Математика

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Статтю «Границя функції» доповнено новим корисним матеріалом.

Поняття границі функції за Гейне та за Коші. Узагальнення на випадок нескінченості. Односторонні границі. Ліва та права границя функції. Теореми про границі функцій. Властивості границь. Деякі важливі границі. Чудові границі.
Категорії: Математика

В розділ «Алгебра» додано пункт «Послідовності».

В цій статті розкрите поняття числової послідовності. Розказано про деякі способи задання послідовності, дано означення монотонних послідовностей, границі послідовності, також про геометричний зміст границі послідовності та основні властивості границь.
Категорії: Математика

Короткий математичний словник

На сайті з'явився короткий математичний словник.
Категорії: Математика

"Розділи математики: коротка історична довідка" від тепер на сайті!

Додано "Розділи математики: коротка історична довідка" в PDF-форматі.
Категорії: Математика

На сайті новий розділ "Нерівності"!

На сайті з'явився новий розділ "Нерівності" і "Збірник прикладів" до нього.
Категорії: Математика

Додано розділ "Вектори"

Додано розділ "Вектори" з PDF-версією даної статті.
Категорії: Математика

Побудова графіків без зайвих зусиль!

Скрипт для побудови графіків. Автор скрипту: Яровой Роман Павлович (a.k.a ЯR). Автор PHP-класу EvalMath: Miles Kaufmann. Адаптація: Виспянський Ігор.
Категорії: Математика

Легкий спосіб отримати таблицю значень функції (протабулювати ф-цію).

Побудова таблиці значень. Цей скрипт (сценарій) дозволяє протабулювати функцію y(x) на проміжку від a до b з кроком k. Автор: Miles Kaufmann. Модифікація: Виспянський Ігор.
Категорії: Математика

Ще раз про рівняння прямої. Якушев А.В.

Вперше в шкільному курсі математики рівняння прямої виводиться в 8 класі після розгляду початкових питань теми «Декартові координати на площині» (Погорєлов О.В. Геометрія. Підручник. для 7 – 9 кл. – К.: Школяр, 2004.). Рівняння отримують у вигляді ax + by + c = 0. Далі учням пропонуються задачі, в яких потрібно знайти рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. При знаходженні цих рівнянь доводиться розв’язувати систему двох рівнянь з трьома невідомими. Одна з таких задач розв’язана в підручнику, при цьому, щоб отримати остаточне рівняння, відбувається скорочення рівняння на с без пояснення можливості такого скорочення. Щоб позбутись цієї та інших незручностей пропонується іншій підхід вивчення питання, пов’язаного з рівняннями прямої і її властивостями.
Категорії: Математика

Показникова функція (урок в комп’ютерному класі). Якушев А.В.

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють більш ефективно вивчати окремі теми шкільного курсу математики. Розглянемо застосування одного з найпоширеніших програмних засобів – електронної таблиці Microsoft Office Excel для вивчення властивостей елементарних функцій, використовуючи графічні можливості цього продукту.
Категорії: Математика

Творці математики з України

Додано збірку "Творці математики з України".
Категорії: Математика
RSS-матеріал