Збиральник

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Спецгрупи НКВС і НКДБ: міфи та реальність (Анатолій Чайковський)

Додано твір Спецгрупи НКВС і НКДБ: міфи та реальність (Анатолій Чайковський). Архіви України. – 2012. – №2 (278).


Висвітлюються питання виникнення, функціонування та результати діяльності спецгруп НКВС і НКДБ у 1944–1953 рр. Акцентується увага на причинах їх появи та фальсифікації проблеми, яка розглядається.

Мультімедійна презентація

Презентації до уроків «Дорога Мудрості» курсу «Християнська етика в українській культурі» допоможуть вчителю урізноманітнювати уроки та зацікавити дітей.
Пропоноване видання розраховане на учнів 4-го класу відповідає програмі та навчальному посібнику.
Запропоновані презентації допоможуть утвердити християнські цінностісеред
дітей, учителів та батьків.
Матеріал покликаний формувати духовність у сучасному навчально-
виховному процесі.
Нехай цей методичний матеріал допоможе кожному хто ним скористається
подобрішати, стане помічником у досягненні поставлених цілей, що кожен

Автор: 

Куявович Руслана Михайлівна

Предмети: Інші предметиКласи: 4 клас

докладніше

Категорії: + Оновлення

Книгар Володимир Менчиць посеред українофілів Єлисаветграду 1870–1890-х рр. (Мирон Гордійчук)

Додано твір Книгар Володимир Менчиць посеред українофілів Єлисаветграду 1870–1890-х рр. (Мирон Гордійчук). У статті на основі епістолярних та мемуарних відомостей висвітлено постать В. Менчиця (1837–1916) у колі спілкування Єлисаветградської громади. Проаналізовано прояви його взаємодії з цим українофільським осередком у зазначений період.

Ключові слова: Єлисаветградська громада, В. Менчиць, українофільство, мемуари

Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія (Юрій Чорноморець)

Додано твір Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія (Юрій Чорноморець). Чорноморець Ю.П.
Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія. — К.: Дух і Літера, 2010. — 568 с.

ISBN 978-966-378-188-4.

Православна теологія за власну концептуальну основу має спадщину святих отців та візантійських богословів. Ця спадщина видається єдиним цілим лише при незнанні текстів та фактичного перебігу подій. Історія православної теології — це драма конкуренції багатьох доктрин, змагання між якими розгорталося навіть в межах ортодоксії. Релігієзнавчий та історико-філософський підходи дозволяють побачити в історії православної теології еволюційні зміни, які відбувалися закономірно. Першим етапом кожного кола розвитку теології ставав бунт проти метафізики, спроби побудувати пост-метафізичну та антиметафізичну фідеїстичну теологію. Бог уявлявся як абсолютно непізнаваний, всяка метафізична теологія деконструювалася. Епоха деконструкцій швидко змінювалася спробами побудувати ортодоксальну метафізику, згідно із якою Бог — це Буття. Метафізика існування на наступному етапі розвитку теології зазнавала схоластизації та примітивізації. Формувалася схоластична есенціалістична метафізика, яка була здатна панувати довший час, але не могла створити видатних пам’яток, які б піднялися до рівня творів перших двох етапів.
У книзі розглянуто найважливіший етап у розвитку православної теології — візантійський. Дослідження присвячено еволюції панівного у Візантії напрямку богословської та філософської думки — християнському неоплатонізмові. Візантійський неоплатонізм виникає в деконструкціях Ареопагітик, досягає власної творчої кульмінації в метафізиці Буття Максима Сповідника, зберігає неоплатонічні традиції у метафізиці есенціалізму (кінець  VII  — початок XIII століть). До падіння Константинополя візантійський неоплатонізм встигає здійснити ще одне коло розвитку. Неоареопагітизм Григорія Палами змінюється творчою метафізикою Каліста Ангелікуда, а з 70-х років XIV століття панує паламітська схоластика, новий есенціалізм.
Дослідження підтверджує тезу про філософізацію теології у візантійський період. Ідеалом та методологічним підґрунтям для візантійських мислителів була ідея «філософської теології» Прокла. Антиметафізична теологія Ареопагітик залежала від філософії Дамаскія, останнього схоларха Афінської школи неоплатонізму. Філософія Максима Сповідника переінтерпретовувала прокліанство. Візантійський есенціалізм ідейно і текс туально залежав від александрійського неоплатонізму. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться непростою історією православної теології.

Амбітний зрадник чи шанований співправитель? Воєвода Свенельд у контексті політики перших Рюриковичів (Сильвія Маршалек)

Додано твір Амбітний зрадник чи шанований співправитель? Воєвода Свенельд у контексті політики перших Рюриковичів (Сильвія Маршалек).
Студентські історичні зошити
2018. Вип. 10.

Дана робота є спробою розглянути фактичну роль воєводи Свенельда в
державному організмі на Русі Х ст. Аналіз джерел та історичного контексту може
допомогти зобразити постать Свенельда та загалом історико-політичне тло його
діяльності. Виняткова кар’єра цього воєводи скандинавського походження та
неоднозначні свідчення текстів створюють певний універсальний образ особистості,
аналоги котрої можна знайти в історії інших держав, що створювалися в той час.
Ключові слова: середньовічна Русь, Х століття, воєвода Свенельд, варяги,
скандинави на Русі, Рюриковичі.

Турівське князівство в X–XIII ст.: стан і перспективи історичних досліджень (Аркадіуш Сівко)

Додано твір Турівське князівство в X–XIII ст.: стан і перспективи історичних досліджень (Аркадіуш Сівко). Студентські історичні зошити
2018. Вип. 10.

У статті розглянуто стан дослідження середньовічної історії Турівського
князівства, починаючи з XVIII–XIX ст. і до останніх наукових публікацій. Автор
наголошує, що хоча в період кінця XIX – початку ХХ ст. було опубліковано кілька
ґрунтовних монографій з історії середньовічного Турова, наступним десятиліттям
характерний спад зацікавлення вчених даним питанням. Естафету студій Турівського
князівства перейняли археологи. На основі описаних робіт автор намагається
окреслити перспективи подальших історичних досліджень, включаючи джерела, які
досі не завжди були об’єктом інтересу вчених.
Ключові слова: Турівське князівство, Рюриковичі, історіографія, середньовічна
історія Білорусі.

Монети римського часу з острова Березань (ділянка «Т» та «Р-І В») (Олександр Смирнов)

Додано твір Монети римського часу з острова Березань (ділянка «Т» та «Р-І В») (Олександр Смирнов). FORUM OLBICUM II: Пам’яті В.В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії), 4-6 травня 2018 р. Миколаїв: НДЦ «Лукомор’є», 2018. 132 с.


Фрагменти теракот римських воїнів з Ольвії (Роман Козленко)

Додано твір Фрагменти теракот римських воїнів з Ольвії (Роман Козленко). FORUM OLBICUM II: Пам’яті В.В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії), 4-6 травня 2018 р. Миколаїв: НДЦ «Лукомор’є», 2018. 132 с.


Работоргівля і рабовласництво в ольвійському полісі (Олександр Одрін)

Додано твір Работоргівля і рабовласництво в ольвійському полісі (Олександр Одрін). FORUM OLBICUM II: Пам’яті В.В. Крапівіної (до 150-річчя дослідження Ольвії), 4-6 травня 2018 р. Миколаїв: НДЦ «Лукомор’є», 2018. 132 с.


МОН надало рекомендації з методичного забезпечення у вишах

- osvita.ua - Вт, 2018-07-17 16:56
Відповідні рекомендації можуть використовуватись закладами освіти у практичній роботі

Літературні перегони із зарубіжної літератури для учнів 8-10 класів "Книга вчить, як на світі жить"

Розробка літературної вікторини для старшокласників ( 8-10 кл.)

Автор: 

Книш Ірина Олександрівна ,
учитель російської мови та зарубіжної літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступеню

Предмети: Зарубіжна література
Категорії: + Оновлення

Визначені результати додаткової сесії ЗНО

- osvita.ua - Вт, 2018-07-17 14:40
На інформаційних сторінках учасників ЗНО додаткової сесії розміщено результати тестування

Володимир Амвросійович Менчиць (1837-1916): історіографічний огляд напередодні сотих роковин з дня смерті (Мирон Гордійчук)

Додано твір Володимир Амвросійович Менчиць (1837-1916): історіографічний огляд напередодні сотих роковин з дня смерті (Мирон Гордійчук). У статті наведено історіографічний огляд діяльності В.Менчиця (1837-1916) - видатного етнографа, власника мережі книгарень, де поширювалася зокрема і українофільська література, члена Петербурзької, Київської та Єлисаветградської громад. Його постать є цікавою для дослідників, зокрема й через його родинні зв’язки із М.Грушевським. Проаналізовано фактори недостатньої уваги дослідників до колоритної постаті В.Менчиця. На жаль, його постать і надалі залишається поза увагою дослідників громадівського руху і потребує актуалізації як цікавий і непересічний приклад життєвого шляху українофіла в ХІХ столітті.

Ключові слова: В. Менчиць, громадівський рух, етнографія, історіографія, книгар, М. Грушевський, українофіли.

У всесвіті слова (Володимир Іванович Кузьменко)

Додано твір У всесвіті слова (Володимир Іванович Кузьменко). У книзі літературознавця й критика Володимира Кузьменка подаються наукові праці, написані впродовж останніх двадцяти років. Окремі з них оприлюднено вперше, решту переосмислено й доповнено.
Науковець, який береться за дослідження поетичного слова, стикається з об’єктом, рівнозначним за своєю безмежністю космосу, – із філологічним всесвітом слів і думок: він так само невичерпний, як і його праобраз. Процес творчої рецепції літературного твору також безмежний.
Самобутність українського письменства у колі європейських літератур розвивали митці, які виводили слово на нові, часто несподівані орбіти осягнення світу і буття людини в ньому. Пропонована книга –
авторський погляд на мистецьки вартісні здобутки у царині вітчизняної та світової літератури ХІХ – початку ХХІ ст.
Видання адресоване філологам, викладачам, студентам вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. Буде гарною лектурою всім, хто прагне глибше осягнути всесвіт художнього слова.
RSS-матеріал