століття.

Том 4 («Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей»)

Додано твір Том 4 («Mediaevalia Ucrainica: Ментальність та історія ідей»). Medii aevi, а отже і коло інтересів нашого видання мають свій обмежений історіографічною традицією строк. Однак специфіка української історії, в якій ми бачимо певний феномен хвилі, що уповільнювалася на околицях європейського світу, не вкладається в загальновизнаний стереотип Середньовіччя. Категорії повсякденної культури та елітарні теорії, візантійсько-православне та європейсько-латинське коріння української думки, тобто сфера зацікавлень нашого журналу, надто виразно демонструють нахил до довгого тривання, а помітніші зміни у типові світосприйняття і мислення в Україні фіксуються лише на схилі XVIII століття. Тим-то редактори вважають за можливе, цілком усвідомлюючи суб ’єктавну умовність своєї точки зору, винести на сторінки свого журналу гасло довгого середньовіччя, що в умовах України охоплювало ледь не все XVIII століття.

Ярославна (збірка) (Любов Коваленко)

Додано твір Ярославна (збірка) (Любов Коваленко). Професор Лавров – медик, біолог, хімік – разом із своїм учнем задумали спробувати оживити клітини тіла давно померлої людини. Роздобули старовинну труну з мумією. Але коли розкрили її, то побачили в ній не зсохлу мумію, а незвичайної краси дівчину, яка, здавалося, тільки-но заснула. Вченим удалося розбудити її…

Про подальшу долю оживленої дівчини читач дізнається з оповідання «Ярославна».

В інших оповіданнях цієї збірки йдеться про цікаві, незвичайні пригоди молодих героїв – наших сучасників, про їх самовіддану боротьбу за щастя людини, за прекрасне майбутнє.

Обрядовість і фольклор Південно-Східної Волині у дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття (Заславський і Старокостянтинівський повіти) (Людмила Іванникова)

Додано твір Обрядовість і фольклор Південно-Східної Волині у дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття (Заславський і Старокостянтинівський повіти) (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №6 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2012.


У статті розглянуто історію збирання та дослідження фольклору Південно-Східної Волині, ідеться про записи І.Абрамова, О.Малинки, П.Чубинського, М.Теодоровича, І.Беньковського, В.Михалевича, Л.Ленчевського. Автор звертає особливу увагу на доробок священнослужителів, який досі залишався поза академічною наукою, зокрема на описи календарних та родинних обрядів цього регіону.

Невідомі етнографічні матеріали про українців Курщини (з архівної спадщини Григорія Залюбовського) (Людмила Іванникова)

Додано твір Невідомі етнографічні матеріали про українців Курщини (з архівної спадщини Григорія Залюбовського) (Людмила Іванникова). Народна творчість та етнологія: №1 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2013.


Стаття присвячена українцям Курської губернії. Автор подає коротку історіографію цієї практично недослідженої проблеми і пропонує увазі читача досі невідомий у науковому обігу етнографічний опис українських сіл Старооскольського повіту, зроблений на початку 60-х років ХІХ ст. В опису йдеться про традиційні ремесла, одежу, мову їх мешканців, соціально-економічні проблеми, міжетнічні взаємини.

Остання барикада: Володимир Щербицький під час «перебудови» (Юрій Іванович Шаповал)

Додано твір Остання барикада: Володимир Щербицький під час «перебудови» (Юрій Іванович Шаповал). Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2016. – Вип. 21.


У статті розглядається роль і місце першого секретаря ЦК КПУ у 1972–1989 рр. Володимира Щербицького у процесах «перебудови» в СРСР, аналізуються причини його політичного довголіття в нових умовах.
RSS-матеріал