Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.
RSS-матеріал
Останні додані твори та новини сайту chtyvo.org.ua
Адреса URL: http://chtyvo.org.ua/
Оновлене: 21 година 52 хв тому

Художнє осмислення проблеми духовної еволюції у містерії Івана Огієнка «Народження людини» (Вікторія Атаманчук)

Чт, 2018-01-18 21:57
Додано твір Художнє осмислення проблеми духовної еволюції у містерії Івана Огієнка «Народження людини» (Вікторія Атаманчук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХIV.


Стаття присвячена вивченню художньої своєрідності твору Івана Огієнка «Народження людини» у поєднанні із дослідженням аксіологічних складових художнього концепції драматурга. Увага зосереджується на дослідженні проблеми духовного розвитку та саморозвитку, що має своєрідну художню репрезентацію з огляду на втілення основних засад християнського світогляду. Аналізується способи співвіднесення, взаємообумовленості та нерозривної єдності художнього та філософсько-релігійного аспектів у творі Івана Огієнка. Досліджуються форми художньої умовності, використані Іваном Огієнком у драмі.

Харківський історіографічний збірник (Сергій Посохов)

Чт, 2018-01-18 20:13
Додано твір Харківський історіографічний збірник (Сергій Посохов). У випуску наукового збірника зібрано статті з широкого кола проблем теорії та історії історичної науки та освіти.
Для науковців, викладачів, усіх, хто цікавиться історіографією.

Харківський історіографічний збірник / Головний редактор С.І. Посохов. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – Вип. 16. – 312 с.

Проблема національного самовизначення у п'єсі Володимира Винниченка «Між двох сил» (Вікторія Атаманчук)

Чт, 2018-01-18 20:04
Додано твір Проблема національного самовизначення у п'єсі Володимира Винниченка «Між двох сил» (Вікторія Атаманчук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХI.


Стаття присвячена з’ясуванню художніх особливостей п’єси Володимира Винниченка «Між двох сил» у контексті національно-визвольних змагань. Наголос зроблено на осмисленні трагедійних параметрів твору, визначенні ідейної спрямованості, окресленні визначальних ознак трагедійного світобачення.

Осмислення духовно-етичних проблем у містерії Івана Огієнка «Остання хвилина» (Вікторія Атаманчук)

Чт, 2018-01-18 20:01
Додано твір Осмислення духовно-етичних проблем у містерії Івана Огієнка «Остання хвилина» (Вікторія Атаманчук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХIII.


Стаття присвячена вивченню художньої своєрідності твору Івана Огієнка «Остання хвилина». Увага зосереджується на дослідженні проблематики драми, висвітленні головних засад світогляду митця, які визначають спосіб художньої репрезентації проблем морально-етичного та духовного спрямування. Аналізується образ головного героя твору, який став втіленням художньої ідеї пошуку смислу буття через зовнішні та внутрішні колізії. Досліджуються форми художньої умовності, використані Іваном Огієнком у драмі.

Нові документи про Івана Огієнка (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (Вікторія Атаманчук)

Чт, 2018-01-18 19:59
Додано твір Нові документи про Івана Огієнка (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (Вікторія Атаманчук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХI.


Пропонований огляд орієнтує на осмислення особистісної багатовимірності в діяльності Івана Івановича Огієнка як педагога, науковця, подвижника, мислителя та державного діяча-патріота.

Лінгвістична праця Івана Огієнка у журналі «Slavia» (Вікторія Атаманчук)

Чт, 2018-01-18 19:58
Додано твір Лінгвістична праця Івана Огієнка у журналі «Slavia» (Вікторія Атаманчук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХII.

Духовний ідеал у містерії Івана Огієнка «До Щастя!» (Вікторія Атаманчук)

Чт, 2018-01-18 19:56
Додано твір Духовний ідеал у містерії Івана Огієнка «До Щастя!» (Вікторія Атаманчук). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник. Серія: Філологічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. ХII.


У статті проаналізовано особливості ідейно-художнього змісту твору Івана Огієнка «До Щастя!», досліджено основні художні проблеми твору, визначено філософські виміри їх інтерпретації, простежено основний конфлікт у містерії, окреслено своєрідність світовідчуття та духовного пошуку дійових осіб.

Лірика. Вибрані поезії (Іван Сокульський)

Чт, 2018-01-18 14:35
Додано твір Лірика. Вибрані поезії (Іван Сокульський). До книги вибраної лірики непересічного поета, правозахисни-
ка і багатолітнього політв’язня Івана Сокульського (1940-1992)
ввійшли твори із збірки «Означення волі» та вибрані поезії з
«Чистопольського зошита».

Пороги: Вибране (Збірка)

Чт, 2018-01-18 14:31
Додано твір Пороги: Вибране (Збірка). Пороги: Літературно-мистецький і громадсько-політичний самвидавний журнал Дніпропетровськ 1988-1990 рр.: Вибране / Упорядники: Р. Лиша, Ю. Вівташ, О. Сокульська. — К.: Смолоскип, 2009

Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) (Ірина Ворончук)

Ср, 2018-01-17 16:37
Додано твір Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) (Ірина Ворончук). Ворончук Ірина. Про стан та перспективи реконструкції шляхетських родинних структур XVІ-ХVII ст. (на прикладі волинських актових книг) / Ірина. Ворончук // Студії з архівної справи та документознавства. - 2003. - Т. 9. - С. 17-22