- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Про мистецтво (Лєв Толстой)

Додано твір Про мистецтво (Лєв Толстой). Толстой Л. М.
Про мистецтво: Збірник /Упорядкування, вступ, стаття, приміт. В. О. Капустіна.— К., Мистецтво, 1979.— 355 с.


Естетичні погляди Л. М. Толстого щодо розуміння громадського значення мистецтва не втратили своєї актуальності і сьогодні. В цьому переконається кожен, ознайомившись із матеріалами книги, де зібрано і систематизовано найвизначніше з естетичної спадщини митця. Чільне місце відведено оцінкам, які дав великий російський письменник художній творчості діячів української дореволюційної культури. Розрахована на широкі кола читачів.


Еміграція і державна політика (Тарас Бульба-Боровець)

Додано твір Еміграція і державна політика (Тарас Бульба-Боровець). Доповідь отамана Тараса Бульби-Боровця 10.07.1945 А.М. Лівицькому, Президентові УНР.

«Lehrstücke» («навчальні» п'єси) (Бертольт Брехт)

Додано твір «Lehrstücke» («навчальні» п'єси) (Бертольт Брехт). Брехт Б. «Lehrstücke» («навчальні» п'єси). / Укладач Федоренко Л.О. / За наук. ред. доктора філологічних наук, проф. Чиркова О.С. - Житомир: ПП «Рута», 2009. - 224 с.

У виданні вперше в перекладі українською мовою друкуються «Lehrstücke» («навчальні» п'єси) видатного німецького драматурга XX століття Бертольта Брехта (1898-1956) з метою використання їх в учбовому процесі для професійної підготовки студентів-філологів.
Видання не є комерційним і не підлягає розповсюдженню в торгівельній мережі.

Армія безсмертних. Повстанські світлини (вид. 2006) (Володимир В'ятрович)

Додано твір Армія безсмертних. Повстанські світлини (вид. 2006) (Володимир В'ятрович). Армія безсмертних. Повстанські світлини: Видання третє /
Упор.: В. В'ятрович, Т. Гривул, В. Гуменюк та ін. Центр досліджень Визвольного руху. - Львів: Видавництво Мс, 2006. - 215 с.
ISBN 966-95739-1-2

© Володимир В'ятрович, Тарас Гривул, Василь Гуменюк, Віталій Манзуренко, Володимир Мороз, Сергій Музичук, 2002.

Книга містить більше 240 фотографій, які висвітлюють боротьбу відділів Української Повстанської армії та збройного підпілля Організації Українських Націоналістів. Пропонований альбом є першою спробою комплексно розповісти читачеві мовою світлин про національно-визвольну боротьбу українського народу сер. ХХ ст. - одну із найбільш визначних та героїчних сторінок нашої історії.

Падох Я. Микола Чубатий (1889-1975)

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:30

Українське Історичне Товариство
Сканування Юрія Юзича

Статут польвої служби

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:29

Видання Управи Навчання війська Ґенеральноrо Штабу
Друкарня Кнолєра і Сина в Перемишлі

Омельченкова М. Вибір фаху

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:17

Друк Слов’янського відділу графічно-мистецького підприємства
Джерело: Kramerius4

Омельченко Г. Свято 28 жовтня в Чехословаччині

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:14

Видавництво “Чесько-Українська Книга”
Джерело: Kramerius4

Мазепа. Збірник. Том 2

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:12

Праці Українського Наукового Інституту
Серія історична, книrа 5

Лобода І. Вони прийшли знову. Роман з фінляндсько-большевицької війни

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:09

Клюб приятелів української книжки ч. 16
Книга Дарунок Oттавського відділу Канадського Товариства Приятелів України

Косенко В. Чотири дитячі пєси для фортепіяну

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:06

“Українське Видавництво” в Кракові

Короткий огляд діяльности української ІМКА-ІВКА в Реґензбурзі

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:05

Товариство Охорони Українських Пам’яток на чужині на місто Реґенсбурґ і область при УВАН в Авґсбурзі
Ukrainian Museum-Archives of Cleveland Displaced Persons Camp Periodicals collection

Колісніченко Ю., Плачинда С. Неопалима купина ч. 2: Максим Березовський. Артем Ведель

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-09-24 19:01

Видавнича Спілка “Тризуб”
Книга Дарунок Oттавського відділу Канадського Товариства Приятелів України

Думки про мистецтво (Ромен Роллан)

Додано твір Думки про мистецтво (Ромен Роллан). У книзі зібрано теоретичні праці і статті визначного французького письменника Ромена Роллана, присвячені питанням мистецтва. У них викладено основні засади його естетики, якими є реалізм і народність мистецтва, утвердження громадянського покликання митця. Вступна стаття, якою відкривається збірка, висвітлює еволюцію естетичних поглядів Ромена Роллана, пов’язану з формуванням його світогляду і визначенням ідейно-філософських та громадсько-політичних позицій. Книга розрахована на широкі кола читачів, які цікавляться літературою і театром.

Про мистецтво і літературу (Павло Тичина)

Додано твір Про мистецтво і літературу (Павло Тичина). Тичина П. Г.
Про мистецтво і літературу: Збірник / Упорядкування, вступ, стаття та ириміт. Л. М. Коваленка.— К.: Мистецтво, 1981.— 286 с.— (Пам’ятки естет. думки).

До книжки ввійшли твори, статті, висловлювання одного з основоположників і провідних творців української радянської поезії, видатного майстра літератури соціалістичного реалізму. Павло Тичина — автор багатьох літературознавчих праць про Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, О. Пушкіна, М. Гафурі, К. Хетагурова та інших. В них поет висловлює свої погляди на роль і місце літератури в суспільстві, майстерність поета, народність радянської поезії. Призначена для широкого кола читачів.
RSS-матеріал