Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.
RSS-матеріал
Останні додані твори та новини сайту chtyvo.org.ua
Адреса URL: http://chtyvo.org.ua/
Оновлене: 7 годин 36 хв тому

Історія України від діда Свирида. Книга 1 (Дід Свирид)

5 годин 8 хв тому
Додано твір Історія України від діда Свирида. Книга 1 (Дід Свирид). Історія України від діда Свирида / Ілюстрації О. Бондаренка, каліграфія Н. Ком’яхової. Книга перша. — Київ: Сілаєва О. В., 2017. - 272 с.
ISBN 978-966-97667-0-0
ISBN 978-966-97667-2-4 (кн. 1)


Перший том книги «Історія України від діда Свирида» українського блогера, відомого в соціальній мережі facebook під ім’ям «Свирид Опанасович». Книга написана в стилі, найбільшим наближенням за подібністю до якого є Всесвітня історія в обробці «Сатирикону». Однак, авторське викладення матеріалу відрізняється більш науковим ставленням до історичних деталей, глибиною аналізу причинно-наслідкових зв’язків, тому може використовуватися як достовірний варіант історичного матеріалу не тільки для всіх, хто просто цікавиться історією, а й для учнів та студентів. Особливістю авторського жанру є «оживлення» історичних героїв в форматі діалогів та залучення читачів до аналізу історичних подій. Том перший охоплює період від первісних людей і заселення території України до 1036 р. В тексті зберігаються особливості авторського письма.

Воїнсько-фізичне виховання аріїв: Народні ігри в практиці українських бойових мистецтв (Олексій Мандзяк)

11 годин 6 хв тому
Додано твір Воїнсько-фізичне виховання аріїв: Народні ігри в практиці українських бойових мистецтв (Олексій Мандзяк). Бойові системи є невід’ємною складовою історії українського народу. Вони гартували патріотичний дух, здійснювали фізично-технічну підготовку населення і професійного вояцтва, яке стояло на захисті України. Пройняті народною культурою, ґрунтовані на ній, бойові мистецтва не одне століття були найголовнішим ґарантом самозбереження нації.

Невід’ємною складовою бойових мистецтв є різноманітні ігри та змагання. Вони виникли і довели своє практичне значення ще в той період, коли вся діяльність людини визначалася забезпеченням безпосередніх умов існування. Вже відтоді ігри були первісними і головними складовими воїнсько-фізичного виховання. До їх складу входили ігри з метанням, бігом, ігри на рівновагу, перетягування, традиційні єдиноборства, а також вправи, змагання, випробування з різною холодною зброєю. Причому це не був якийсь “вінегрет”, присмачений місцевими традиціями, а чітко розроблена і відшліфована часом та досвідом видатних ватажків система воїнсько-фізичної підготовки. А змагально-ігрова традиція постійно її підтримувала і вдосконалювала. Все це сприяло набагато швидшій підготовці вправного воїна, оскільки хлопця, що вступав у загони народних повстанців чи на Січ, не треба було готувати з азів.

Практичне значення воїнсько-фізичного виховання залишається актуальним і в наші дні. Воно виступає засобом не лише фізичного, а й морально-психологічного та духовного розвитку людини, виховання її як свідомого громадянина і патріота своєї держави, свого народу.

Для всіх, хто цікавиться теорією і практикою цивілізаційно-расової трансформації України.

Роль Народного руху України у розвитку міжнаціональних відносин (Сергій Васильович Бондаренко)

11 годин 14 хв тому
Додано твір Роль Народного руху України у розвитку міжнаціональних відносин (Сергій Васильович Бондаренко). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – Вип. 5. – У 2 ч. – Ч. 2.


У статті обґрунтовано роль Народного Руху України у розвитку міжнаціональних відносин як вирішальної умови українського націотворення.

Роль Народного Руху України у національно- політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку (Сергій Васильович Бондаренко)

11 годин 16 хв тому
Додано твір Роль Народного Руху України у національно- політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття: сучасний стан та перспективи розвитку (Сергій Васильович Бондаренко). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 9. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.


У статті автор розглядає діяльність Народного Руху України у контексті відродження української державності наприкінці 1980-х – на початку 90-х років ХХ століття.

Роль західноукраїнського регіону в інституалізації та діяльності Народного Руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. (Сергій Васильович Бондаренко)

11 годин 17 хв тому
Додано твір Роль західноукраїнського регіону в інституалізації та діяльності Народного Руху України наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. (Сергій Васильович Бондаренко). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – Вип. 2.


У статті, використовуючи архівні матеріали та періодичні видання, автор розглядає вплив західних областей України, зокрема Тернопільської області на процес інститулізації та основні напрямки діяльності Народного Руху України у контексті відродження української державності наприкінці 80 – на початку 90-х років ХХ ст.

Народний Рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття (Сергій Васильович Бондаренко)

11 годин 19 хв тому
Додано твір Народний Рух України та його роль у суспільно-політичному житті українського народу наприкінці 80-х – на початку 90-х років XX століття (Сергій Васильович Бондаренко). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 12. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013.


У статті автор розглядає основні аспекти діяльності Народного Руху України у контексті відродження Української держави наприкінці 1980-х – на початку 90-х років ХХ століття.

Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років: історіографія та джерела (Сергій Васильович Бондаренко)

11 годин 1 хв тому
Додано твір Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років: історіографія та джерела (Сергій Васильович Бондаренко). Україна–Європа–Світ. – Вип. 3: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009.


У статті здійснено історіографічний огляд праць українських і зарубіжних авторів з історії утворення НРУ та його діяльності наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., проаналізовано джерела означеної проблеми.

Смертність у природному русі населення містечка Сорочинці у ХVІІІ ст. (за даними метричних книг Миколаївської церкви) (Олена Замура)

11 годин 30 хв тому
Додано твір Смертність у природному русі населення містечка Сорочинці у ХVІІІ ст. (за даними метричних книг Миколаївської церкви) (Олена Замура). Краєзнавство. – 2009. – №3-4.


У цій статті на основі даних метричного обліку населення підраховано й проаналізовано показники природного приросту населення в м. Сорочинці, з’ясовано співвідношення коефіцієнтів смертності залежно від віку та статі померлих. Увагу акцентовано на відмінностях смертності дітей і дорослих.

Православне населення Переяславсько-Бориспільської єпархії в умовах поширення епідемії чуми 1770–1771 рр. (Олена Замура)

11 годин 1 хв тому
Додано твір Православне населення Переяславсько-Бориспільської єпархії в умовах поширення епідемії чуми 1770–1771 рр. (Олена Замура). Краєзнавство. – 2011. – №1.


У статті на основі даних церковного обліку населення підраховано й проаналізовано показники природнього приросту православного населення в трьох містечках Переяславсько-Бориспільської єпархії напередодні та під час епідемії чуми 1770–1771 рр. Увагу акцентовано на особливостях впливу цього захворювання на мешканців даного регіону.

Поширення захворювань серед сільського населення Переяславського полку в другій половині ХVІІІ ст. (Олена Замура)

11 годин 33 хв тому
Додано твір Поширення захворювань серед сільського населення Переяславського полку в другій половині ХVІІІ ст. (Олена Замура). Краєзнавство. – 2012. – №3.


У статті з’ясовано статево-вікову структуру населення двох сіл Переяславського полку в 1760-х рр. Обчислено частку хворих та скалічених від загальної кількості представників кожної статево-вікової групи. Визначено можливі причини поширеності тих видів захворювань, які найчастіше уражали мешканців полкових сіл.

Громовержець (Вірджінія Трейсі)

11 годин 1 хв тому
Додано твір Громовержець (Вірджінія Трейсі). «Всесвіт» №10, 1972.
З англійської переклали Георгій Головньов та Юрій Попсуєнко.

Анатомія та фізіологія з патологією (Я.І. Федонюк)

11 годин 47 хв тому
Додано твір Анатомія та фізіологія з патологією (Я.І. Федонюк). Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах.

Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об’єднані усі ці предмети в межах однієї праці.

У ході написання підручника використані власні дослідження кафедр анатомії людини, гістології, нормальної фізіології Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського та досвід викладання Чортківського медичного училища.

Підручник написаний на основі діючих програм, затверджених Міністерством охорони здоров’я і призначений для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти І та II рівнів акредитації.