- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Дипломатичні зносини між Українською Державою і радянською Росією у 1918 році (Ігор Дацків)

Додано твір Дипломатичні зносини між Українською Державою і радянською Росією у 1918 році (Ігор Дацків). Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: Збірник наукових статей. – Вип. 3. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008.

Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії (Ігор Дацків)

Додано твір Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії (Ігор Дацків). Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років: Збірник наукових статей. – Вип. 6. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011.


У даній статті мова йде про зовнішньополітичну діяльність дипломатії Гетьманату П.Скоропадського із державними утвореннями, що виникли на руїнах Російської імперії. Аналізуються взаємини України з низкою молодих держав щодо боротьби за незалежність і протистояння з більшовицькою Росією, яка розгорнула процес збирання земель та відновлення імперії з центром у Москві.

Основи будови артилерійських гармат та боєприпасів (Анатолій Дерев'янчук)

Додано твір Основи будови артилерійських гармат та боєприпасів (Анатолій Дерев'янчук). У підручнику розглянуто будову артилерійських гармат 2С3М, Д-30, МТ-12 та боєприпасів до них.

Систематизовано відомості про сучасні артилерійські гармати та боєприпаси, подається склад артилерійського комплексу та його елементи, розглянуті типові схеми будови артилерійських гармат.

Окремі розділи підручника присвячені будові боєприпасів, а саме: снарядів, підривників, бойових зарядів та їх експлуатації.

Крім того, у підручнику розглядається конструкція складових механізмів, агрегатів самохідної та причіпної гармат і протитанкової гармати та надаються основні положення з підготовки стрільби.

Підручник може бути використаний як викладачами, слухачами і студентами ВНЗ, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, так і командирами артилерійських підрозділів.

Дике полювання короля Стаха (Володимир Короткевич)

Додано твір Дике полювання короля Стаха (Володимир Короткевич). «Дике полювання короля Стаха» – детектив в традиційному значенні слова, але він наближається до творів соціально-філософських, викликає роздуми про складні проблеми життя, «злочин і кару», зв’язки з минулим, показує пробудження соціальної свідомості народу.

Чорний замок Ольшанський (Володимир Короткевич)

Додано твір Чорний замок Ольшанський (Володимир Короткевич). «Чорний замок Ольшанський» – детектив в традиційному значенні слова, але він наближається до творів соціально-філософських, викликає роздуми про складні проблеми життя, «злочин і кару», зв’язки з минулим, показує пробудження соціальної свідомості народу.

Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності (Валерій Хмелько)

Додано твір Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності (Валерій Хмелько). Хмелько Валерій Євгенович, Лінгво-етнічна структура України : регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності / В.Є. Хмелько // Наукові записки НаУКМА. - 2004. - Том 32 : Соціологічні науки. - С. 3-15.


Висвітлено методологію збору та результати аналізу даних 77 загальноукраїнських соціологічних опитувань (близько 173 тисяч інтерв 'ю), проведених Київським міжнародним інститутом соціології в 1991—2003рр. Описано динаміку та регіональні особливості поширеності вибору української чи російської мови під час спілкування з інтерв 'юерами серед українців, росіян та українсько-російських біетнорів (за самоідентифікацією). Виявлено значний рівень залежності параметрів лінгво-етнічної структури від відповідних параметрів українсько-російської біетнічності.

Трансформація білоруської економічної моделі у 2001–2005 рр.: перехід до стійкого соціально-економічного зростання (Оксана Валіон)

Додано твір Трансформація білоруської економічної моделі у 2001–2005 рр.: перехід до стійкого соціально-економічного зростання (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 9. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.


У статті авторка досліджує динаміку соціально-економічного розвитку Білорусі впродовж 2001–2005 рр., з’ясовує реалізацію державних програм у сфері економіки та соціальної політики, розкриває ключові аспекти трансформації білоруської економічної моделі в роки другої п’ятирічки.

Торговельно-економічне співробітництво Республіки Білорусь та країн Євросоюзу на сучасному етапі (Оксана Валіон)

Додано твір Торговельно-економічне співробітництво Республіки Білорусь та країн Євросоюзу на сучасному етапі (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 19. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2017.


У статті проаналізовано основні напрямки співпраці між Білоруссю та Європейським Союзом у зовнішньоекономічній сфері на сучасному етапі. Окреслено загальний формат відносин “Білорусь–ЄС”. Основну увагу сконцентровано на таких аспектах двосторонніх торговельно-економічних взаємин: зовнішньоторговельний обіг, експортно-імпортні операції, інвестиційна політика, міжнародна технічна допомога.

Тенденції й особливості розвитку білоруського експорту впродовж 2006–2010 рр. (Оксана Валіон)

Додано твір Тенденції й особливості розвитку білоруського експорту впродовж 2006–2010 рр. (Оксана Валіон). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – Ч. 2.


У статті проаналізовано основні тенденції й особливості розвитку білоруського експорту у 2006–2010 рр. З’ясовано динаміку й товарну структуру експорту товарів і послуг Республіки Білорусь у досліджуваний час.

Співробітництво між Україною й Німеччиною в науково-технічному вимірі (90-і роки ХХ ст.) (Оксана Валіон)

Додано твір Співробітництво між Україною й Німеччиною в науково-технічному вимірі (90-і роки ХХ ст.) (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. – Вип. 1: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008.


У статті авторка розглядає науково-технічне співробітництво України й Німеччини в 90-х роках XX ст., акцентує увагу на політико-правовій базі цих контактів, розкриває співпрацю між науковими та освітніми організаціями обох держав.

Соціально-економічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та їх подолання у Республіці Білорусь (Оксана Валіон)

Додано твір Соціально-економічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та їх подолання у Республіці Білорусь (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 17. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2016.


У статті проаналізовано білоруський досвід подолання наслідків чорнобильської катастрофи. Особливу увагу звернуто на соціальні та економічні збитки від аварії на ЧАЕС та заходи, спрямовані на реабілітацію й відродження забруднених територій.

Соціально-економічний розвиток Білорусі на сучасному етапі: джерельні засади дослідження (Оксана Валіон)

Додано твір Соціально-економічний розвиток Білорусі на сучасному етапі: джерельні засади дослідження (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. – Вип. 16. – У 2 ч. – Ч. 2.


У статті авторка розкриває джерельну базу дослідження соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь упродовж 1990–2000-х рр.

Промислова політика Республіки Білорусь у кінці XX – на початку XXI ст. (Оксана Валіон)

Додано твір Промислова політика Республіки Білорусь у кінці XX – на початку XXI ст. (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 15. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015.


У статті досліджено пріоритети державної політики Республіки Білорусь у промисловій сфері наприкінці XX – на початку XXI ст. Основну увагу сконцентровано на розробці й реалізації правових та економічних заходів, спрямованих на збереження, нарощення і модернізацію промислового сектору держави.

Проблеми модернізації економіки Білорусі впродовж 2006–2010 рр. у контексті тенденцій світового економічного розвитку (Оксана Валіон)

Додано твір Проблеми модернізації економіки Білорусі впродовж 2006–2010 рр. у контексті тенденцій світового економічного розвитку (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 10. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012.


У статті авторка досліджує проблеми модернізації й технологічного оновлення білоруських підприємств, стан і перспективи інноваційної діяльності, розробку й реалізацію інвестиційних проектів у контексті підвищення конкурентноспроможності економіки Білорусі впродовж третьої п’ятирічки із урахуванням тенденцій світового економічного розвитку початку XXI ст.

Проблеми конкурентоспроможності економіки Республіки Білорусь: новітні аспекти осмислення (Оксана Валіон)

Додано твір Проблеми конкурентоспроможності економіки Республіки Білорусь: новітні аспекти осмислення (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 21. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2018.


У статті розкрито проблеми створення і підвищення конкурентних переваг соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь. Розглянуто пріоритети економічної політики держави на сучасному етапі.

Пріоритетні напрямки соціальної політики в Республіці Білорусь упродовж 2006–2010 рр. (Оксана Валіон)

Додано твір Пріоритетні напрямки соціальної політики в Республіці Білорусь упродовж 2006–2010 рр. (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 11. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013.


У статті авторка аналізує пріоритетні складові соціальної сфери Республіки Білорусь упродовж 2006–2010 рр. Основну увагу звернено на державну політику в напрямку зростання грошових доходів населення, вдосконалення системи оплати праці, зменшення безробіття, розширення системи соціального захисту в досліджуваний час.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку Білорусі (початок 90-х рр. XX ст. – 2010 р.) (Оксана Валіон)

Додано твір Основні тенденції соціально-економічного розвитку Білорусі (початок 90-х рр. XX ст. – 2010 р.) (Оксана Валіон). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 1.


У статті проаналізовано соціально-економічну складову розвитку Республіки Білорусь від початку 90-х рр. XX ст. до 2010 р., окреслено основні блоки, що становлять засади білоруської економічної моделі.

Об’єднана Європа: теорія, історія та перспективи для України (погляд на сучасний українсько-німецький євроінтеграційний діалог) (Оксана Валіон)

Додано твір Об’єднана Європа: теорія, історія та перспективи для України (погляд на сучасний українсько-німецький євроінтеграційний діалог) (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. – Вип. 4: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010.


У статті проаналізовано теорію та історію створення об’єднаної Європи, процес поглиблення й розширення європейської інтеграції, можливості й перспективи вступу в Європейський Союз України. Окрему увагу сконцентровано на з’ясуванні засад та рівні політичної і економічної підтримки Німеччини євроінтеграційним прагненням України.

Історіографічний дискурс соціально-економічного розвитку Білорусі на сучасному етапі (кін. 80-х рр. XX – поч. XXI ст.) (Оксана Валіон)

Додано твір Історіографічний дискурс соціально-економічного розвитку Білорусі на сучасному етапі (кін. 80-х рр. XX – поч. XXI ст.) (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 13. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014.


У статті проаналізовано історіографію дослідження соціально-економічних аспектів розвитку Білорусі з кінця 80-х рр. XX – початку XXI ст.

Історичні зв’язки між Україною й Німеччиною від найдавніших часів до кінця XIX ст. (Оксана Валіон)

Додано твір Історичні зв’язки між Україною й Німеччиною від найдавніших часів до кінця XIX ст. (Оксана Валіон). Україна–Європа–Світ. – Вип. 3: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009.


У статті проаналізовано історію українсько-німецьких політичних, економічних, культурних і наукових взаємин від найдавніших часів до кінця XIX ст.
RSS-матеріал