Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.
RSS-матеріал
Останні додані твори та новини сайту chtyvo.org.ua
Адреса URL: http://chtyvo.org.ua/
Оновлене: 19 годин 19 хв тому

Критично-правове мислення: природа наукового знання (Володимир Десятник)

19 годин 28 хв тому
Додано твір Критично-правове мислення: природа наукового знання (Володимир Десятник). В цій статті, описані погляди на погрішимість, гіпотетичність наукового знання, а також на метод його зростання, яким є припущення та спростування. Таке бачення може бути використано в рамках критично-правового мислення для розуміння юридичної науки та її розвитку.
Ключові слова: критично-правове мислення, природа наукового знання, зростання знання, вчення про погрішимість знання, достовірність, безсумнівність, точність знання, теорія знання, заснована на здоровому глузді.

Критично-правове мислення: об'єктивність науки (Володимир Десятник)

19 годин 28 хв тому
Додано твір Критично-правове мислення: об'єктивність науки (Володимир Десятник). В цій статті описане розуміння наукової об'єктивності, яке полягає в тому, що наука може використовувати лише такі висловлювання, які допускають інтерсуб'єктивну перевірку. Таке бачення наукової об'єктивності може бути використано в рамках критично-правового мислення для розуміння об’єктивності юридичної науки.
Ключові слова: проблема наукової об’єктивності, об’єктивність емпіричного базису, наукова об’єктивність та суб’єктивна впевненість, об’єктивність вчених, соціологія науки та об’єктивність вчених, об’єктивність юридичної науки.

Політичний русинізм на практиці. З приводу виступу проф. Павла-Роберта Маґочі (Микола Мушинка)

Ср, 2019-08-21 12:14
Додано твір Політичний русинізм на практиці. З приводу виступу проф. Павла-Роберта Маґочі (Микола Мушинка). Микола Мушинка, Політичний русинізм на практиці. З приводу виступу проф. Павла-Роберта Маґочі на симпозіумі «Національні меншості Центральної і Південно-Східної Європи» (Братіслава-Часта, листопад 1991 р.). Пряшів: Союз Русинів-Українців ЧСФР, 1991. - 12 с.

«Posłał mi książę de Rieux kartelusz, abym się z nim bił…»: поєдинки князя Богуслава Радзивілла (1620-1669 рр.) та дуельна традиція в ранньомодерній Європі (Володимир Гуцул)

Ср, 2019-08-21 12:12
Додано твір «Posłał mi książę de Rieux kartelusz, abym się z nim bił…»: поєдинки князя Богуслава Радзивілла (1620-1669 рр.) та дуельна традиція в ранньомодерній Європі (Володимир Гуцул). „Posłał mi książę de Rieux kartelusz, abym się z nim bił…”: поєдинки князя Богуслава Радзивілла (1620-1669 рр.) та дуельна традиція в ранньомодерній Європі // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип. 1 (38), 2018.


Стаття присвячена поєдинкам литовського магната, князя Богуслава Радзивілла, в яких він брав участь під час своїх закордонних поїздок. Робота базується на «Автобіографії» написаній самим князем Богуславом, а також на мемуарах його противників та секундантів. Особливу увагу приділено номенклатурі застосованої у поєдинках зброї та технікам її використання.

Українські історико-етнічні землі (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Саксонія) (Святослав Семенюк)

Ср, 2019-08-21 12:09
Додано твір Українські історико-етнічні землі (Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Чехія, Австрія, Саксонія) (Святослав Семенюк). Ця збірка праць різних років присвячена потаємним, тривалий час прихованим від громадськості сторінкам історії українського народу на своїх давніх етнічних землях в Центральній Європі. Особливо панічно боялася концепції Великої України радянська історіографія, яка заполонила науковий та освітянський простір численними «Історіями УРСР», тобто змістила акценти з історії українства як етносу на обмежену територіальними та часовими рамками історію радянської України. Поза історичним аналізом залишилися не тільки Берестейщина, Холмщина, Надсяння, Лемківщина, Підляшшя, Пряшівщина, Марморощина, Південна Буковина, Добруджа, Лугош, а й менш відомі українському загалу землі на заході (Паннонія, Семигороддя, Волощина, Волоська Моравія, Волоська Сіле-зія, Волоській Острів, Біла Хорватія, Засяння), не кажучи вже про перебування наших предків на території Австрії та Саксонії, що налічує кілька століть. Насправді українство було не тільки постійно представлене в Центральній Європі, а й своїми руками і розумом творило її унікальну історію і цивілізацію.

Весільна обрядовість бойків Закарпаття на початку ХХІ століття (Таїса Леньо)

Ср, 2019-08-21 09:18
Додано твір Весільна обрядовість бойків Закарпаття на початку ХХІ століття (Таїса Леньо). Народна творчість та етнологія: №4 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2015.


У статті розглянуто весільні обряди бойків Закарпаття на початку ХХІ ст. У цей період у них простежується збереження регіональних / локальних варіантів весілля та його структурних елементів, що побутували у ХХ ст.

Бойківсько-закарпатський барвінковий обряд середини ХХ століття (за матеріалами експедицій) (Таїса Леньо)

Ср, 2019-08-21 09:14
Додано твір Бойківсько-закарпатський барвінковий обряд середини ХХ століття (за матеріалами експедицій) (Таїса Леньо). Народна творчість та етнологія: №1 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2013.


У статті на основі експедиційних матеріалів розглянуто бойківсько-закарпатський барвінковий обряд середини ХХ ст. На Воловецькій Бойківщині цей обряд репрезентовано в особливо яскравій формі, до того ж побутування великого циклу весільних пісень-ладканок свідчить про давність його походження.

Нове видання про родину Шухевичів (Павло Леньо)

Ср, 2019-08-21 09:02
Додано твір Нове видання про родину Шухевичів (Павло Леньо). Народна творчість та етнографія: №6 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2005.


Рецензія на: Петро Арсенич. Рід Шухевичів.

Рицарська тактика таранного бою кушованим списом в ХІІІ ст. на рукописних мініатюрах Старого заповіту Пірпонта Моргана (Володимир Гуцул)

Вт, 2019-08-20 21:57
Додано твір Рицарська тактика таранного бою кушованим списом в ХІІІ ст. на рукописних мініатюрах Старого заповіту Пірпонта Моргана (Володимир Гуцул). Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип. 1 (40), 2019


У статті розглядається зображення взірцевого рицарського тактичного прийому – таранного бою кушованим списом у одній з найвідоміших візуальних пам’яток рицарської культури середини ХІІІ ст. – манускрипті № MS M.638, відомого як Старий Заповіт Моргана або Біблія Мацейовського, що перебуває зараз на збереженні в бібліотеці Пірпонта Моргана в Нью Йорку. Іконографічна програма пам’ятки містить розбудовану візуальну нарацію біблійних битв, де персонажі Старого Завіту представлені як середньовічні рицарі, екіпіровані та озброєні відповідно технологічного рівня та воєнної моди що панували на Середньовічному Заході в середині ХІІІ ст. В даній роботі проаналізовано кількість, способи та вірогідність зображення таранного бою на рукописних мініатюрах манускрипту MS M.638. Автор приходить до таких висновків. З 32 двох батальних сюжетів манускрипту лише 8 містять зображення таранного бою, що підтверджує ексклюзивність прийому. Всі 8 мініатюр подають зображення індивідуальної, а не колективної таранної атаку що підтверджує висновок Джона Френса про ефективність цього прийому передусім персональних зіткненнях. Програма візуальної нарації мініатюр до дрібних деталей співпадає з батальними повідомленнями текстових нараційних джерел ХІІІ ст. написаних народними мовами і цитованих вище. Таким чином проблема вірогідності Заповіту Моргана як історичного джерела до мілітарних реконструкцій є тісно пов’язаною з вірогідністю усього корпусу таких текстових джерел і не може розглядатися сепаратно. Автентичність цитованих вище текстів, компетентність їх авторів та адресатів у військовій справі не підлягає сумніву, а отже і за мініатюрами Біблії Моргана можна визнати представлення таранного бою адекватне мілітарним реаліям на Середньовічному Заході в ХІІІ ст.

Фехтувальний трактат Фіоре деі Лібері да Прімаріаччо «Квітка битви» та рицарські бойові практики другої половини XIV – першої третини XV ст. (Володимир Гуцул)

Вт, 2019-08-20 21:52
Додано твір Фехтувальний трактат Фіоре деі Лібері да Прімаріаччо «Квітка битви» та рицарські бойові практики другої половини XIV – першої третини XV ст. (Володимир Гуцул). Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип. 2 (39), 2018


Стаття присвячена ілюстрованому фехтувальному трактату початку XV ст. «Квітка битви» авторства північно-італійського нобіля Фіоре деі Лібері (нар. біля 1350 – пом. після 1409). Трактат, котрий є найдавнішою збереженою італійською пам’яткою такого жанру, представляє собою серію динамічних малюнків з короткими підписами, що утворює складну систему рухів тіла та маневрів необхідних для застосування різних видів холодної зброї (кинджала, меча, бойового молота, списа) у пішому та кінному ближньому бою. Фіоре пише про себе в передмові до трактату що він розпочав бойову науку з юності і штудував її більше 40 років. Майстер працював у руслі ефективної і, що важливо, панєвропейської традиції бойових мистецтв. Фіоре зазначає що багато подорожував аби вдосконалитися своїх мистецтвах. Майстер дає поради стосовно турнірних поєдинків (їх він називає «боєм за бар’єрами» - combatter in Sbarra), а також і стосовно менш ритуалізованих форм збройного насильства як то битва, війна чи дуель, він працює з усіма актуальними для рицарства мілітарними практиками. Основна мета даної статті полягає у тому аби на матеріалі трактату Фіоре дослідити бойові техніки використання холодної зброї у рицарському середовищі, визначити характерні риси і скласти уяву про їх ефективність. Трактат Фіоре наглядно демонструє те, що рицарський стан в другій половині XIV – перших декадах XV ст. продовжував ігнорувати стрілецьку зброю та дистанційну тактику і залишався носієм традиції ближнього бою. Останній вимагав від шляхетного комбатанта досить широкого спектру бойових умінь та навичок починаючи з рукопашного бою та боротьби без зброї, до складних фехтувальних еволюцій пішки та верхи і врешті, особливої психологічної підготовки, котру Фіоре називав «войовничістю» (valente). У безпосередньому зіткненні, яким би шляхетним і почесним з точки зору рицарського світогляду воно не вважалося, від учасника не очікували жодної куртуазії. Навпаки, всякий прийом, скоро як міг принести перемогу, а з нею честь, славу і зиск, годився в потребі.

Історична правда та художній домисел про Визвольну війну середини XVII ст. у творчості М. Старицького (Анатолій Чабан)

Вт, 2019-08-20 09:08
Додано твір Історична правда та художній домисел про Визвольну війну середини XVII ст. у творчості М. Старицького (Анатолій Чабан). Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали Восьмих Всеукраїнських історичних читань: 3бірник наукових статей. – Черкаси: РВВ ЧДУ, 2001.

Мої Дікамерони (Юрій Логвин)

Вт, 2019-08-20 09:00
Додано твір Мої Дікамерони (Юрій Логвин). Автобіографічні замальовки знаного художника і письменника розкривають подробиці життя літературно-мистецької богеми другої половини ХХ століття. Письменник пропонує нам художні замальовки в чотирьох жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет – і, звичайно ж, оголена натура, яку від юних років автор прагнув зафіксувати у своєму альбомі.

Закляття відьмака (Юрій Логвин)

Вт, 2019-08-20 09:00
Додано твір Закляття відьмака (Юрій Логвин). Дія твору відбувається на початку XV століття. Саме тоді князь Володимир Ольгердович, прагнучи звільнитись від впливу Литви й Орди, викарбував першу національну монету, проголосивши цим незалежність Києва. Та доля не була до нього прихильною: великий литовський князь Вітовт вигнав його.

Однак у місті залишились люди, котрі не відмовились від думки про самостійність. Серед таких був і Книжник, чоловік авантюрної вдачі й дивовижної вправності у виготовленні фальшивих грошей. І почав він підбивати боярина Сергія, щоб той очолив змовників супроти Литви…

Гостросюжетний твір дарує читачеві всі колізії, характерні для авантюрного роману середньовіччя: тут і неймовірна хоробрість героїв, і нице боягузтво зрадників, підступні вбивства й чародійства, безнадійна закоханість і потаємний блуд…

Методологічний потенціал поняття «кар’єра» для дослідження конкурентоспроможності спеціаліста (Наталя Володимирівна Шевченко)

Вт, 2019-08-20 08:54
Додано твір Методологічний потенціал поняття «кар’єра» для дослідження конкурентоспроможності спеціаліста (Наталя Володимирівна Шевченко). Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 42.


Методологічною основою при аналізі різних аспектів кар’єри стали ідеї про нерівність можливостей, про відтворення соціальних зразків нерівності (функціоналізм), про суперечності кар’єрних прагнень (теорія конфлікту), про роль соціокодів у соціальній стратифікації суспільства і соціальної мобільності професіонала (структуралізм), про вплив соціокультурних трансформацій на розвиток здібностей особистості самореалізуватися і кар’єрно зростати.

Подорож до небесних гір (вид. 1930) (Іван Багмут)

Вт, 2019-08-20 00:48
Додано твір Подорож до небесних гір (вид. 1930) (Іван Багмут). "Подорож до небесних гір. Нотатки туриста до центрального Тієнь-Шану". Літературний репортаж.
Харків - Дніпропетровське - 1930.
Наклад: 5000
Сторінок: 131
----------------------------------
…1929 рік. Фаховий альпініст Михайло Погребецький отримує фінансування від уряду на організацію наукової експедиції в центральний Тієнь-Шань. За браком фахівців було вирішено сформувати не комплексну експедицію, а рекогносційну групу, яка мала скласти докладну схему маршрутів і зібрати весь необхідний матеріял для опрацювання програми наступних експедицій. Іван Багмут приєднується до групи, його завдання – написати репортаж подій, зокрема і звернути увагу на життя українських переселенців у Киргизії, яких тоді було чимало.

У своїй книжці Іван Багмут з літературним хистом та почуттям гумору описав цікаві пригоди учасників експедиції на тлі східнього колориту. Читаємо тут про величезні плянтації опіюмного маку, місто Бішкек, яскраві образки східнього ярмарку, полювання на диких кіз, перестрілки з контрабандистами, місцевий спорт кок-бар («козлодрання») та безліч иншого. Подається багато фотоілюстрацій з місця подій. Експедиція просувається далі у небезпечні терени величного льодовика Інильчек. Починаються екстремальні погодні умови, зокрема потужне високогірне ультрафіялкове випромінювання, від якого миттєво злазить шкіра без відповідного захисту. Через завірюхи і дощі група наближається до колосальних контрфорсів непідкореного гірського масиву Хан-Тенгрі («Цар духів»)…
----------------------------------
Іван Багмут (1903-1975) - народився в селі Бабайківка Новомосковського повіту Катеринославської губернії (тепер Царичанського району). Навчався Іван спершу у Новомосковській чоловічій гімназії, продовжував освіту в учительській семінарії, яку закінчив у 1921 році. Літературну діяльність розпочав 1927 р., був членом літ. організацій «Молодняк» і «Пролітфронт». Багато мандрував. До 1935 р. видав 5 книжок подорожніх нарисів, в яких відобразив життя та побут народів Середньої Азії, Далекого Сходу, Карелії та Кольського п-ова. Надалі ці книжки опинились під забороною і не перевидавались.
1935 р. Іван Багмут заарештований за звинуваченням у «контрреволюційній діяльності» й засуджений до 6 років позбавлення волі у сталінських концтаборах на півночі Комі. Відбув увесь термін покарання.