Збиральник

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Е-підручники вперше отримали гриф МОН

- osvita.ua - Вт, 2018-10-16 16:39
Міністерство освіти вперше надало гриф відомства шкільним електронним підручникам

Василь Порплиця («Байда») – зв'язковий головного командира УПА Василя Кука (Олександр Іщук)

Додано твір Василь Порплиця («Байда») – зв'язковий головного командира УПА Василя Кука (Олександр Іщук). "З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ" №2 (43) 2014


Досліджується життєвий шлях та діяльність Василя Порплиці («Байди») – зв’язкового головного командира УПА Василя Кука в 1946–1953 рр. Особливу увагу приділено справі його розшуку органами МГБ–МВД упродовж 1951–1953 рр.

На другому березі (збірка) (Богдан-Ігор Антонич)

Додано твір На другому березі (збірка) (Богдан-Ігор Антонич). До збірки увійшли фрагменти із незакінченого роману «На другому березі», а також значна частина поетичного доробку Богдана-Ігоря Антонича.

Велика війна 1914-1918 pp. і Україна: У двох книгах. Книга 2: Мовою документів і свідчень (Збірка)

Додано твір Велика війна 1914-1918 pp. і Україна: У двох книгах. Книга 2: Мовою документів і свідчень (Збірка). Велика війна 1914-1918 pp. і Україна: У двох книгах. - Книга 2: Мовою документів і свідчень / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк та ін.; відп. ред. О.П. Реєнт; авт. кол.: Ю.В. Берестень та ін. - К.: ТОВ «Видавництво “Кліо”», 2015. - 800 с.
ISBN 978-617-7023-31-8

Велика війна 1914—1918 pp., як явище глобального розмаху, стала переломною подією для світової історії, справжньою гранню між епохами. Вона спричинила крах засадничих цінностей XIX ст., радикальний перерозподіл сфер впливу, падіння імперій і появу на їхніх руїнах нових держав, незагоєні рани й реваншистські настрої, викликані повоєнним устроєм, поглиблення гуманітарних проблем. Масштабність соціальних потрясінь проявилася в зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас відбулися кардинальні зміни як у психології людей, так і свідомості народу, що сприяло активізації доброчинності та національних рухів.
Пропонований том - це збірник документів, у якому український контекст Першої світової війни відображено крізь призму міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. Видання також містить добірку оригінальних фотографічних зображень і карт бойових операцій.
Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Конспект уроку у 5 класі "ВІЛ/СНІД. Шляхи передачі та методи захисту. Запобігання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ"

Розробка уроку на тему "ВІЛ/СНІД. Шляхи передачі та методи захисту. Запобігання дискримінації людей, які живуть з ВІЛ". Висвітлення шляхів передачі ВІЛ та методи профілактики ВІЛ–інфікування, формування особистості та соціальної компетентності дітей, які вимушені жити в умовах ВІЛ/СНІДу; формування толерантного ставлення до людей із ВІЛ.

Автор: 

Крупко Ніна Василівна, вчитель Сварицевицького НВК

Предмети: Основи здоров'яКласи: 5 клас
Категорії: + Оновлення

Проблема датування заснування міста Артемівська (Василь Пірко)

Додано твір Проблема датування заснування міста Артемівська (Василь Пірко). Схід. – 2009. – №9 (100).


У статті розглядається проблема датування перших поселень на місці сучасного м. Артемівська, які можна вважати його витоками. Автор відстоює думку, що дату заснування м. Артемівська неприпустимо пов’язувати з Бахмутівською сторожею 1571 року, яка по суті, була не оборонною спорудою, а прикордонним патрулем. Показано, що найбільш ранні відомості про соляні промисли на р. Бахмут належать до 1683 р., а розбудова поселення при них припадає на перші роки XVIII ст.

Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII – XVIII ст.) (Василь Пірко)

Додано твір Оборонні споруди в межиріччі Дніпра і Сіверського Дінця (друга половина XVII – XVIII ст.) (Василь Пірко). У монографії на базі фактичного матеріалу, значна частина якого вперше вводиться до наукового обігу, досліджується будівництво оборонних споруд між Дніпром і Сіверським Дінцем, від р. Орелі, на півночі, до Азовського моря, на півдні, в другій половині XVII – XVIII ст. та їх роль в освоєнні регіону.

Монографія розрахована на науковців, краєзнавців і широке коло читачів.

Заселення Донеччини у ХVІ–ХVІІІ ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел) (Василь Пірко)

Додано твір Заселення Донеччини у ХVІ–ХVІІІ ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел) (Василь Пірко). У монографії вперше в історико-краєзнавчій літературі на базі зібраних в архівах України та Росії документів простежується хід заселення сучасної Донеччини в XVI–XVIII ст. Особлива увага звернена на будівництво місцевих міст, їх зовнішній вигляд та функціональний характер. Як доказ неупереджених висновків про хід заселення краю та етнічний склад його населення автор подає уривки з найбільш важливих документів.

Книга розрахована на краєзнавців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів історії, зокрема тих, що ведуть факультативні заняття з історії регіону.

Джерела про час заснування населених пунктів Донеччини в XVI–XVIII ст. (Василь Пірко)

Додано твір Джерела про час заснування населених пунктів Донеччини в XVI–XVIII ст. (Василь Пірко). Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. – Т. 19 (1). – К., 2009.


У статті на базі опрацьованих матеріалів з московських, санкт-петербурзьких і київських архівів та рукописних фондів наукових бібліотек, критично оцінюється наявна у науковій і краєзнавчій літературі інформація щодо часу заснування найдавніших поселень на території Донеччини (м. Артемівськ, с. Маяки, м. Маріуполь, м. Святогірськ, м. Слов’янськ), а також адміністративного центру області – міста Донецька. Встановлено найбільш вірогідні дати їх заснування.

Атрибуція топографічних описів Харківського намісництва останньої чверті XVIII ст. (Василь Пірко)

Додано твір Атрибуція топографічних описів Харківського намісництва останньої чверті XVIII ст. (Василь Пірко). Схід. – 2011. – №2 (109).

Статтю присвячено проблемам походження топографічних описів Харківського намісництва останньої чверті XVIII ст. і встановленню їх джерельної бази. Визначено історичні обставини, що призвели до появи цієї групи документів, основних замовників проведення топографічних досліджень, встановлено коло авторів топографічних описів Харківського намісництва.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 5. Книга 1. Зовнішня політика і міжнародне становище. 1918-1919 рр. (Олександр Карпенко)

Додано твір Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали. Том 5. Книга 1. Зовнішня політика і міжнародне становище. 1918-1919 рр. (Олександр Карпенко). П’ятий том збірника документів “Західно-Українська Народна Республіка 1918—1923 pp. Документи і матеріали у 5-ти томах, 8 книгах” присвячений зовнішній політиці і міжнародному становищу ЗУ HP1. З огляду на значимість проблеми і наявність великого джерельного матеріалу, том
5 має три книги. Книга перша вміщує документи, що відносяться до 1918—1919 pp., книга друга — 1920—1921 pp. і книга третя 1922—1923 pp. У всіх книгах документи розміщені в хронологічному порядку. Нумерація документів у кожній книзі самостійна.
Книга перша відкривається першим дипломатичним актом ЗУНР — нотою Української Національної Ради від 26 жовтня 1918 р. президенту США Вудро Вільсону. Цією нотою УН Рада інформувала президента про утворення у Львові Української Національної Ради, яка 19 жовтня 1918 р. проголосила на українських землях колишньої Австро-Угорської імперії “самостійну Українську Державу”. При цьому УН Рада відзначала, що цей акт відповідає відомим принципам, виголошеним президентом США, як право народів на самовизначення. У згаданій ноті були коротко висвітлені основні етапи самостійності Української держави від часів Київської Русі до світової війни 1914— 1918 pp., звернута особлива увага на тяжкі, нестерпні умови життя і праці українців Галичини за часів перебування під польським пануванням у складі Австро-Угорщини.

Чисте Правознавство. З додатком: Проблема справедливості (Ганс Кельзен)

Додано твір Чисте Правознавство. З додатком: Проблема справедливості (Ганс Кельзен). Кельзен, Ганс.
Чисте Правознавство : 3 дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. — К: Юніверс, 2004. — 496 с.
ISBN 966-8118-03-0

Годі знайти в наш час іншу таку правознавчу теорію, що викликала б стільки суперечок, знаходила б стільки принципового неприйняття й водночас — захопленого визнання, як Чисте Правознавство Кельзена. Досвід авторитарних режимів недавнього минулого й нашої сучасності, коли щонайжор- стокіші, найнелюдяніші правопорядки проголошували самі себе «найспра- ведливішими» та «найгуманнішими», знов і знов засвідчує її актуальність. Чиста правова наука, як доводить автор, не повинна ставати ні на яку політичну позицію, бо суть її — в очищеності «від усілякої політичної ідеології та впливів природничих наук».

Конспект заняття з ознайомлення з природним довкіллям «Фітонциди і мікроби – друзі чи вороги?» (для дітей старшого дошкільного віку)

Вточнити елементарні знання дітей про речовини – фітонциди, якими володіють рослини, формувати уявлення про дію фітонцидів на мікроби. Активізувати словник дітей словами: фітонциди, мікроби. Розвивати зв’язне мовлення,інтерес до дослідницької діяльності, увагу. Виховувати прагнення до здорового образу життя.

Автор: 

Круглова Ольга Олександрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 "Червона шапочка" управління освіти Рубіжанської міської ради, місто Рубіжне, Луганської області

Предмети: ПедагогікаКласи: Дошкільне виховання
Категорії: + Оновлення

Конспект заняття з ознайомлення з природним довкіллям «Фітонциди і мікроби – друзі чи вороги?» (для дітей старшого дошкільного віку)

Вточнити елементарні знання дітей про речовини – фітонциди, якими володіють рослини, формувати уявлення про дію фітонцидів на мікроби. Активізувати словник дітей словами: фітонциди, мікроби. Розвивати зв’язне мовлення,інтерес до дослідницької діяльності, увагу. Виховувати прагнення до здорового образу життя.

Автор: 

Круглова Ольга Олександрівна, вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №7 "Червона шапочка" управління освіти Рубіжанської міської ради, місто Рубіжне, Луганської області

Предмети: ПедагогікаКласи: Дошкільне виховання
Категорії: + Оновлення

1948, №14 (147) («Перець»)

Додано твір 1948, №14 (147) («Перець»). «Перець» — український сатирично-гумористичний ілюстрований журнал. У повоєнні часи став одним із найпопулярніших видань в Україні та за її межами. Стоячи на прорадянських позиціях щодо зовнішньої політики, журнал критикував вади суспільства: пияцтво, бюрократію тощо.

Для вступу на деякі спеціальності мінімуму не вистачить

- osvita.ua - Вт, 2018-10-16 13:42
Для вступу на деякі спеціальності необхідно продемонструвати результати вищі від мінімальних

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу

Дана лекція може бути корисниою викладачам при підготовці до заняття з дисципліни «Фінансовий аналіз» ІІІ курс та студентами при самостійному опрацюванні даної теми.

Автор: 

Мусієнко Олена Вікторівна

Предмети: Освіта в ціломуКласи: Вища школа
Категорії: + Оновлення

Своєрідність світобачення та його художнє втілення в новелі "Перевтілення" Ф.Кафки

Урок-роздум з елементами дискусії. Використана групова форма навчання, комп'ютерна підтримка, метод "Незакінчене речення. На уроці розв'язується проблемне завдання, читання уривку у музичному супроводі.

Автор: 

Заскока Наталя Андріївна, учитель зарубіжної літератури Павлопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Предмети: Зарубіжна літератураКласи: 11 клас
Категорії: + Оновлення
RSS-матеріал