Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.
RSS-матеріал
Останні додані твори та новини сайту chtyvo.org.ua
Адреса URL: http://chtyvo.org.ua/
Оновлене: 1 день 28 хв тому

Перебільшення, приписки, замовчування (як автори документів про УПА спотворювали її історію) (Володимир Ковальчук)

Чт, 2018-10-18 08:12
Додано твір Перебільшення, приписки, замовчування (як автори документів про УПА спотворювали її історію) (Володимир Ковальчук). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2010. – Вип. 16.


Стаття є спробою узагальнення кількох промовистих випадків спотворення авторами документів ОУН і УПА кількісних та статистичних даних про результати збройних протистоянь з ворожими військово-політичними структурами.

Поняття «пограниччя» в контексті українських і польських досліджень етнічних територій (Роман Чмелик)

Чт, 2018-10-18 08:07
Додано твір Поняття «пограниччя» в контексті українських і польських досліджень етнічних територій (Роман Чмелик). Народознавчі зошити. – 2014. – №2 (116).


Здійснюється аналіз функціонування поняття «пограниччя» в українській та польській довідковій та науковій літературі. Також розглядаються питання використання в етнологічній науці суміжних термінів «кордон», «прикордонна смуга» і «прикордонна зона» в контексті дослідження пограниччя як суспільного явища на стику етнічних територій.

До методики визначення меж українських етнічних територій у контексті сучасних інтерпретацій етнічності (Роман Чмелик)

Чт, 2018-10-18 08:05
Додано твір До методики визначення меж українських етнічних територій у контексті сучасних інтерпретацій етнічності (Роман Чмелик). Народна творчість та етнологія: №2 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2016.


Статтю присвячено проблемі методики визначення меж українських етнічних територій. У ній розглянуто актуальність цього питання для сучасної української гуманітарної науки. Також здійснено огляд поняття «етнічність» у зарубіжних дослідженнях у контексті спільноти, простору і національного наративу. Особливу увагу приділено аналізу поняття «етнічна територія» та критеріїв визначення її кордонів.

Динаміка формування українсько-польського кордону та питання етнічних територій (Роман Чмелик)

Чт, 2018-10-18 08:04
Додано твір Динаміка формування українсько-польського кордону та питання етнічних територій (Роман Чмелик). Народна творчість та етнологія: №3 / НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К., 2015.


У статті розглянуто питання, пов’язані з формуванням українсько-польського кордону від Х до ХХ ст. Особливу увагу приділено динаміці його переміщення в результаті воєн і мирних договорів між Україною та Польщею, а також висвітлено роль третіх держав у цьому процесі. Під час аналізу становлення сучасного українсько-польського кордону наголошено на питанні етнічних територій та етнічної належності населення пограниччя.

Острів (Сара Лідман)

Чт, 2018-10-18 07:48
Додано твір Острів (Сара Лідман). «Всесвіт» №8, 1971.
Зі шведської переклала Ольга Сенюк.

Эпитафии ранних захоронений Николаевского некрополя первой половины ХІХ в. (рос.) (Тетяна Губська)

Чт, 2018-10-18 07:43
Додано твір Эпитафии ранних захоронений Николаевского некрополя первой половины ХІХ в. (рос.) (Тетяна Губська). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 131 (4).


Розглядається питання вивчення поховань Миколаївського некрополя першої половини ХІХ ст. з метою відтворення біографічної некрополістики крізь тексти епітафій.

Біографічна некрополістика у світлі епітафій (за матеріалами Миколаївського некрополя) (Тетяна Губська)

Чт, 2018-10-18 07:40
Додано твір Біографічна некрополістика у світлі епітафій (за матеріалами Миколаївського некрополя) (Тетяна Губська). Історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Вип. 15.


У статті розглядається питання вивчення біографічної некрополістики крізь призму вивчення кладовищенських епітафій. Некрополістика як допоміжна історична дисципліна перебуває в тісному контакті з такими ж допоміжними історичними дисциплінами, як біографістика, генеалогія, геральдика, і вона здатна відтворити атмосферу історичного регіону, тобто представити просопографічний тип дослідження. Відомості з епітафій найчастіше є єдиним джерелом інформації про померлого.

Миколаївський некрополь не є винятком: відомості з епітафій відображають дати народження та смерті, звання, причину смерті, соціальний і сімейний стан, наявність родичів покійного.

Можна стверджувати, що відомості з епітафій – головна ланка у визначенні географічних та історичних пошуків матеріалів про особистість людини: відштовхуючись від імені, можна займатися пошуковою роботою в довідниках, архівах, окремих виданнях.

Біографічна некрополістика дозволяє виявити й уточнити подробиці генеалогічних досліджень, що складають основу будь-якого історичного розвитку, і найбільш цінним цей метод щодо міської історії.

Диваки (Борис Комар)

Ср, 2018-10-17 23:59
Додано твір Диваки (Борис Комар). У повісті йдется про моральне й трудове виховання школярів, про взаємини між учнями й учителями, дітьми й батьками, про дружбу, веселі й незвичайні пригоди.

Хмара-вістун (Megha-dûta): Старо-індійська елегія Калідаси (Павло Ріттер)

Ср, 2018-10-17 18:32
Додано твір Хмара-вістун (Megha-dûta): Старо-індійська елегія Калідаси (Павло Ріттер). Ріттер П.Г. Хмара-вістун (Megha-dûta) : Старо-індійська елегія Калідаси : Пер. з санскритської мови з вступною статтею й примітками Павло Ріттер / Всеукр. наукова асоціація сходознавства. – Х., 1928. – 48 с.: іл.

Японська лірика феодальної доби (народ Японський)

Ср, 2018-10-17 17:05
Додано твір Японська лірика феодальної доби (народ Японський). Японська лірика феодальної доби / Переклади з японської мови та стаття Ол. Кремена. – Харків: Рух, 1931. – 88 с.

На дні озера: оповіданє на тлі давного гуцульського переказу про Татар (Петро Шекерик-Доників)

Ср, 2018-10-17 17:03
Додано твір На дні озера: оповіданє на тлі давного гуцульського переказу про Татар (Петро Шекерик-Доників). Шекерик-Доників Петро. На дні озера : оповіданє на тлі давного гуцульського переказу про Татар / Петро Шекерик-Доників . – Львів : Накладом Франца Андрусевича , Видавництво «Всеукраїнська бібліотека» , Ч. 4 , 1913 . – 24 с. : іл.

Йосип Гірняк (В. Хмурий)

Ср, 2018-10-17 16:59
Додано твір Йосип Гірняк (В. Хмурий). Хмурий В. Йосип Гірняк : етюд / В. Хмурий. – Харків : Рух, 1931. – 42, (32) с. : іл.

Європа на вулкані: надзвичайна поема (Валеріян Поліщук)

Ср, 2018-10-17 16:51
Додано твір Європа на вулкані: надзвичайна поема (Валеріян Поліщук). Поліщук Валеріян. Європа на вулкані : надзвичайна поема / Валеріян Поліщук . – Харків : Червоний шлях, 1925 . – 125 с.

Бог його батьків (Джек Лондон)

Ср, 2018-10-17 16:50
Додано твір Бог його батьків (Джек Лондон). Лондон Джек. Бог його батьків / Джек Лондон. – Київ: Видавництво «Сяйво», 1927. – 194, (2) с.


Переклад з англійської мови Лідії Всеволожської та Пантелеймона Ковальова. Редакція Освальда Бургардта.

Чумаки, або Смутні часи України (Хвилимон Галузенко)

Ср, 2018-10-17 12:32
Додано твір Чумаки, або Смутні часи України (Хвилимон Галузенко). Чумаки, або Смутні часи України : Поема у шістьох піснях, співана свідком тих часів столітнім чумаком Іваном Чуприною, на ночлігах чумацьких, у 1848 року, а списана Хвилимоном Галузенком. Ч.1. – Чернігів : В Типографії Ільїнського монастиря, 1864 . – 142 с.