teacherjournal.com.ua - Учительський журнал (ВГ «Основа»)

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.
RSS-матеріал
Учительський журнал он-лайн - публікація власної роботи, методичний банк, обмін досвідом
Оновлене: %count рік 46 тижнів тому

Досвід роботи вчителя хімії Акчуріної Н.А.

Чт, 2015-05-14 22:52

Досвід роботи вчителя хімії Акчуріної Н.А. з теми "Використання інноваційних технологій в процесі формування інформаційної, проектної та дослідницької компетенцій учнів на уроках хімії".

Категорії: + Оновлення

Family life

Чт, 2015-05-14 21:46

" Урок спрямований на розвиток мовленнєвих навичок" Мітякова Ольга Леонідівна

Категорії: + Оновлення

Хмарні технології при вивченні фізики

Чт, 2015-05-14 19:49

Церр Наталя Миколаївна - учитель фізики, інформатики та астрономії.

Матеріали містять оглядову інформацію про використання хмарних технологій на уроках фізики та астрономії. містить теоретичний матеріал. презентацію- скрайб, презентацію  до доповіді

Категорії: + Оновлення

Презентація досвіду роботи

Чт, 2015-05-14 19:01

Мандибура Ірина Дмитрівна презентація досвіду роботи

Категорії: + Оновлення

Свято "Друг - це другий я"

Чт, 2015-05-14 18:42

Мандибура Ірина Дмитрівна Свято про дружбу і товаришування

Категорії: + Оновлення

Уроки

Чт, 2015-05-14 18:33

Мандибура Ірина Дмитрівна, вчитель початкових класів

Категорії: + Оновлення

урок літературного читання

Чт, 2015-05-14 18:30

Відкритий урок літературного читання у 3 класі за темою: Казки . Кривенька качечка.

Категорії: + Оновлення

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «СИЛЬНА ЛАНКА»

Чт, 2015-05-14 13:33

Позакласна робота з української мови та літератури – важлива складова частина навчально-виховного процесу. Хоча вона не регламентується програмою, не є обов`язковою для школярів, однак саме позакласна робота має величезне значення для розвитку мовлення, допитливості, спостережливості, творчої активності учнів. Практика показує, що проведення позакласних заходів з української мови та літератури дає дітям реальну можливість виявити свої здібності, сприяє естетичному вихованню. Плануючи дійство, слід враховувати, що воно має бути не лише розважальним, а ще й інформативним, повинно налаштовувати учнів на подальшу самостійну творчу роботу. Сподіваюся, що пропонована розробка інтелектуальної гри «Сильна ланка» зацікавить шанувальників українського слова і стане у пригоді вчителям-словесникам. Бахмет Лілія Анатоліївна. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «СИЛЬНА ЛАНКА» Мета: розширити і закріпити знання учнів з мови; розвивати уяву і творчі здібності учнів; виховувати любов до рідної мови. Обладнання: плакати із висловами митців про мову, зашифровані фразеологізми, літературні шаради та кросворди, літературні газети. ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ ♫ Звучать фанфари. ВЕДУЧІ: 1. Доброго дня, любі друзі! 2. Ми дуже раді вітати вас на нашому святі, присвяченому рідному слову, бо Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята, По-своєму говорять і риби серед моря, І у садочку пташка, і у траві комашка... Говорять навіть квіти з блискучими зірками... — А як говорять діти? — Так, як навчила мама! 1. У межах тижня української мови та літератури запрошуємо вас прийняти участь в інтелектуальній грі «Сильна ланка», мета якої не тільки перевірити ваше вміння володіти українським словом, а й кожному з вас подарувати весняний настрій. ♫ Звучить пісня «Дівчина-весна» (слова Юрія Рибчинського, музика Ніколо) 2. Спитай себе, дитино, хто ти є, І в серці обізветься рідна мова; І в голосі яснім ім’я твоє Просяє, наче зірка світанкова. 1. З родинного гнізда, немов пташа, Ти полетиш, де світу далечизна, Та в рідній мові буде вся душа І вся твоя дорога, вся Вітчизна. 2. У просторах, яким немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, Допоки буде в серці рідна мова. ♫ Учні виконують пісню «Рідна мова» (слова Г.Вієру, музика П.Дворського) 1. УВАГА! УВАГА! ПРАВИЛА ГРИ «СИЛЬНА ЛАНКА»: Кожному з учнів будуть запропоновані питання з української мови або літератури та три варіанти відповіді. Тому з учнів, хто набере найбільшу кількість правильних відповідей, буде присвоєне звання «Сильна ланка». 2. Наприклад, питання: 1. Етимологічний словник дає інформацію про А) правопис слів ; Б) синонімічні відношення між словами; В )походження слів ВІДПОВІДЬ ПОВИННА БУТИ ТАКОЮ: Правильна відповідь В )походження слів 1. До гри запрошуються учні … класу. Починаємо гру! Запитання перше… ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ 1. В якому рядку всі слова – іменники: а) рух, завдання, бігати; б) дія, молодий, життя; в) звертання, сміливість, радість? 2. У якому рядку всі іменники належать до назв неістот: а) птах, листя, вітер; б) книжка, хата, осінь; в) яблука, груші, садівник? 3. На які групи поділяються всі частини мови: а) самостійні та службові частини мови; б) головні та другорядні частини мови; в) самостійні та службові частини мови, вигук. 4. У якому рядку перераховано всі службові частини мови: а) іменник, сполучник, прикметник; б) сполучник, прийменник, частка; в) займенник, частка, сполучник? 5. Закінчіть речення: «Прикметник – це самостійна частина мови, яка…» а) виражає ознаку предмета та відповідає на питання який? яка? яке? які?; б) виражає предмет і відповідає на питання хто? що?; в) виражає ознаку та відповідає на питання як? де? куди? . 6. Замість яких частин мови вживаються займенники: а) дієслів; б) сполучників; в) іменників? 7. На які питання відповідають числівники? а) який? яка? яке? які?; б) хто? що?; в) скільки? котрий? . 8. У якому рядку всі слова числівники: • другий, два, двоє; • двійка, подвоїти, одна друга; • по-друге, двокімнатний, дві тисячі? 9. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться окремо: • не/волити, не/дописати, не/погодитися; • не/навидіти, не/сказати, не/доробити; • не знайти, не привітатись, не боятися? 10. У якому рядку всі слова – прикметники: • тиша, тихий, голос; • голосити, голосний, голосно; • тихий, веселий, голосний? 11. У якому рядку всі слова – прийменники: • біля, в, під, біль; • для, доля, Оля; • під, перед, на? 12. У якому рядку всі слова – сполучники: • від, до, за; • і, а, та; • я, ми, він? 13. Дієслівне словосполучення – це… • українська мова; • слухати уважно; • дуже високо. 14. НЕ є словосполученням поєднання слів у рядку: • цікава розповідь; • читати цікаву книжку; • ліси і гори. 15. За емоційним забарвленням речення поділяються на • прості і складні; • розповідні й окличні; • окличні та неокличні. 16. У реченні «Мовчанка гнів гасить» підметом є слово а) мовчанка; б) гнів; в) гасить. 17. Граматична основа речення складається з двох членів речення у рядку: а) від добра не шукають; б) язик до Києва доведе; в) щастя завжди треба виборювати. 18. Звертання в реченні є в рядку: а) поблискують черешеньки в листі зелененькім; б) вернусь, каже, хоч погляну на дочку та сина; в) вийди, вийди, сонечко. 19. Складне речення а) має одну граматичну основу; б) не має жодної граматичної основи; в) має дві та більше граматичних основ. 20. Пряма мова береться в а) дужки; б) лапки; в) тире з обох боків. 21. Діалог – це а) різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб; б) приблизно передане висловлювання певної особи; в) складне речення. 22. Фонетика вивчає а) звуки мови; б) слова як частини мови; в) будову слова. 23. Орфографія вивчає а) написання слів; б) правила вживання розділових знаків; в) правила літературної вимови. 24. Український алфавіт нараховує а) 31 букву; б) 32букви; в) 33 букви. 25. У слові ґедзь а) 3 звуки; б) 5 звуків; в) 4 звуки. 26. Сполучник і неправильно вжито в рядку: а) Архімед і Галілей; б) Степан і Богдан; в) Віра І Олена. 27. Слово, у якому відбувається подвоєння, у рядку: а) повіс(т)ю; б) молодіс(т)ю; в) розкі(ш)ю. 28.Слова з буквосполученням йо в рядку: а) с..годні; б) бад ..рість; в) під..м. 29. Дієслово, у якому пишеться ь, у рядку: а) смієш..ся; б) дивиш..ся; в) будуєт..ся. 30. Дієслово, у якому а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому, у рядку: а) заважати; б) катати; в) казати. 31. Слово, у якому е не чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку: а) восени; б) село; в) верх. 32. Із м’яким знаком пишеться форма слова а) на гіл..ці; б) на лял..ці; в) на сон..ці. 33. Нульове закінчення є в слові а) берег; б) небо; в) високо. 34. Спільнокореневі слова є в рядку: а) задум, задуманий, задуха; б) колос, колодязь, колисанка; в) красень, прекрасний, окраса. 35. Префікс при– треба вжити в слові а) ..клеїти; б) ..рва; в) ..чудово. 36. Префікс з- передається буквою с перед а) д, т, з, с, ч, ш, р; б) б, п, в, м, ф; в) к, п, т, ф, х. 37. Префікси роз-, без- а) перед дзвінкими; б) перед глухими; в) завжди незалежно від того, який наступний звук після префікса. 38. Для вираження вищої міри ознаки вживається префікс а) з-; б) роз-; в )пре-. 39. Синонім до стійкого вислову замітати сліди є в рядку: а) приховувати; б) прибирати; в) обдурювати. 40. Антоніми – це слова а) протилежні за значенням; б) однакові за звучанням, але різні за значенням; в) однакові за звучанням, але різні за написанням. 41. Синонім до слова радіти є в рядку: а) веселитися; б) співчувати; в) сумувати. 42. Синонім до слова хвалитися є в рядку: а) хизуватися; б) сміятися; в) славити. 43. Синонім до вислову як кіт наплакав є рядку: а) енергійно; б) дуже мало; в) як з кози молока. 44. У якому рядку всі слова – іменники: а) писати, молодий, дерево; б) вчасно, синій, межа; в) водій, перемога, колодязь? 45. Дієслово в реченні найчастіше виступає а) додатком; б) обставиною; в) присудком. 46. Належність першою чи другої дієвідміни найпростіше визначити за закінченням а) 1-ої особи множини теперішнього часу; б) 3-ої особи множини теперішнього часу; в) 3-ої особі однини теперішнього часу. 47. У якому реченні використано безособові дієслова: а) Бринять живою радістю ліси (В.Симоненко); б) Лягло сонце за горою, зірки за сіяли (Т.Шевченко); в) Пахло полином, тишею, спокоєм віяло звідусіль (А.Головко)? 48.У якому рядку всі дієслова пишуться з префіксом с-: а) (з,с) пихнути, (з,с) терти, (з,с) чистити; б) (з,с) худнути, (з,с) качати, (з,с) формувати; в) (з,с) чудувати, (з,с) танцювати, (з,с) пізнитися? 49.У якому дієслові в особовому закінченні пишемо -е-: а) нос..те; б) пиш..мо; в) сол..те? 50. У якому рядку всі дієслова з не пишуться окремо: а) не/договоривши, не/здужати, не/грюкнути; б) не/знає,не/зачерствіло, не/впізнавши; в) не/притомніти, не/хтувати, не/вірити? 51. Дієприслівник – це а) самостійна частина мови; б) особлива зміна форма дієслова; в) особлива незміна форма дієслова. 52.У якому рядку всі слова – дієприслівники: а) переможений, перемагаючий, перемагаючи; б) думаючи, думавши, задумавшись; в) маючи, маючий, мавши? 53. У якому реченні є відокремлений дієприслівниковий зворот: а) Сергійко, захекавшись, добіг до місця зустрічі (В.Нестайко); б) Село, зачароване зоряним небом,синіє розкиданими хатками (М.Стельмах); в) Дніпро тече повільно, величаво,розливаючись безліччю рукавів (О.Гончар)? 54. Дієприслівник можна знайти в тексті за а) характерними суфіксами; б) характерними закінченнями; в) характерним наголосом. 55. Дієприслівниковий зворот у реченні виконує синтаксичну роль а) означення; б) додатка; в) обставини. 56. У якому рядку перераховано самостійні частини мови: а) іменник, сполучник, прикметник; б) сполучник, прийменник, прислівник; в) дієслово, числівник, займенник? 57. У якому рядку всі слова прислівники: а) три, сьома, червоний; б) меблі, перейти, п’ять; в) вчора, кепсько, де-не-де? 58. У якому рядку всі слова з часткою не пишуться разом: а) незабаром, нездужати, небіж; б) не радіти, не сказати, не доробити ; в) не підняти, не привітатись, не боятися? 59. Дієслівне словосполучення – це а) добрий друже; б) писати правильно; в) краща спадщина. 60. Наука, що вивчає слова як частини мови це а) фонетика; б) орфоепія; в) морфологія. 61. Пунктуація вивчає а) значення слів; б) правила вживання фразеологізмів; в) правила вживання розділових знаків. 62. У слові яблуко а) 6 звуків; б) 7 звуків; в) 4 звука. 63. В якому рядку є слово, що має звуків менше, ніж букв: а) пір’їна; б) льон; в) пожеж? 64. Слово, у якому не відбувається подвоєння, у рядку: а) ніччю; б) радістю; в) сіллю. 65. Слова з буквосполученням ьо в рядку: а) мільйон; б) район; в) льон. 66. Дієслово, у якому не пишеться ь, у рядку: а) всміхається; б) дивуєшся; в) знадобиться. 67. Без м’якого знаку пишеться форма слова а) на стеж..ці; б) на скел..ці; в) на лял..ці. 68. Префікс прі– треба вжити в слові а) перейти; б) прізвище; в) приклеїв. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ♫ Звучить пісня «Україночка» (слова А.Демиденка, музика Г.Татарченка), яка супроводжується танком. ВЕДУЧІ: 1. Солов'ї розливаються ніжно У зеленім веснянім гаю, Донька матері каже: 2. — Ця пісня Дуже схожа на мову твою. 1. Посміхається мати до доньки: 3. — Пам'ятай, моє миле дитя, Рідна мова завжди солов'їна, Зігріває людей все життя. Наша мова живе й буде жити, Бо вона, ніби подих весни — Пам'ятай ти завжди про це, доню, Рідне слово теплом огорни. ♫ Учні виконують пісню «Україна» (слова і музика Т.Петриненка)

Категорії: + Оновлення

Вечір пам"яті полеглих у Великій Вітчизняній війні та АТО "Полеглим присвячується..."

Чт, 2015-05-14 11:13

Грубляк Людмила Григорівна, вчитель фізики та математики, педагог-організатор Ставчанського НВК  Хотинського району Чернівецької області.

Виховний захід, присвячений пам"яті полеглих у роки Великої Вітчизняної війни та за період АТО.

Категорії: + Оновлення

Методична розробка уроку

Ср, 2015-05-13 19:36

Пугач Н.І.

У методичній розробці уроку фізики «Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.» подано зразок використання інформаційно-комунікаційних технологій та проектної методики навчання (інформаційно-дослідницького, проблемного методів), випереджального навчання та інтеграції предметів як засобів активізації пізнавальної діяльності та посилення інтересу учнів до предмета «Фізика», що сприяє поглибленню знань із теми, розвитку самостійної пошукової діяльності учнів, умінь демонструвати результати дослідницької роботи.

У методичній розробці продемонстровано зв'язок курсу фізики з предметами професійно-теоретичної підготовки.

 

ВСТУП

 

Знання учнів повинні бути глибокими і міцними. Учні мають добре розуміти фізичну суть явищ та закономірностей, які вивчають, тому що практично неможливо застосовувати те, що погано знаєш, у чому погано розбираєшся.

Якщо учень завчив формулювання того чи іншого фізичного закону, то його знання – формальні. Він не розуміє фізичної суті закону, не бачить його змісту, не знаходить зв’язку з матеріалом, який вивчався, і , як наслідок, не зможе використовувати набуті знання практично.

Однією із основних причин слабкого розуміння суті фізичних законів та понять є недостатня активність учнів у навчальному процесі. На уроках учні не повинні бути лише слухачами і сторонніми спостерігачами. Під час вивчення нового матеріалу між викладачем та учнями повинен існувати тісний контакт. Викладач повинен надати учням можливість активно працювати разом із ним, розвиваючи в учнів навички самостійного логічного мислення, самостійної практичної діяльності, уміння застосовувати свої знання для вирішення практичних завдань.

Для розвитку учня в умовах традиційного навчання можуть і повинні використовуватися особистісно зорієнтовані технології. Проектна методика найкращим чином сприяє творчому розвитку учнів, оскільки вона спрямована на задоволення інтересів і потреб учня, будується з урахуванням його індивідуальних якостей.

Ця методика передбачає активне відтворення учнем у процесі діяльності засвоєних ним знань щодо суспільних способів перетворення дійсності, моральних і естетичних цінностей.

Виконання навчальних проектів із фізики дає змогу наблизити зміст навчання до реального життя, використати знання, уміння і навички для виконання практичних завдань. Засвоєння теоретичного матеріалу набуває сенсу, зацікавленості учнів у здобутті знань.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМИ

На вивчення розділу «Електромагнітне поле» навчальною програмою відведено 11 годин.

Викладення матеріалу уроку за темою «Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.» супроводжується проведенням дослідів із застосуванням лабораторного обладнання, що дає можливість учням дослідним шляхом переконатися в об’єктивності явищ, які вивчаються, а викладачеві сприяти ефективному засвоєнню матеріалу уроку.

Учення про електромагнітну індукцію – одне з тих фундаментальних питань фізики, на яких ґрунтується дія багатьох важливих сучасних технічних установок. Явище електромагнітної індукції разом із явищем руху провідника із струмом у магнітному полі є тією основою, на базі якої створено електричні генератори, двигуни й трансформатори.

Якісне засвоєння фізичних основ виникнення електрорушійної сили індукції має важливе значення для розуміння матеріалу наступної теми про виробництво, передавання й використання електричної енергії.

Під час вивчення зазначеної теми розкривається зв’язок матеріалу уроку із предметами професійно-теоретичної підготовки та демонструється практичне застосування учнями знань фізики у їх професійній діяльності.

 

 

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР

Організаційна частина уроку забезпечує встановлення позитивного контакту з учнями, налаштування їх на співпрацю під час уроку та створення робочої атмосфери.

На початку уроку зосереджується увага учнів на епіграфі до уроку для акцентуації на головній ідеї навчального матеріалу.

Вступним словом у формі розповіді викладачем повідомляються тема та мета уроку, наголошується на зв’язку матеріалу уроку з реальним життям та предметами професійно-теоретичної підготовки, щоб зосередити увагу учнів на сприйнятті навчального матеріалу та налаштувати на роботу на уроці.

Для актуалізації опорних знань учнів використовується інтерактивна вправа «мозковий штурм». Учні по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з приводу проблеми. Висловлене не критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань. Цей метод дозволяє швидко і ефективно відновити у пам’яті учнів фізичні терміни, закони та поняття, які вивчалися протягом попередніх уроків і є опорними для сприйняття нового навчального матеріалу. Подібні вправи з технології критичного мислення дозволяють активізувати розумові центри, що відповідають за пригадування.

Урок проводиться у вигляді конференції, як форми організації навчально-виховного процесу, що передбачає присутність в одній аудиторії учнів, які об'єднані однією метою – вирішенням певної теоретичної чи практичної проблеми. Учні зарані поділяються на групи, досліджують свою частину матеріалу (проводять дослідження, створюють мультимедійні презентації, виготовляють пристрої). На уроці кожна група представляє результати своєї роботи, які потім обговорюються і робляться відповідні висновки щодо досліджуваного явища. Проведення уроку у вигляді конференції сприяє формуванню знань, умінь і навичок учнів, їх закріпленню та вдосконаленню, поглибленню й систематизації; узагальненню результатів самостійної пізнавальної діяльності учнів під керівництвом викладача, що здійснюється завдяки спільним зусиллям викладача й учнів; поглибленню, зміцненню та розширенню діапазону знань учнів; формуванню позитивного ставлення до самостійного набуття ними знань; розвитку творчих здібностей учнів, їх активності; створенню передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення учнів.

Об’єднання учнів у групи сприяє інтенсивному спілкуванню учнів між собою, розумінню важливості особистої участі та відповідальності за успіх спільної роботи. У межах спільної діяльності учні прагнуть одержати результат, що є вигідним для них самих і для всіх інших членів групи. У результаті виграють усі. Учні усвідомлюють, що всі члени групи організовані до спільної мети, успіх кожного визначається не тільки ним самим, а й зусиллями його товаришів.

Для показу значущості матеріалу уроку для подальшого використання у навчанні учні заздалегідь виготовляють пристрої, в основі роботи яких лежить явище електромагнітної індукції. Таким чином учні бачать перспективи використання знань, отриманих на уроках фізики, в подальшому вивченні предметів професійно-теоретичної підготовки та у професійній діяльності.

Для узагальнення знань використовуються опорні конспекти, що допомагають учням швидко повторити основні формули, визначення, поняття, які вивчалися на уроці, а також вчать встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Підведення підсумків уроку є обов’язковим, оскільки учні не завжди можуть правильно оцінити обсяг виконаної роботи.

Домашнє завданням є репродуктивним, репродуктивним з елементами творчості та випереджальним. Це забезпечує виконання домашнього завдання учнями з різним рівнем знань та мотивує до вивчення наступної теми розділу.

 

ПЛАН УРОКУ

Тема уроку. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.

Цілі уроку:

навчальна ознайомити учнів з явищем електромагнітної індукції; показати роль експерименту як методу наукового пізнання, що лежить в основі відкриття явища; розкрити фізичний зміст закону Фарадея; ознайомити учнів із правилом Ленца; показати зв'язок матеріалу уроку з предметами професійно-теоретичної підготовки та приклади використання набутих знань на практиці й у професійній діяльності;

розвивальна розвивати в учнів уміння і навички порівнювати і аналізувати результати дослідів, робити з них висновки; висловлювати гіпотези, пропозиції; сприяти формуванню в учнів умінь логічно, стисло та послідовно викладати власні думки; уміти здійснювати самостійну пошукову діяльність; працювати з великим об’ємом інформації;

виховна виховувати в учнів почуття відповідальності за результати спільної роботи; уміння працювати в групах; на прикладі біографічних фактів з життя М. Фарадея виховувати цілеспрямованість і працьовитість, уміння долати  труднощі;

методична продемонструвати використання інформаційно-комунікаційних технологій та проектної методики як засобів поглиблення пізнавальної діяльності та розширення інтересів учнів до предмета «Фізика» в умовах особистісно-орієнтованого навчання;

практична – розглянути практичне застосування явища ЕМІ.

Очікувані результати. Учні називають основні етапи становлення вчення про магнетизм, його творців; умови виникнення явища електромагнітної індукції; наводять приклади дії закону електромагнітної індукції; формулюють означення закону електромагнітної індукції, правило визначення напрямку індукційного струму і записують формули; визначають напрямок індукційного струму.

Тип уроку: урок вивчення нового навчального матеріалу.

Вид уроку: урок-конференція.

Методи, прийоми та форми роботи: інформаційно-дослідницький, проектний, випереджальне навчання, словесна передача інформації, проведення дослідів, інтерактивні прийоми: робота у групах, мозковий штурм.

Дидактичне та матеріально-технічне забезпечення: комп’ютер із мультимедійним проектором, екран, комп’ютерні презентації учнів, відеоматеріали, модель генератора, виставка «Трансформатори», модель поїзда на магнітній подушці, модель металошукача, прилади і матеріали для проведення дослідів з ЕМІ, опорні конспекти.

Міжпредметні зв’язки: спецтехнологія, електротехніка, матеріалознавство, електропривод і електромеханічні автоматизовані системи.

 

Щаслива випадковість припадає лише на

одну частину підготовленого розуму…

Л. Пастернак

СТРУКТУРА УРОКУ

1. Організаційна частина (1 хв.).

1.1. Перевірка наявності учнів.

1.2. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв.).

2.1. Повідомлення теми програми та уроку, навчальної мети уроку.

2.2. Цільова установка уроку (завдання та очікувані результати уроку).

Розповідь викладача.

3. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв.).

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

4. Вивчення нового навчального матеріалу (30 хв.).

Проведення конференції (виступи учнів із презентаціями), проведення дослідів, демонстрація відео фрагментів.

5. Узагальнення та систематизація матеріалу, що вивчався (6 хв.).

Робота з опорними конспектами, проведення дослідів.

6. Підведення підсумків (3 хв.).

6.1. Аналіз діяльності учнів на уроці.

6.2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

6.3. Рефлексія.

7. Повідомлення домашнього завдання (1 хв.).


ПЕРЕБІГ УРОКУ

1.Організаційна частина.

Викладач. Шановні учні! Сьогоднішній урок ми проведемо у вигляді конференції. Конференція – це свого роду нарада з наукового питання. На конференції експерти у певних галузях можуть поділитися своїми поглядами, знаннями та досвідом. Організатори конференції запрошують усіх бажаючих взяти участь у її роботі.

Зверніть увагу на епіграф до нашого уроку. Це слова Л. Пастернака: «Щаслива випадковість припадає лише на одну частину підготовленого розуму». Ці слова він присвятив видатному вченому Майклу Фарадею.

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

2.1. Повідомлення теми програми та уроку, навчальної мети уроку.

Викладач. Ми з вами продовжуємо вивчати електродинаміку – фізику електромагнітних явищ. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо осягнути нове для вас явище, яке було відкрите Майклом Фарадеєм в XIX столітті. Це явище – електромагнітна індукція. Мета нашого уроку – згадати уже відомі вам властивості електричних і магнітних полів, розглянути їх нові властивості, впевнитися в тому, що гіпотеза і експеримент є методами пізнання світу, вияснити значення явища електромагнітної індукції в фізиці в цілому та в житті людини. Тобто наше завдання – переконатись в тому, що знаєш; згадати, якщо забув; знайти нове.

2.2. Цільова установка уроку (завдання та очікувані результати уроку).

Викладач. Явище, якому присвячений сьогоднішній урок, поширене в природі і застосовується людиною в різних електротехнічних пристроях і машинах. Завдяки існуванню електромагнітної індукції енергія механічного руху на електростанціях перетворюється на енергію електричного струму, без якого важко уявити собі сучасне життя. Докладне вивчення цього явища дало змогу створити численні засоби зв'язку – телефон, телеграф, радіо, телебачення тощо.

Учення про електромагнітну індукцію – одне з тих фундаментальних питань фізики, на яких ґрунтується дія багатьох важливих сучасних технічних установок. Явище електромагнітної індукції разом із явищем руху провідника із струмом у магнітному полі є тією основою, на базі якої створено електричні генератори, двигуни й трансформатори. Тому якісне засвоєння фізичних основ виникнення електрорушійної сили індукції має важливе значення для розуміння матеріалу наступної теми про виробництво, передавання й використання електричної енергії.

На відкриття явища електромагнітної індукції у нас є лише 45 хвилин, Майкл Фарадей вирішував це завдання 10 років.

Давайте згадаємо ту межу, на якій ми зупинилися при вивченні електродинаміки. Ви знаєте, що навколо нерухомих зарядів існує електричне поле. Якщо ці заряди будуть впорядковано рухатися, тобто створювати електричний струм, то навколо них виникає магнітне поле. Тобто електричний струм породжує магнітне поле і може намагнітити шматок заліза.

А чи може магніт в свою чергу викликати появу електричного струму? ( проблемне запитання)

Це запитання, на яке сьогодні ми знайдемо відповідь.

3. Актуалізація опорних знань учнів.

Викладач. Кожен науковий співробітник повинен мати відповідні знання, щоб мати право приймати участь у конференції та проводити дослідницьку роботу. Перед тим, як перейти до вивчення нового навчального матеріалу, згадаймо основні поняття та визначення, що стосуються сьогоднішньої теми.

1)                Що таке магнітне поле?

2)                Де існує магнітне поле?

3)                Звідки пішла назва «магніт», магнітний?

4)                Яка фізична величина характеризує магнітне поле?

5)  Як експериментально впевнитись, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле?

6)                Як за магнітною стрілкою визначити напрям вектора магнітної індукції?

7)                Що таке електричний струм?

4. Вивчення нового навчального матеріалу.

Викладач. Розпочинаємо роботу нашої конференції. В ній беруть участь бібліографи, історики, експериментатори та практики.

Слово надається експертам з історії відкриття явища електромагнітної індукції.

Виступ групи учнів-істориків. (Додаток 1. Презентація «Історія відкриття явища електромагнітної індукції»)

Сьогодні будь-який школяр відтворить дослід Ерстеда, продемонструє «вихор електричного конфлікту», насипавши на картон, через центр якого проходить дріт зі струмом, залізні ошурки.

Але виявити магнітні дії струму було нелегко. 15 лютого 1820 року Ерстед, вже заслужений професор хімії Копенгагенського університету, читав своїм студентам лекцію. Лекція супроводжувалася демонстраціями. На лабораторному столі знаходилися джерело струму, провідник із затискачами і компас. У той час, коли Ерстед замикав ланцюг, стрілка компаса поверталася. При розмиканні ланцюга стрілка поверталася в попереднє положення. Це було перше експериментальне підтвердження зв'язку електрики і магнетизму, якого так довго шукали багато вчених.

У липні 1820 року Ерстед знову повторив експеримент, використовуючи більш потужні батареї джерел струму. Тепер ефект став значно сильнішим, причому тим сильнішим, чим товщим був дріт, який замикав контакти батареї. Крім того, він з'ясував одну дивну річ, яка не відповідала ньютонівським уявленням про дію та протидію. Висловлюючись словами Ерстеда, «магнітний ефект електричного струму має круговий рух навколо нього». Магнітна стрілка ніколи не вказувала на дріт, а завжди була напрямлена по дотичній до кіл. Наче б навколо дроту вихрилися невидимі згустки магнітних сил, що тягнуть за собою легку стрілку компаса. Ось чим був вражений учений. Те, що відкрилося йому, було новою таємницею, що не вкладається в рамки відомих законів. Мемуар Ерстеда вийшов у світ 21 липня 1820 року.

Подальші події розвивалися в досить незвичному і неквапливому тоді для науки темпі. Вже через кілька днів мемуар з'явився в Женеві, де в той час був з візитом Араго. Перше ж знайомство з дослідом Ерстеда довело йому, що знайдена розгадка завдання, над яким працював і він, і багато інших. Враження від дослідів було настільки велике, що один із присутніх під час  демонстрації піднявся і з хвилюванням промовив фразу, яка стала згодом знаменитою: «Панове, відбувається переворот!».

Араго повертається в Париж приголомшений. На першому ж засіданні академії 4 вересня 1820 року він повідомляє про досліди Ерстеда. Записи, зроблені в академічному журналі свідчать, що академіки просили Араго вже на наступному засіданні, 22 вересня, показати всім присутнім дослід Ерстеда, що називається, «в натуральну величину».

Повідомлення Араго з особливою увагою слухав академік Ампер. Він відчув у той момент, що прийшла його пора перейняти з рук Ерстеда естафету відкриття. Він чекав цього близько двадцяти років. І ось час настав – 4 вересня 1820 Ампер зрозумів, що повинен діяти. Всього через два тижні він повідомив світові про результати своїх досліджень.

Ампер не обмежується повторенням експерименту й повідомляє незабаром своє правило, яке дозволяє встановити напрямок відхилення магнітної стрілки під впливом струму.

Ампер потім поєднує відкриття Ерстеда із уже давно відомим явищем впливу один на одного постійних магнітів. Відомо, що два магніти – залежно від положення їх полюсів – можуть взаємно притягуватися або відштовхуватися. Якщо ж провідник, по якому протікає електричний струм, відштовхує постійний магніт у вигляді магнітної стрілки, міркував Ампер, то саме провідник повинен бути свого роду магнітом. А якщо так, то два провідники, по яких протікають електричні струми, теж повинні впливати один на одного механічними силами, на зразок постійних магнітів.

Це міркування, обґрунтоване математично, виявилося правильним.

Взаємозв’язок електрики і магнетизму був очевидний, і ідея добування електрики за рахунок магнетизму «літала» в повітрі. До розуміння електромагнітної індукції як фізичного явища вчені йшли довгим і тернистим шляхом. Найбільша заслуга у вивченні цього явища належить відомому англійському фізику Майклу Фарадею – неперевершеному майстрові проведення фізичного експерименту. Результати його досліджень покладено в основу фундаментальної теорії електромагнітного поля, яка свого часу стала новим кроком у пізнанні природи, відкрила нові шляхи вивчення її законів.

Після відкриття X. Ерстеда М.Фарадей записав у своєму науковому щоденнику програму досліджень коротким реченням: «Перетворити магнетизм на електрику».

Після тривалих наукових пошуків він у 1831 році одержав перші позитивні результати стосовно поставленого завдання: внаслідок взаємодії провідників із магнітним полем по них проходив електричний струм.

У своїх дослідженнях Фарадей керувався ідеєю про взаємозв’язок і єдність явищ, про взаємоперетворюваність «сил природи». У цих положеннях простежується закон збереження і перетворення енергії. З цих позицій цілком зрозуміле поставлене Фарадеєм у 1821 році і розв’язане через 10 років завдання « перетворити магнетизм в електрику».

Кажуть, що начебто для нагадування про це завдання Фарадей завжди носив із собою магніт. Часто розповідаючи про відкриття Фарадеєм електромагнітної індукції, усі говорять приблизно так: «Десять років працював Фарадей над цією проблемою, та ось одного разу опустивши в котушку магніт, виявив, що гальванометр показує струм».

Усе здається таким простим і легким. Насправді все було по іншому .У вивченні магнетизму робилися лише перші кроки.

Викладач. Тепер переходимо до практичної частини симпозіуму. В нашу фізичну лабораторію поступило завдання провести найважливіші досліди, які можна легко виконати на сучасному лабораторному обладнанні. Щоб зрозуміти, як Фарадею вдалося «перетворити магнетизм в електрику» виконаємо досліди Фарадея. Уявимо собі, що ми з вами знаходимося в XIX столітті, в лабораторії Фарадея. Звичайно, наші прилади відрізняються від тих, що були тоді, та й багато чого, про що Фарадей і не здогадувався, нам уже відомо. Йому знадобилися для відкриття роки, наповнені пошуками, вдалими і невдалими експериментами. Як відомо в науці немає короткої дороги, і негативний результат не менш важливий для вченого, ніж позитивний. Фарадей роками носив в кармані маленький смуговий магніт і дротяну котушку як нагадування про невирішену проблему. Його щоденники акуратно заповнювалися записами про результат численних експериментів.

Виступ учнів-експериментаторів

Дослід 1. Візьмемо котушку, помістимо всередину неї постійний магніт і з'єднаємо котушку з гальванометром . Виймаючи магніт з котушки, бачимо, що під час руху магніту стрілка гальванометра відхиляється ліворуч.

Але як тільки рух магніту припиняється, стрілка приладу повертається на нульову позначку. Тепер уведемо магніт у котушку. Під час руху магніту стрілка гальванометра знову відхиляється, тільки в іншому напрямку — праворуч. Після припинення руху магніту стрілка так само повертається на нульову позначку. Таким чином, електричний струм у котушці виникає тільки тоді, коли магніт рухається відносно котушки. Слід зазначити, що не тільки рух магніту відносно нерухомої котушки викликає в останній електричний струм. Явище виникнення електричного струму в замкненій котушці можна спостерігати також, якщо рухати саму котушку відносно нерухомого магніту або змінювати силу струму в іншій котушці, яка разом із досліджуваною надіта на спільне осердя.

Учні-історики. Довгий час вченим не вдавалося виявити зв'язок струму і магнітного поля. Майже одночасно з Фарадеєм отримати струм в котушці за допомогою магнітного поля намагався швейцарський фізик Колладон. Індикатором струму – гальванометром – в його дослідах була легка магнітна стрілка. Щоб уникнути впливу на неї магніту, який вносився в котушку, цю стрілку Колладон виніс у сусідню кімнату і туди ж протягнув провідники від котушки. Внісши магніт в котушку, вчений ішов до сусідньої кімнати і з сумом бачив, що стрілка гальванометра не відхиляється – струм відсутній.

До речі, помічником у Фарадея був відставний сержант Андерсен, який готував апаратуру, робив вимірювання і проводив блискучі демонстраційні досліди під час публічних лекцій великого вченого.

Фарадей дуже цінував свого асистента. Проте Андерсен, хоча і любив свого шефа, висловлювався так: «Я виконую всю роботу, а на його долю залишаються лише розмови».

Учні-експериментатори.

Дослід 2. Візьмемо котушки (котушку А і котушку В) і надінемо їх на спільне осердя. Котушку В через реостат приєднаємо до джерела струму, а котушку А замкнемо на гальванометр. Якщо тепер пересувати повзунок реостата, то в моменти збільшення і зменшення сили струму на котушці В через котушку А йде електричний струм. Стрілка гальванометра при збільшенні сили струму в котушці В відхиляється в один бік, а при зменшенні – в інший. Струм у котушці А виникатиме також у моменти замикання (або розмикання) кола котушки В.

Усі розглянуті досліди – це сучасний варіант тих, які протягом 10 років здійснював Майкл Фарадей, перш ніж дійти висновку: електричний струм у замкненій котушці виникає тільки тоді, коли магнітне поле, що пронизує її, змінюється. Цей струм було названо індукційним.

Викладач. (Додаток 2. Презентація «Явище електромагнітної індукції»)

Отже, поява індукційного струму є наслідком явища електромагнітної індукції.

Всі досліди Фарадея приводили до одного результату: у замкнутому провіднику під дією змінного магнітного поля виникає ЕРС індукції, що призводить до виникнення так званою індукційного струму. Це явище і називається явищем електромагнітної індукції.

Викладач. Слово надається бібліографам з вивчення питань «Цікаві факти з біографії Майкла Фарадея»

Виступ групи учнів - бібліографів. (Додаток 3. Презентація «Майкл Фарадей – справжній анахорет науки»)

Майкл Фарадей народився 22 вересня 1791 в Лондоні, в одному з найбідніших кварталів. Його батько був ковалем, а мати – дочкою землероба-орендаря. Квартира, в якій з'явився на світ і провів перші роки свого життя великий вчений, розміщувалася над стайнями. Майкл був одним із 10 дітей. «Варильщиц пива, женщин – пекарей,

И шестобитчиц видел, и ткачих,

Портных и пошлин сборщиков на рынках,

И медников, и множество других», –

так описує Хуш В. оточення майбутнього вченого.

Коли Фарадей досяг шкільного віку, його віддали в початкову школу. Курс, пройдений Майклом, обмежувався тільки навчанням читання, письма та початкового рахунку. За кілька кроків від будинку, в якому жила сім'я Фарадея, знаходилася книжкова крамниця. У віці 13 років він поступив на навчання до власника книжної лавки і майстерні, що переплітала книжки.

Фізичні та хімічні досліди Фарадей придумав ще хлопчиком при першому ж знайомстві з фізикою та хімією. Деякі із замовників його господаря, що належали до наукового світу і відвідували палітурню майстерню, зацікавилися відданим науці учнем палітурника і, бажаючи дати йому можливість отримати хоч якісь початкові знання в улюблених науках – фізиці й хімії, – влаштували йому доступ на лекції тодішніх учених.

Одного разу Майкл Фарадей відвідав одну з лекцій Хемфрі Деві, великого англійського фізика, винахідника безпечної лампи для шахтарів. Фарадей зробив докладний запис лекції, переплів її і відіслав Деві. Той був настільки вражений, що запропонував Фарадею працювати з ним в якості секретаря. Незабаром Деві відправився в подорож по Європі і взяв із собою Фарадея. За два роки вони відвідали найбільші європейські університети.

Повернувшись до Лондона в 1815 році, Фарадей почав працювати асистентом в одній з лабораторій Королівського інституту в Лондоні. На той час це була одна з найкращих фізичних лабораторій світу. З 1816 по 1818 Фарадей надрукував ряд дрібних заміток і невеликих мемуарів з хімії. За великим рахунком, цей період був для Фарадея лише підготовчою школю. Він не стільки працював самостійно, скільки вчився і готувався до тих блискучих робіт, які склали епоху в історії фізики та хімії.

12 червня 1821 Майкл одружується на міс Бернард. Зі своєю нареченою Фарадей був у найкращих стосунках ще з дитинства. Одруження відбулося без будь-якої пишноти – відповідно до характеру Фарадея. Шлюб Фарадея був дуже щасливим. Любляча дружина взяла на себе всі тяготи життя, щоб дати можливість чоловіку цілком віддатися науці. Сімейне щастя служило для Фарадея кращою розрадою в неприємностях, які випадали на його долю в перші роки його наукової діяльності.

До 1821 г. Фарадей опублікував близько 40 наукових робіт з хімії.

У 1823 році Фарадей вперше домігся скраплення газу і разом із тим запропонував простий, але надійний метод перетворення газів у рідину.

У 1824 році Фарадей зробив кілька другорядних відкриттів у галузі фізики. У наступному році Фарадей знову звертається від фізики до хімії, і результатом його робіт у цій області є відкриття бензину та сірчано-нафталінової кислоти. Немає потреби пояснювати, яке величезне значення має відкриття цих речовин.

Багато робіт могли самі по собі обезсмертити ім'я їх автора. Але найбільш важливими з наукових робіт Фарадея є його дослідження в області електромагнетизму й електричної індукції. Розділ фізики, який трактує явища електромагнетизму й індукційної електрики та має в даний час величезне значення для техніки, був створений Фарадеєм з нічого. Дослідження в області електромагнетизму й індукційної електрики, що є найціннішим алмазом у вінці слави Фарадея, поглинули велику частину його життя і його сил.

Фарадей йшов до свого відкриття не так легко. Це тривало 10 років. Фарадей спланував цілу серію експериментів, пишуть про 16 тис. дослідів. На одну й ту ж дерев'яну качалку Фарадей намотав паралельно один одному два ізольовані дроти; кінці одного дроту він з'єднав з батареєю з десяти елементів, а кінці другого – з чутливим гальванометром. Виявилося, що в той момент, коли в першому дроті з’являється і зникає струм, у другому дроті також з’являється струм і триває всього одну мить.

В 1830 році, Фарадей повністю зосередився на фізичних  дослідженнях і 29 серпня 1831 року відкрив явище електромагнітної індукції.

Потім Фарадей приступає до вивчення законів електрохімічних явищ. Самовідданість науці не могла не позначитися на здоров'ї Фарадея. Скоротили його життя хімічні досліди, в яких у великих кількостях використовувалась ртуть. Обладнання його лабораторії було непридатним із точки зору елементарної техніки безпеки. Ось лист самого Фарадея: «Минулої суботи в лабораторії стався ще один вибух, який знову поранив мені очі. Зараз мені краще, і я сподіваюсь, що через декілька днів я буду бачити так добре, як і раніше. Але в першу мить після вибуху мої очі були заліплені частинками скла. З них витягли тридцять осколків.».

Фарадей вирушав рано вранці в свою лабораторію і повертався в лоно сім'ї лише пізно ввечері, проводячи весь час серед своїх приладів. Це було життя справжнього анахорета науки, і в цьому, може, криється секрет численних відкриттів Фарадея. Золота голова, золоті руки, неймовірна наполегливість і любов до науки – ось секрет успіху Фарадея.

Учений не припиняв наукову діяльності до самої смерті. Фарадей помер 25 серпня 1867 року. Відкриття Фарадея отримали всесвітнє визнання. Російський вчений Столєтов писав: «Ніколи з часів Галілея людство не бачило стільки різноманітних і вражаючих відкриттів, що вийшли з однієї голови, і навряд чи скоро побачить нового Фарадея.».

(Демонстрація відеоролика)

Викладач. Існування індукційного струму в замкнутих провідниках свідчить про виникнення в них завдяки зміні магнітного поля деякої сторонньої ЕРС, яка відіграє ту ж саму роль, що і ЕРС батареї. Ця ЕРС може бути і великою, і малою. Можна експериментально виявити, від чого це залежить.

Виступ учнів експериментаторів.

Дослід 3. (Котушка, два магніти, гальванометр) Внісши в котушку один магніт, а потім два, можна виявити, що в другому випадку індукційний струм більший.

Дослід 4. (Магнітоелектрична машина) Збільшуючи швидкість обертання якоря можна помітити, що чим більш частота його обертання, тим яскравіше горить лампочка.

Викладач. Від чого залежить ЕРС індукції, а значить, і сила індукційного струму?

(Учні аналізують результати всіх дослідів і роблять свої висновки.)

Викладач. ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює швидкості зміни магнітного потоку через площину контуру замкнутого провідника.

Фарадей становив кількісний закон електромагнітної індукції, описавши його рівнянням:

 

де  – електрорушійна сила (ЕРС), яка виникає в котушці, що перебуває у змінному магнітному полі, у вольтах; N – кількість витків у котушці; Φ – магнітний потік, у веберах.

Індукційний струм також підкоряється закону Ома.

Викладач. А тепер з’ясуємо деякі властивості індукційного струму.

Учні експериментатори.

Дослід 5. Вносимо магніт у котушку різними полюсами. Бачимо,що напрям струму, що виникає в котушці залежить від того, який полюс магніту вноситься в котушку – північний чи південний.

Ретельні дослідження відомого фізика X.Е. Ленца дали змогу встановити універсальне правило для визначення напрямку індукційного електричного струму без залучення електронної теорії, лише на основі зовнішніх проявів цього явища. З цією метою Е.X. Ленц дослідив взаємодію замкнутого провідника і змінного магнітного поля, яке викликало струм у провіднику.

Щоб краще зрозуміти суть цих дослідів, розглянемо спеціальний прилад.

Дослід 6.

На легкому горизонтальному важелі, що має вертикальну вісь обертання, знаходяться два легких кільця, одне з яких суцільне, а друге — розрізане. Важіль насаджений на тонке сталеве вістря так, щоб тертя було мінімальним.

Уведемо в суцільне кільце тонку котушку з феромагнітним осердям (електромагніт), увімкнену в електричне коло із джерела струму і вимикача.

Якщо замкнути коло живлення електромагніту, то кільце, відштовхуючись від котушки, зміститься на певну відстань і поверне важіль на деякий кут. Якщо дослід повторити, змінивши напрямок струму в котушці, то спостерігатимемо такий самий ефект. Отже, важливе значення має не напрямок струму в котушці і, відповідно, ліній індукції магнітного поля, а зростання індукції магнітного поля.

Правило Ленца: Індукційний струм, який виникає в замкнутому провіднику, має такий напрямок, що його магнітне поле компенсує ту зміну магнітного потоку, яка викликала цей струм.

Таким чином, ми з’ясували і узагальнили властивості індукційного струму, а більш детально розглянемо їх на наступному уроці.

Застосування явища електромагнітної індукції.

Викладач. Коли у Фарадея запитали, як можна практично використати його відкриття, він сказав «… Що можна вимагати від новонародженої дитини».

Слово надається експертам з вивчення питання практичного застосування явища електромагнітної індукції – електромонтерам з ремонту та обслуговування електроустаткування, які вивчали прилади і пристрої, дія яких ґрунтується на явищі електромагнітної індукції на уроках виробничого навчання, спецтехнологій та електротехніки.

Виступ учнів-практиків. (Додаток 4. Презентація «Практичне застосування явища електромагнітної індукції»)

1. Генератори електричної енергії.

Явище електромагнітної індукції використовують у механічних джерелах електричного струму – генераторах електричної енергії, без яких неможливо уявити сучасну електроенергетику. У таких генераторах механічна енергія перетворюється на електричну.

Щоб оцінити практичне значення відкриття Фарадея, оглянемося навколо себе. Ми живемо у вік електричних моторів і генераторів. Електроенергія, що подається в наші будинки по провідниках, виробляється електрогенераторами, дія яких заснована на явищі електромагнітної індукції. Електрогенератори встановлені в автомобілях, в літаках, на морських і річкових суднах.

Щоб зрозуміти принцип дії генератора, звернемося до досліду.

Дослід 7. Візьмемо рамку, що складається з кількох витків дроту, і обертатиме її в магнітному полі постійного магніту.

У рамці виникне електричний струм, наявність якого доводить світіння лампи.

З'ясуємо причину виникнення струму. Під час обертання рамки кількість магнітних ліній, що її пронизують, то збільшується, то зменшується. Отже, магнітне поле, що пронизує рамку, постійно змінюється. Тому в рамці виникає індукційний струм.

(Демонстрація моделі генератора змінного струму)

2. Трансформатори

Трансформатор – статичний електромагнітний пристрій, що має дві або більше індуктивно пов’язані обмотки і призначений для перетворення за допомогою електромагнітної індукції напруги змінного струму без зміни частоти змінного струму.

Трансформатори широко застосовуються в лініях електропередач, в розподільних та побутових пристроях. Передача електроенергії відбувається з меншими втратами при високій напрузі й малій силі струму. Тому, зазвичай лінії електропередач є високовольтними. Водночас побутові й промислові машини вимагають великої сили струму й малої напруги, тому перед споживанням електроенергія перетворюється в низьковольтну. Трансформатори знайшли застосування також у різних випрямних, підсилювальних, сигналізаційних та інших пристроях.

Найпростіший трансформатор складається з обмоток на спільному осерді. Одна з обмоток під'єднана до джерела змінного струму. Ця обмотка називається первинною. Інша обмотка, вторинна, служить джерелом струму для навантаження. Створений струмом у первинній обмотці змінний магнітний потік викликає появу ЕРС у вторинній обмотці, оскільки обидві обмотки мають спільне осердя. Співвідношення ЕРС у вторинній обмотці й напруги на первинній залежить від кількості витків у обох обмотках. (Демонстрація роботи трансформатора)

3. Електродинамічний мікрофон.

Одним із прикладів практичного застосування явища електромагнітної індукції є електродинамічний мікрофон. За його допомогою звукові коливання перетворюють на коливання електричного струму, які підсилюються за допомогою спеціальних електронних підсилювачів.

Обов'язковою частиною електродинамічного мікрофона є постійний магніт у вигляді кільця.

До одного з полюсів цього магніту приклеєний циліндричний стержень  з м'якого феромагнетика (заліза). До другого – феромагнітну пластинку з такого самого феромагнетика. У центрі цієї пластинки зроблено круглий отвір, який охоплює циліндричний стержень. Над стержнем знаходиться мембрана, яка під дією звукових хвиль може коливатися. До нижньої частини мембрани приклеєна невелика котушка з деякою кількістю витків ізольованого дроту. Котушка знаходиться в кільцевій щілині між полюсами постійного магніту. Виводи котушки гнучкими провідниками приєднані до спеціальних клем.

Якщо на мембрану мікрофона потрапляють звукові хвилі, вона починає коливатися разом із котушкою. Під час коливального руху котушки магнітний потік, який проходить крізь неї, змінюється, і в ній індукується змінна ЕРС індукції. Принцип дії електродинамічного мікрофона використовують також у різних датчиках для вивчення і контролю коливальних процесів.

4. Детектор металу.

Металошукач – це електронний пристрій, який виявляє присутність металу не контактуючи з ним і, виявивши, інформує про цей факт оператора (звуковим сигналом, переміщенням стрілки і так далі).

При включенні приладу в пошуковій голівці створюється електромагнітне поле, яке поширюється в довкілля, будь то земля, камінь, вода, дерево, повітря. На поверхні металів, що потрапили в зону дії пошукової котушки під дією електромагнітного поля виникають так звані вихрові струми. Ці вихрові струми створюють власні зустрічні електромагнітні поля, що призводять до зниження потужності електромагнітного поля, що створюється пошуковою котушкою, що і фіксується електронною схемою приладу. Крім того, це вторинне поле спотворює конфігурацію основного поля, що також уловлюється приладом. Електронна схема металошукача обробляє отриману інформацію і сигналізує про виявлення металу.

Незамінні металошукачі в будівництві і в процесі ремонтних робіт. Без цього приладу не обійтися, якщо необхідно скласти проект реконструкції старої будівлі, на яку відсутні креслення розташування балок і інших конструкцій або прослідкувати, як проходить в землі трубопровід чи електричний кабель. Допоможе цей пристрій і в тому випадку, коли необхідно просвердлити електричним дрилем отвір в стіні свого будинку, не пошкодивши електричної проводки. (Демонстрація роботи саморобного металошукача)

5. Поїзд на магнітній подушці.

Ще півстоліття тому магнітна подушка була чимось з області фантастики. Однак, сьогодні вчені багатьох країн працюють над створення транспорту на магнітній подушці. Потяги майбутнього будуть «парити» над землею.

Слід зазначити, що поїзд на магнітній підвісці почали експлуатувати у вісімдесятих роках минулого століття в Бірмінгемі. Щоправда, після одинадцяти років роботи цей поїзд був знятий з лінії через технічні проблеми. В даний час транспортна система на магнітній подушці діє в Китаї, з'єднуючи центр Шанхаю з міжнародним аеропортом Пудон. А в Японії експериментальний потяг на магнітній подушці MLX01 в 2003 році встановив абсолютний для даного виду транспорту рекорд швидкості, розігнавшись до 581км/год.

В поїзді на магнітній подушці надпровідні котушки зі струмом, що розташовані на дні вагона, індукують струм в алюмінієвих котушках на полотні дороги. Ці котушки відштовхуються і вагон припідіймається над землею. Рух поїзда викликаний взаємодією надпровідних котушок, розташованих вздовж стінок, і котушок всередині обмежувальних бортів полотна дороги.

(Демонстрація досліду)

5. Узагальнення та систематизація матеріалу, що вивчався.

Викладач. А зараз пригадаємо основні моменти нашого уроку за допомогою опорних конспектів. (Додаток 5. Опорний конспект «Електромагнітна індукція»)

Запитання:

 1. Що називається явищем електромагнітної індукції?
 2. В які моменти в котушці виникає струм?
 3. Від чого залежить напрям струму?
 4. Чому струм не виникає, коли магніт не рухається відносно котушки?
 5. Чи є принциповим, що рухається: магніт або котушка?

6. Підведення підсумків.

6.1. Аналіз діяльності учнів на уроці.

Викладач. Отже, сподіваюсь, що на сьогоднішньому уроці ви не тільки вивчили новий матеріал, але й вкотре переконалися в тому, що на уроках фізики ми з вами закладаємо фундамент для вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки. І чим міцнішим буде цей фундамент, тим надійнішими будуть знання, які формуватимуться у вас як у майбутніх спеціалістів.

Давайте повернемося до епіграфу нашого уроку: «Щаслива випадковість припадає лише на одну частину підготовленого розуму».

Як ви вважаєте, чи випадково Фарадей, який у 16 років ледве вмів читати, стає відомим фізиком? Йому просто поталанило чи щось інше допомогло йому дістатися від учня палітурника до вершин наукового світу? Можливо, талан і відіграв свою роль, але найголовніше – те, що у нього була мета і він наполегливо ішов до неї.

Я бажаю і вам в житті мати мету і, не зважаючи на всі труднощі, її досягти.

6.2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

Викладач. Дякую вам за роботу на уроці. Вона була плідною та заслуговує хороших оцінок.

6.3. Рефлексія.

 1. Що нового ви дізналися на уроці?
 2. Чому навчилися ви при підготовці до уроку?
 3. Які виникали труднощі при підготовці до уроку?
 4. Чи є задоволення від проробленої роботи?
 5. Чи актуальна тема в наш час?

 

7. Повідомлення домашнього завдання.

1) Репродуктивне: за підручником В.Д. Сиротюка опрацювати тему «Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції».

2) Репродуктивне з елементами творчості: письмово проаналізувати використання явища електромагнітної індукції у побуті.

3) Випереджувальне: пояснити, чому на потужних електростанціях в генераторах змінного струму обертається магніт, а не котушка.


ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Бичков О.О. До проблеми оптимізації навчального процесу в сучасних умовах використання мультимедійних технологій // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Випуск 42, 2006. – С. 36-43.
 2. Блудов М.І. Бесіди з фізики: Пер. з рос. – К.: Радянська школа, 1989.

С. 210-218.

 1. Сизов В.В. Електронні технології в навчальному процесі // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник. Спецвипуск,

2003. – С. 232-238.

 1. Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / В.Д. Сиротюк, В.І. Баштовий. – К.: Освіта, 2010. –303 с.
 2. edu.delfa.net
 3. sp.bdpu.org
 4. muravej.com
 5. rta.ucoz.ua
 6. npblog.com.ua

 

 

ВИСНОВОК

Під час проведення уроку практично доведено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій та методу проектів дає можливість індивідуалізувати і диференціювати навчальний процес, що важливо в умовах особистісно-орієнтованого навчання; сприяє розвитку в учнів пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі.

Використання під час підготовки до уроку та у ході уроку інформаційно-комунікаційних технологій дало можливість застосувати дослідницькі, пошукові, проблемні методи, творчі за своєю суттю, навчити учнів створювати презентації, публікації, буклети, кросворди. Це відповідає єдиній методичній меті, над якою працює колектив училища: «Особистісно-орієнтоване навчання з використанням інформаційно-комунікативних технологій – умова розвитку творчого потенціалу учнів».

Під час актуалізації опорних знань застосовано інтерактивну технологію «Мозковий штурм» із метою відновити в учнівській пам’яті попередньо здобуті знання, установити послідовні зв’язки між засвоєним і новим матеріалом, спонукати до роздумів над проблемним запитанням у ході уроку.

Протягом уроку учні продемонстрували різні види проектів (інформаційні, дослідницькі, творчі у вигляді презентацій, фотоілюстрацій, бюлетеня), що сприяло ефективному сприйняттю, ґрунтовному засвоєнню нових знань, систематизації окремих фактів, подій, явищ, закріпленню набутих знань, умінь та навичок.

У ході уроку застосовано такі методи і прийоми, як розповідь з елементами бесіди, презентація учнівських проектів, тестування, демонстрація відеофрагментів, що забезпечило глибоке розуміння й сприйняття учнями навчального матеріалу. Основна робота на уроці будувалася на використанні випереджальних, індивідуальних та групових завдань.

Використання різноманітних технологій особистісно-орієнтованого навчання дозволило досягти методичної, практичної, триєдиної мети уроку, дослідити проблемне питання, з’ясувати виховний зміст епіграфа, співпрацювати та спілкуватися з учнями на сучасному технологічному рівні, зробити навчальний процес більш привабливим, емоційним, ефективним та об’єктивним.

 

Категорії: + Оновлення

Розробка уроку

Ср, 2015-05-13 19:33

Пугач Н.І.

У методичній розробці уроку фізики «Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.» подано зразок використання інформаційно-комунікаційних технологій та проектної методики навчання (інформаційно-дослідницького, проблемного методів), випереджального навчання та інтеграції предметів як засобів активізації пізнавальної діяльності та посилення інтересу учнів до предмета «Фізика», що сприяє поглибленню знань із теми, розвитку самостійної пошукової діяльності учнів, умінь демонструвати результати дослідницької роботи.

У методичній розробці продемонстровано зв'язок курсу фізики з предметами професійно-теоретичної підготовки.

Категорії: + Оновлення

Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается...

Ср, 2015-05-13 19:01

Воспитательное мероприятие ко Дню Победы для учеников средних классов "Всем тем, кто ушел в бессмертие и победил, посвящается..." Зайцева Валентина Владимировна, учитель русского языка и литературы Вельбой Елена Анатольевна, учитель украинского языка и литературы

Категорії: + Оновлення

конспект уроку : Правопис не з прикметниками

Ср, 2015-05-13 18:48

Урок розроблено таким чином, щоб  учитель мав можливість ураховувати  різний  інтелектуальний рівень кожного учня

Категорії: + Оновлення

Урок української літератури 5 клас. М. Вінграновський "Сама собою річка ця тече", "Бабунин дощ"

Ср, 2015-05-13 18:43

урок української літератури 5 клас

Рибчинська Ольга Василівна

Категорії: + Оновлення

fhd

Ср, 2015-05-13 17:06

dfgdfgd

Категорії: + Оновлення

Розробка уроку "Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукцї"

Ср, 2015-05-13 13:09

Пугач Н.І.

У методичній розробці уроку фізики «Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.» подано зразок використання інформаційно-комунікаційних технологій та проектної методики навчання (інформаційно-дослідницького, проблемного методів), випереджального навчання та інтеграції предметів як засобів активізації пізнавальної діяльності та посилення інтересу учнів до предмета «Фізика», що сприяє поглибленню знань із теми, розвитку самостійної пошукової діяльності учнів, умінь демонструвати результати дослідницької роботи.

У методичній розробці продемонстровано зв'язок курсу фізики з предметами професійно-теоретичної підготовки.

Категорії: + Оновлення

Урок на тему "Як утворилась Римська середземноморська держава"

Ср, 2015-05-13 10:05

Урок на тему "Як утворилась Римська середземноморська держава".

Смаглюк Тамара Григорівна, вчитель історії ЗНЗ № 35 м. Чернігова.

Категорії: + Оновлення

Інтегрований урок з предмету "Я у світі" 3 клас

Ср, 2015-05-13 05:33

Лук'янчікова Ірина Юріївна, вчитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи № 154

Готуючись до цього уроку необхідно:

1. Попередньо повторити правила роботи з картою.

2. Підготувати з учнем міні – доповідь на тему «Легенда про Київ»; загадки про корисні копалини;

3.Попередньо дати вивчити вірш напам’ять.

4. Продумати образ шахтаря (костюм для дитини).

5. Підготувати аудіо запис Гімну України.

6. Відповідально підійти до вибору наочності.

Тема уроку: Це моя Україна, це моя Батьківщина.

Мета уроку:

-                     ознайомити учнів з легендами виникнення міст України, з географічними поняттями;

-                     формувати компетентність уміння правильного, свідомого, виразного читання, слідкувати за ходом бесіди, вчити змістовно відповідати на запитання;

-                     розвивати кругозір, пам'ять, мислення; уміння відгадувати загадки; показувати на карті міста, річки; збагачувати словниковий запас;

-                     повторити правила роботи з картою; правила поведінки під час прослуховування гімну;

-                     виховувати повагу до історії свого народу, усвідомлене й бережливе ставлення до історичних та культурних цінностей рідного краю; патріотизм; любов до рідного краю.

Тип уроку: Інтегрований урок  з предметів «Я у світі», «Природознавство», «Трудове навчання», «Літературне читання».

Обладнання:

-         підручник «Я у світі» Н.М. Бібік;

-         предметні малюнки: Україна, Київ, Дніпропетровськ, Чернігів; Герб України, Прапор України, слова Гімну України; знак питання;

-         портрети: В. Мономах, П.П. Чубинський, М.Вербицький;

-         аудіозапис Гімну України;

-         дитяча карта України;

-         карта корисних копалин України;

-         роздатковий матеріал:  пазл «На озері Світязь»; картки-відгадки «Корисні копалини»: сіль, пісок, вапно, вугілля, природний газ;

-         костюм шахтаря (за можливістю).

Хід уроку

 1. 1. Організація класу

1.1           Привітання

Пролунав дзвоник. Починається урок. Я посміхнуся вам, а ви посміхніться одне одному і подумайте, як добре, що ми сьогодні разом. Ми спокійні, добрі, привітні, ласкаві. Ми всі здорові. Глибоко вдихніть і видихніть. Видихніть вчорашню образу, злість, неспокій. Забудьте про них. Вдихніть у себе свіжість весняного ранку, тепло сонячних променів, чистоту річок. Я бажаю вам гарного настрою і дбайливого ставлення одне до одного, бо ми живемо з вами у найкращій країні.

 1. 2. Актуалізація опорних знань.

2.1           Відгадування загадки.

На дошці знак питання, на іншій – малюнок України (прихований).  (Учитель показує на знак питання).

Загадкове місце приховує загадкове слово, без якого ми не можемо розпочати наш урок.  Слухай, думайте, відгадуйте.

Красивий, щедрий, рідний край.

І мова наша – солов’їна,

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься …(Україна).

-                     Ви правильно відгадали загадку. (Учитель відкриває дошку й з’являється зображення України).

-                     Діти, ви сказали, що наша країна називається Україною. Як замінити слово Україна іншими словами? (Відповіді дітей – Вітчизна, Батьківщина, рідний край та ін.).

-                     Що значить любити Батьківщину?

 1. 3. Повідомлення теми й мети уроку

-         Як ви гадаєте, про що буде йти мова на уроці?

- Правильно. Тема нашого уроку: «Це моя Україна, це моя Батьківщина».  Сьогодні ми з вами вирушимо мандрувати Україною. Я пропоную вам на уроці бути у ролі мандрівників.

- Хто такі мандрівники? (Відповіді дітей).

Якщо ви готові мандрувати, ми починаємо!

4. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу.

4.1. Символи України.   Розповідь учителя

Наша країна велика. Україна – держава на південному сході Європи. За територією – 603, 7 тис. км – її можна порівняти із Францією. Із заходу на схід Україна простягається на 1316 км, а з півночі на південь – на 839 км.

Україна – незалежна держава. 24 серпня 1991 року було прийнято Акт проголошення незалежності України!

У кожної держави є державні символи.

-         Діти, назвіть державні символи України.

-         Правильно, Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Наш герб – тризуб.  Що ви знаєте про наш герб?

Його запровадив київський князь Володимир Мономах. (Учитель демонструє портрет князя). Подивіться на ілюстрацію тризуба.  На ньому можна прочитати слово «воля». У давні часи герби зображували на лицарських щитах.

- Чи знаєте ви, що герб – це офіційна емблема держави?

- Поясніть значення слова «емблема»? (Умовне зображення якогось поняття.)

-         Де зображують герб? Так, правильно. Зараз герби зображують на прапорах, грошах, печатках.

Запам’ятайте цю дату: 28  червня 1996 року Конституцією України цей історичний символ затверджено як Державний Герб нашої країни.

-         Що таке прапор? (Полотнище правильної геометричної, найчастіше прямокутної форми, підвішене на жердині).

-         Якого кольору Державний Прапор України?

-         Що позначає синій колір на Державному Прапорі України?

-         Що позначає жовтий колір на Державному прапорі України?

Найдавніша згадка про синьо-жовтий Прапор відноситься до 1410 р., коли українські полки з Галичини брали участь у битві з німцями.

Наш гімн має назву «Що не вмерли України ні слава, ні воля…». Слова національного гімну написав у 1862 році видатний український поет П. Чубинський. Музику написав видатний композитор М.Вербицький.

Гімн – це урочиста пісня, виконання якої пов’язане зі святковими урочистостями, офіційними заходами, військовими парадами.

-                     Діти, скажіть, де ви чули Гімн України?

-                     На яких шкільних заходах ви слухаєте Гімн України? («Перший дзвоник», «Останній дзвоник», шкільні лінійки).

-                     Як державний атрибут гімн установився пізніше герба й прапора.

-                     А чи знаєте ви, як поводити себе під час прослуховування гімну?

(Виходить учень і розповідає правила).

Під час звучання Гімну України слід пам’ятати:

-                     Присутні повинні зупинити будь-який рух;

-                     Підвестися;

-                     Праву руку покласти на серце.

Прослуховування Гімну України.

4.2.  Україна на карті. Робота над картою України.

Повторення правил роботи з картою.

Виходить дитина й нагадує дітям  правила роботи з картою.

 1. Стояти біля карти потрібно так, щоб не заступати її собою.
 2. Показувати об’єкти на карті указкою.
 3. Показувати не напис, а місце розташування, обводячи указкою берегові лінії океанів, морів, межі гір, кордони країн тощо.
 4. Показувати річки на карті правильно від витоку до гирла.
 5. Показуючи на карті певний об’єкт, розповідай про нього.

Давайте подивимось, який вигляд має  наша країна на карті. (Учитель постійно звертається до потрібної наочності).

-                     Яка столиця України? (Виходить дитина й показує місце розташування міста на карті України). Учитель, указуючи на зображення міста Києва, читає уривок  вірша І. Неходи .

Рідний Київ

Дніпро широкий, пісня солов’їна,

На каштанах голуба роса…

Рідний мій Київ – серце України,

Наша слава, гордість й краса!

- Як виникло місто Київ?

- Діти, хто може пояснити значення слова «легенда»? (Легенда – народний переказ про якісь події або життя людей).

(Виходить дитина, яка розповідає легенду про утворення міста Києва).

Легенда про Київ

Жили колись три брати – Кий, Щек і Хорив. Була в них красуня-сестра Либідь.

Місцем свого поселення обрали вони вкриті дрімучими лісами гори на березі могутньої річки. На великій горі побудували місто, якому дали ім’я на честь старшого брата, - Київ. Дві інші гори, на яких поселилися молодші брати, називалися Хоревиця і Щекавиця, а одну з річок вони назвали Либідь.

Відтоді минуло багато часу…

І сьогодні Київ зачаровує людей красою золотоверхих храмів, архітектурою будинків і мостів. На превеликий жаль, багато пам’яток старовини не збереглися до наших днів. Такі колись прекрасні річки, як Либідь, Почайна, Дарниця уже давно не милують око своєю красою або й зовсім зникли…

-                     Які ви знаєте міста України? (Виходять діти й показують на карті великі міста України: Харків, Чернігів, Дніпропетровськ, Київ, Львів). Кожний показ на карті супроводжується звертанням учителя до  наочності на дошці.

-                     Чи бажаєте ви дізнатися, яка існує легенда про місто Чернігів?

4.3 Легенди. Читання тексту з підручника.

Самостійне читання тексту з підручника.

Словникова робота.

-         Чи зустрілися вам у тексті незнайомі слова? Які?

-         Хозари – давні напівкочові племена.

-         Сіверяни – давнє східнослов’янське плем’я.

Вибіркове читання.

-                     Назва міста Чернігів оповита легендами, прочитайте її.  Прочитайте Легенду про князя Чорного.

-                     Прочитайте легенду про княгиню Чорну.

-                     Знайдіть легенду, яка стверджує, що раніше місто називалася Сернігів.

-                     Давайте з вами спробуємо відповісти на запитання, якій із цих легенд можна вірити?

-         Правильно, молодці.

4.4  Бесіда. Водні багатства України.

-         А чи знаєте ви, що на карті України зображені не тільки міста, а й річки?

-         Діти, які ви знаєте ріки України? (Дніпро, Сіверський Донець, Дунай, Дністер, Південний Буг та ін.).

-         Які ви знаєте ріки Харкова? (Харків, Уди, Лопань).

Більшість річок України рівнинні. Вони течуть повільно по широких долинах. Живляться ріки із дощових і талих вод. Але ріки, які стікають з гір, течуть швидко.

-         Хто може їх показати?

-         Ви так багато знаєте річок України, а може, є серед вас діти, які  назвуть озера України? (Синевір, Ялпуг та ін.).

-         Зверніть увагу, окрім тих озер, що ви назвали, є озеро – Світязь. Подивіться на ілюстрацію, яке воно красиве, чудове.

Учениця читає уривок із вірша Л. Костенко.

Я хочу на озеро Світязь,

В туман таємничих лісів.

Воно мені виникло звідкись,

У нього стосот голосів.

Воно мені світить і світить,

Таке воно в світі одне.

-         Я Світязь, я Світязь, я Світязь!

-         Невже ти не чуєш мене?!

-         Що ви відчули, під час слухання вірша?

4.5.  Робота в парах. Творча робота

Хлопчик на озері Світязь.

Скласти пазл.

-         Що у вас вийшло? – У мене так само.

-         Молодці

4.6 Фізкультхвилинка

-         А тепер відпочинемо. Підведіться, послухайте вірш і повторіть рухи за мною:

Україна,  (Розводять руки в сторони)

Рідний край, (Піднімають руки догори)

Поле, річка, (Повороти тулуба з розведеними в сторони руками)

Синій гай. (Присідають, руки на пояс)

Любо країною іти, (Ходьба на місці)

Тут живемо я і ти! (Рука показують спочатку на себе, потім на дітей навколо)

4.7.  Природні скарби України.

- Діти, а хто з вас знає, що наша рідна Україна казково багата. Найцінніші багатства нашої країни – природні копалини.

- Може, ви знаєте, хто добуває корисні копалини? Правильно, шахтарі.

- Які природні копалини ви знаєте?

Нам знадобиться допомога шахтаря, який загадає загадки про природні копалини. (Дитина в образі шахтаря читає загадки, відповідають діти,  показуючи малюнки-відгадки).

У воді родилось, а води боїться. (Сіль)

Що росте на камені? (Пісок)

Не горить, а гасити доводиться. (Вапно)

Чорне, блискуче, всіх людей гріє. (Вугілля)

Під землею вогонь горить, а на плиті обід кипить. (Природній газ)

Висновок робить учитель разом з дітьми про необхідність корисних копалин у житті кожної людини.

На території України є також родовища будівельного й декоративного каменю – граніту, лабрадориту, мармуру, кварцу. (Звертаю увагу на позначки корисних копалин)

Історично й географічно склалося так, що в Україні багатий рослинний світ, родюча земля. В Україні вирощують зернові, картоплю, цукрові буряки, соняшник, кормові культури.

5. Закріплення нових знань.

5.1.  Вікторина.

 1. Коли святкує вся країна,

Всі дорослі і малі,

Іменини Батьківщини –

Краще свято на землі –

День Незалежності?

 1. Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

 1. Символ нашої держави –

Це тризуб жовто-яскравий.

 1. Коли звучить він – всі встають,

До серця руку прикладають,

І вголос, й подумки співають,

І Україну прославляють.

 1. У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не спитай,

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний в чужині край.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без…(Батьківщини).

5.2.  Гра «Збери прислів’я». Робота в парах.

У дітей на партах картки з прислів’ями. Частинки прислів’їв переплутані. Потрібно їх поєднати.

Рідна земля і ….                          ... а дома краще.

Де б не було добре,                    … та дома миліше.

За морем тепліше…                   … в жмені мила.

 

 1. 6. Висновок уроку.

-         Які завдання ви виконували на уроці?

-         Якими містами України мандрували?

-         Які річки та озера зустрілися на вашому шляху?

-         Які Державні Символи України ви знаєте?

 1. 7. Словесна рефлексія.

-         Чого ви навчились на уроці?

-         Що вас здивувало?

-         Яке відкриття стало найцікавішим?

-         Кому сподобався урок, покажіть зелену картку, а кому не сподобався – червону.

-         Завершимо наш урок рядками А. Камінчук:

Зацвітає калина,

Зеленіє ліщина.

Степом котиться диво-луна.

Це моя Україна,

Це моя Батьківщина,

Що, як тато і мама, одна.

-         Не забувай, що ти дитина землі, що зветься Україна. Ти повинен любити свою Батьківщину. Вона в тебе – єдина!

 1. 8. Домашнє завдання.

Об’єднайтесь у групи. Проведіть дослідження: з’ясуйте походження назви вашого міста. Результати роботи оформіть.

Список літератури:

 1. Я у світі. 3 клас : підруч. Для загалноосвіт. навч. закл. / Н.М.Бібік. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 160 с.: іл..
 2. Тисяча загадок. / Уклад.: Л.Вознюк – Тернопіль: Підручники  і посібники, 2007. – 144 с.
 3. Усі уроки курсу «Я у світі». 3 клас. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 174 с.
 4. Занимательное азбуковедение: Кн. Для учителя /Сост. В.В. Волина. – М.: Просвещение. 1991. – 363 с.
 5. Природа рідного краю. / авт. - упорядники В.М. Скляренко, М. О.  Панкова. – Харків: Основа, 2011- 319 с.
 6. Україна:/ авт.- упорядники В.М. Скляренко та ін.; Харків: Фоліо, 2003. – 319 с. - / Дитяча енциклопедія.

 

 

 

Категорії: + Оновлення

Комп'ютерна презентація та її об'єкти

Вт, 2015-05-12 16:42

Тести 5 клас. Тест являє собою незалежну програму, яку достатньо скопіювати на будь-який комп'ютер і запустити, щоб почати тестування. 9 запитань - 10 хв.

Категорії: + Оновлення