- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Вигнанець і чорна вдова (Андрій Кокотюха)

Додано твір Вигнанець і чорна вдова (Андрій Кокотюха). Весна 1909 року. Київський сищик Платон Чечель іде по сліду жорстокого убивці юних дівчат. Ним виявляється донька таємного радника з Петербурга. Згодом панянка гине за тих же обставин, що й її жертви. Тож впливові родичі звинувачують поліцейського в наклепі. Для всіх Платон стає вигнанцем. Єдиний вихід не опинитися на каторзі – це врятувати життя мільйонера фон Шлессера. Йому нібито загрожує молода дружина, що встигла здобути славу чорної вдови. Однак барон помирає, і це лише початок серії майбутніх холоднокровних убивств. Під підозрою всі спадкоємці - і навіть сам Платон… Вигнанець змушений розплутати клубок смертей та дізнатись, хто винен у злодійстві. Щоб не тільки запобігти новим злочинам, а й врятувати себе.

Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.): Анотований покажчик архівних кримінальних справ «Основного» фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ (В'ячеслав Василенко)

Додано твір Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.): Анотований покажчик архівних кримінальних справ «Основного» фонду архівів тимчасового зберігання регіональних органів СБУ (В'ячеслав Василенко). У покажчику подано анотації архівних кримінальних справ 1919–1948 років провадження, що зберігаються в архівних підрозділах регіональних органів СБУ. Фігурантами анотованих справ є репресовані учасники антибільшовицького руху в Україні 1917–1925 рр. національно-визвольної, анархо-махновської, проросійської і пропольської орієнтацій, а також опозиційного руху національних меншин.

Чудасій (Ольга Мак)

Додано твір Чудасій (Ольга Мак). З часів сталінського терору в Україні.

Психологічні терміни: способи перекладу з англійської на українську (Ірина Силивонець)

Додано твір Психологічні терміни: способи перекладу з англійської на українську (Ірина Силивонець). Силивонець І.А. Психологічні терміни: способи перекладу з англійської на українську: бакалаврська праця. - Дніпро, 2019. - 47 с.

Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VIII-XIII ст. (Олег Сухобоков)

Додано твір Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VIII-XIII ст. (Олег Сухобоков). Монография. — Київ: Наукова Думка, 1992. — 216 с.

У монографії розглядаються проблеми історії слов’янського населення Лісостіпу Дніпровського Лівобережжя переддержавного періоду і часу Київської Русі.
Для науковців.

Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944-1953 рр.) (Володимир Старжець)

Додано твір Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944-1953 рр.) (Володимир Старжець). У науковій статті на основі архівних документів та
матеріалів, сучасної історіографії, проаналізовано
пропагандистську діяльність українського націоналістичного підпілля в сфері освіти на теренах західних областей УРСР у післявоєнний період. Визначено основні методи та засоби проведення ідеологічного впливу ОУН і УПА на шкільну молодь,
вчительство, висвітлена реакція радянського керівництва на діяльність національних сил в сфері освіти. Обґрунтовано, що пропагандистська діяльність повстанців у Західній Україні спочатку мала підтримку і розуміння з боку місцевого населення.
Ключові слова: освіта, школа, ОУН, УПА, радянська влада, ідеологія, пропаганда, західні області УРСР.

Опір шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у західних областях УРСР (1944-1953 рр.) (Володимир Старжець)

Додано твір Опір шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у західних областях УРСР (1944-1953 рр.) (Володимир Старжець). В науковій статті на основі критичного аналізу архівних документів та верифікації праць українських істориків простежено місце шкільної молоді західних областей УРСР у ідеологічно-пропагандистському протистоянні ОУН і радянської влади. Визначені основні форми та методи інтелектуального опору учнів сталінській тоталітарній системі. Обґрунтовано, що будь-які прояви інакомислення серед учнів західноукраїнських шкіл блокувалися та піддавалися переслідуванню зі сторони радянських державних структур.

Прибутні люди (Василь Захарченко)

Додано твір Прибутні люди (Василь Захарченко). Роман «Прибутні люди», який написано на документальній основі, вперше в українській літературі ґрунтовно, масштабно, відкрито показує страхітливу трагедію українського народу – голод 1947 року. На тлі цих апокаліптичних подій автор підкреслює людяність і шляхетність народу.

Автор зображує своїх героїв у драматичних ситуаціях, коли найповніше виявляються людські характери.

Становлення і розвиток біотехнології рослин у селекційно-генетичному Інституті – національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН України (Людмила Дацків)

Додано твір Становлення і розвиток біотехнології рослин у селекційно-генетичному Інституті – національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН України (Людмила Дацків). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 3.


У статті проаналізовано становлення і розвиток біотехнології рослин у селекційно-генетичному Інституті – національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, де започатковано та інтенсивно проводяться дослідження з біотехнології сільськогосподарських рослин. Окреслено основні напрями роботи Інституту. Подано інформацію про найвідоміших науковців, їх досягнення в галузі біотехнології рослин та внесок в українську і світову біотехнологічну науку.

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України: історія становлення і розвитку (Людмила Дацків)

Додано твір Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України: історія становлення і розвитку (Людмила Дацків). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3.


У статті висвітлено історію становлення і діяльності Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Подано інформацію про відомих науковців, їх досягнення у галузі біотехнології рослин, внесок у вітчизняну та світову біотехнологічну науку. Охарактеризовано наукову та науково-організаційну діяльність установи.

Діяльність Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки (Людмила Дацків)

Додано твір Діяльність Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки (Людмила Дацків). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 14. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014.


У статті в історичному аспекті проаналізовано розвиток біотехнології рослин в Інституті ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України – провідній в Україні й широко відомій у світі науково-дослідній установі, що здійснює широке коло досліджень у галузі класичної та сучасної експериментальної ботаніки. Висвітлено особливості становлення і розвитку в ньому біотехнологічних досліджень від створення лабораторії цитофізіології і конструювання рослинної клітини до відділу цитофізіології та клітинної інженерії, до Відділення клітинної біології та інженерії Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного і до організації на його основі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Подано інформацію про найвідоміших науковців, їхні досягнення в галузі біотехнології рослин у різні історичні періоди та їх внесок у світову біотехнологічну науку. Охарактеризовано наукову та науково-організаційну діяльність установи.

Місіонерська робота православних братств у Правобережній Україні у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. (Ігор Опря)

Додано твір Місіонерська робота православних братств у Правобережній Україні у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст. (Ігор Опря). Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 65 (10).


Визначено причини відродження православних братств у 60-ті роки ХІХ ст. З’ясовано роль братств у протистоянні з пізньопротестантськими релігійними об’єднаннями у Правобережній Україні в 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст.

Боротьба за паству: сучасні тенденції релігійного життя Латинської Америки (Ігор Опря)

Додано твір Боротьба за паству: сучасні тенденції релігійного життя Латинської Америки (Ігор Опря). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2017. – Вип. 117 (2).


Досліджено конфесійний склад населення країн Латинської Америки. З’ясовано, що більшість населення регіону сповідує католицизм, що стало наслідком тривалого процесу християнізації, який розтягнувся на кілька століть. Новою тенденцією стало те, що протягом останніх десятиліть у процентному співвідношенні чисельність католиків неухильно зменшується, у той час як зростає кількість прихильників протестантських церков. Сучасна релігійна ситуація в Латинській Америці демонструє втрату католицькою церквою свого монопольного становища, на зміну якому приходить релігійний плюралізм. Зроблено висновок, що католицька церква для збереження впливу на маси має змінити свою централізовану структуру і авторитарний стиль управління, більше прислухатися до потреб пастви.

«Покарати неможна помилувати»: практика переслідування євангельський віруючих у судовому порядку в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Ігор Опря)

Додано твір «Покарати неможна помилувати»: практика переслідування євангельський віруючих у судовому порядку в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (Ігор Опря). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2019. – Вип. 141 (2). Ч. 1. Історичні науки.


Досліджено правові умови діяльності віруючих євангельських конфесій у Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., визначено причини та підстави їхнього переслідування у судовому порядку. З’ясовано, що у 1894 р. було прийнято ряд нормативних документів, які погіршили правове становище віруючих цих конфесій, дали можливість для переслідування їх у судовому порядку та стали основою нової хвилі репресій проти них. Встановлено, що розбіжності у ставленні до протестантів різних гілок влади породжували появу нормативних актів, які суперечили один одному. Суперечливість законодавства, давала місцевій адміністрації можливість зарахувати представників будь-якої релігійної громади до особливо шкідливих елементів та покарати їх. З іншого боку, існуюче законодавство давало можливість євангельським віруючим відстояти свої права при подачі апеляцій.

Проблеми реалізації туристичного та історичного потенціалу Хмельниччини (Богдана Опря)

Додано твір Проблеми реалізації туристичного та історичного потенціалу Хмельниччини (Богдана Опря). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2019. – Вип. 150 (11). Ч. 1. Історичні науки.


Проаналізовано туристичний та історичний потенціал розвитку Хмельницької області, з’ясовано, що туризм є важливим сектором економіки Хмельниччини, а область має значний потенціал у сфері відпочинкового та історичного туризму. Даний регіон має значні туристичні ресурси природного та антропогенного походження. Наявність цих ресурсів дає можливість розвивати такі види туризму як: історичний, сільський (зелений), відпочинковий, спортивний, гастрономічний, релігійний. Найбільш відомим брендом регіону є Кам’янець-Подільський – одне з найцікавіших середньовічних міст України, а Кам’янецька фортеця – є символом та візитівкою міста. Однак на перспективу варто було б розвивати туризм і на інших напрямках та знайомити туристів із іншими туристичними ресурсами області. З’ясовано, що туристичний потенціал Хмельниччини має такі головні складові: мальовнича природа – річка Дністер, парк «Подільські Товтри», ліси, озера; пам’ятки історії та архітектури – Кам’янець-Подільський, Меджибіж, Самчики, Сутківці, Старокостянтинів, Ізяслав; мережа санаторіїв, де можна оздоровитись та полікуватись. Вказано, що для розвитку туристичної галузі в регіоні необхідно організовувати туристичну промоцію Хмельниччини, створювати позитивний імідж області, розбудовувати туристичну інфраструктуру.

Передумови виникнення та розвитку історико-культурного туризму в місті Кам’янець-Подільський (Богдана Опря)

Додано твір Передумови виникнення та розвитку історико-культурного туризму в місті Кам’янець-Подільський (Богдана Опря). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 139 (12). Ч. 1. Історичні науки.


Досліджено основні історичні етапи розвитку міста та проаналізовано туристичний потенціал Кам’янця-Подільського а також передумови формування історико-культурного туризму в даній рекреаційній дестинації. З’ясовано, що Кам’янець позиціонує себе як культурний центр Поділля та фестивальна столиця України. Місцева влада спільно із представниками туристичного бізнесу постійно розробляють нові сучасні стратегії для популяризації міста на внутрішньому і зовнішньому туристичних ринках. Зроблено висновок, що основними туристичними ресурсами міста є об’єкти Старого міста, однак частина пам’яток, залишається поза увагою екскурсантів. Для всебічної реалізації туристичного потенціалу Кам’янця-Подільського необхідні кошти на популяризацію та реставрацію туристських пам’яток та покращення туристичної інфраструктури.
RSS-матеріал