- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

М. Хрущов та В. Щербицький: конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960-х рр.) (Олександр Якубець)

Додано твір М. Хрущов та В. Щербицький: конфлікт на фоні боротьби радянських еліт (перша половина 1960-х рр.) (Олександр Якубець). Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2015. – Вип. 95 (4).


Здійснено спробу аналізу причин відставки В.Щербицького з посади голови Ради Міністрів УРСР у 1963 р., яка була ініційована першим секретарем ЦК КПРС М.Хрущовим. Автор, використовуючи методи аналізу-синтезу, критичного аналізу сукупно з порівняльною методологією, поставив за мету зіставити цей епізод із боротьбою всередині радянської номенклатурної еліти у 1-й пол. 1960-х рр., яка у підсумку привела до влади команду Л.Брежнєва, до якої належав і В.Щербицький. Водночас у Радянській Україні протистояння між “дніпропетровським” (В.Щербицький) та “харківським” (М.Підгорний та П.Шелест) номенклатурними кланами завершилося тактичною перемогою останнього. Дослідження ґрунтується на документальних матеріалах та джерелах особового походження (мемуари, інтерв’ю, щоденники), оскільки до цього дана тема у вітчизняній історіографії згадувалася принагідно і ситуативно, у контексті більш загальних студій.

#CrimeaIsOurs. History of the Russian Myth (англ.) (Сергій Громенко)

Додано твір #CrimeaIsOurs. History of the Russian Myth (англ.) (Сергій Громенко). S. V. Hromenko,
(2017). #CrimeaIsOurs. History of the Russian Myth / S. V. Hromenko. Kyiv. 224 pages, pictures.
ISBN 978-617-7260-10-2

The annexation of Crimea that caused the largest political crisis in Europe since the Second World War at the same time spurred the unprecedented flowering of political mythology. In 2014, a large number of separate myths and falsified facts gave rise to the so-called “Crimea-is-ours” myth designed to justify the aggressive policy of the Russian Federation in the eyes of the world. Is Crimea really an original Russian land? Is it true that the Crimean Tatars are all traitors? Was the peninsula really integrated into Ukraine illegally? And what, after all, were the events of February–March 2014–the occupation of Crimea or the “restoration of historical justice”? This book gives answers to all these questions.

Castrum Camenecensis. Фортеця Кам'янець (пізньоантичний – ранньомодерний час) (Ольга Пламеницька)

Додано твір Castrum Camenecensis. Фортеця Кам'янець (пізньоантичний – ранньомодерний час) (Ольга Пламеницька). Пламеницька О.
Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець : (пізньо античний – ранньомодерний час) / Ольга Пламеницька. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 672 с. : іл.

ISBN 978-617-539-118-1

Монографія є першим фундаментальним виданням, присвяченим фортифікаційній спад щині істо-
ричної столиці Поділля – Кам’янця-Подільського, культурний ландшафт якого номінується до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
За матеріалами натурних досліджень та корпусу архівних джерел ХV–ХIХ ст. представлено нову концепцію
еволюції міста-фортеці в контексті розвитку європейської фортифікації та в широкому хронологічному
діапазоні від пізньоантичного до ранньомодерного часу (ІІ–ХVІІІ ст.). Значну увагу приділено проблемам
дослідження і реставрації пам’яток оборонного будівництва міста. Працю супроводжує 470 ілюстрацій, в
тому числі 43 авторські реконструкції.
Наукове видання, розраховане на істориків архітектури і урбаністики, археологів та істориків,
мистецтвознавців і краєзнавців, буде також цікавим для шанувальників фортифікації та архітектурної спад-
щини України.
Бібліографія: 673 джерела.

The monograph is a fi rst fundamental publication devoted to the fortifi cation heritage of Podolia’s historical
capital – Kamyanets-Podilsky, whose cultural landscape has been nominated to the UNESCO World Heritage List.
Based on the materials of fi eld research and a body of archive sources of 15th-19th cc, the publication
represents a new concept of the town-fortress’ evolution in the context of European fortifi cation development in
a broad chronological range from late antiquity to early modern times (2nd-18th cc.) Signifi cant attention is paid
to the problems of researching and restoring the monuments of the town’s defensive construction. The work is
supplemented with 470 illustrations including 43 author’s reconstructions.
The scientifi c publication is intended for historians of architecture and urbanism, archaeologists and historians,
art critics and ethnographers, and will also be interesting for enthusiasts of fortifi cation and architectural heritage
of Ukraine.
Bibliography: 673 sourses.

Ти знаєш, що ти — людина? (вид. 2017) (Василь Симоненко)

Додано твір Ти знаєш, що ти — людина? (вид. 2017) (Василь Симоненко). Симоненко В. А.
Ти знаєш, що ти — людина? / Василь Симоненко; передм. та прим. Т. Ю. Блєдних; худож.-оформлювач В. М. Карасик. — Харків: Фоліо, 2017.— 409 с.— (Шкільна б-ка укр. та світ, літ-ри).

ISBN 978-966-03-5461-6
(Шкільна б-ка укр. та світ, літ-ри).
ISBN 978-966-03-7138-5.

Василь Симоненко (1935—1963) — український поет-шістдесятник і журналіст — пішов із життя у неповних 28 років. Лише одна книжка була видана за життя поета. Але вже тоді набули великої популярності самовидавні поезії Симоненка, що поклали початок українському рухові опору 1960—1970-х років. Провідною темою його творчості є любов до України, її безталанного народу (і в цьому пряме продовження шевченківських традицій). Тільки в незалежній Україні вірші поета були надруковані у повному обсязі та без цензурних втручань. У 1995 році Василю Симоненку посмертно присуджено Державну премію України імені Т. Шевченка.
До цієї книжки включено поезії, які були надруковані у збірках, що вийшли за життя («Тиша і грім») та після смерті поета: вірші, поеми, сонети, балади, казки, байки, а також окремі новели. Усі вони пережили випробування часом і є актуальними й сьогодні.
УДК 821.141.2 ББК 84(4УКР)

На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини (Михайло Москаленко)

Додано твір На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини (Михайло Москаленко). На ріках вавілонських: 3 найдавнішої літ. Шумеру, Вавілону,
Палестини / Упоряд. М. Н. Москаленко-; Авт. передм. І. М. Дья¬
конов.— К.: Дніпро, 1991.— 398 с.
ISBN 5-308-01112-5
До видання, яке охоплює визначні явища близькосхідних літератур III—І тис.
до н. е., входять міфопоетичні твори найдавнішої в світі цивілізації — Шумеру,
найвищі досягнення літератури Вавілону (славетний «Епос про Гільгамеша»,
поеми про сотворіння світу та всесвітній потоп), а також найяскравіші зразки
біблійної поезії та прози. Поряд з новими українськими версіями друкуються
також переклади, що їх здійснили І. Франко, П. Куліш, І. Нечуй-Левицький,
Леся Українка.

Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі (Франц Фюман)

Додано твір Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі (Франц Фюман). Прозовий переказ німецького героїч¬
ного епосу (складений у 1200 р.). В основі
епосу лежать давньонімецькі міфи й леген¬
ди V—VI ст. про загибель Бургундської
держави.

Stepy, morze i góry: Польские путешественники конца XVIII – начала ХХ века о Крыме (рос.) (Сергій Громенко)

Додано твір Stepy, morze i góry: Польские путешественники конца XVIII – начала ХХ века о Крыме (рос.) (Сергій Громенко). Громенко С. В.
Stepy, morze i góry: Польские путешественники конца XVIII – начала ХХ века о Крыме / С. В. Громенко ; под ред. и вступ. ст. А. А. Непомнящего. – Симферополь : Антиква, 2011. – 304 с., илл. – (Серия : «Биобиблиография крымоведения» ; вып. 14).

Монография посвящена исследованию оригинального, содержательного корпуса исторических источников по истории Крыма – польской путевой литературы эпохи Российской империи, представленной разнообразными жанрами: от автобиографий и путевых дневников до писем и газетных очерков. В работе предложена периодизация визитов польских путешественников в Крым, составлена и обоснована типологизация записок вояжеров, приведены биографические справки, ряд ранее неизвестных воспоминаний и писем введен в научный оборот.

Наш Крим: неросійські історії українського півострова (Сергій Громенко)

Додано твір Наш Крим: неросійські історії українського півострова (Сергій Громенко). Наш Крим: неросійські історії українського півострова : зб. ст. / упоряд. та вступ С. В. Громенко. — Київ : К.І.С., 2016. — 315 с.
ISBN 978-617-684-153-1

Міф про Крим як про «ісконно русскую землю», що «завжди належала Росії» став наріжним каменем пропагандистської кампанії Москви як у переддень анексії півострова, так і сьогодні — задля виправдання своїх дій. Пропонований вашій увазі збірник української історичної публіцистики підважує тези російської пропаганди. Автори цієї книги, відомі науковці та публіцисти, не ставлять за мету замінити російський історичний міф іншим — українським чи кримськотатарським, — а прагнуть показати минуле півострова у всій його складності та різноманітності. Матеріали охоплюють період від становлення Кримського ханства і до відновлення української незалежності у 1991 році.

#КрымНаш. Історія російського міфу (Сергій Громенко)

Додано твір #КрымНаш. Історія російського міфу (Сергій Громенко). Громенко С. В.
#КрымНаш. Історія російського міфу / С. В. Громенко. – К., 2017. – 208 с., іл.


Анексія Криму, яка викликала найбільшу політичну кризу в Європі з часів Другої світової війни, зумовила й небачений розквіт політичної міфології. 2014 року з безлічі окремих міфів і сфальсифікованих фактів на світ з’явився так званий Міф про «КримНаш», що мав на меті виправдати в очах світу агресивну політику Російської Федерації. Невже Крим – споконвічно російська земля? Чи правда, що кримські татари – геть усі зрадники? Чи справді півострів став частиною України незаконно? І чим, зрештою, були події лютого–березня 2014 року – окупацією Криму чи «відновленням історичної справедливості»? Відповідям на зазначені запитання й присвячена ця книга. Для політиків, громадських діячів, істориків і журналістів.

Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року (Сергій Громенко)

Додано твір Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року (Сергій Громенко). Громенко С. В.
Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року / С. В. Громенко. – К.: К.І.С., 2018. – 266 с., іл.

ISBN 978-617-684-204-0

«Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року» присвячена спробі Української Народної Республіки у квітні 1918 р. включити до свого складу Кримський півострів, попередньо визволивши його від більшовиків, що раніше узурпували там владу. У книзі розповідається про трактування «кримської проблеми» на світовій арені у березні 1917 — квітні 1918 рр., про сили і плани сторін, про хід бойових дій на півострові та про втрачену унікальну можливість приєднати Крим до України ще сто років тому.
RSS-матеріал