- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Злиденність історицизму (вид. 1994) (Карл Поппер)

Додано твір Злиденність історицизму (вид. 1994) (Карл Поппер). У книзі всесвітньо відомого вченого в галузі філософи історії Карла Поппера маємо аргументовану критику розуміння історії як процесу, підпорядкованого законам необхідності.
Простота викладу доволі складних проблем, легкість стилю робить цю книгу приступною не лише для науковців, але й для всіх, хто цікавиться методологією суспільних наук.

Нічний потяг (Мартин Еймис)

Додано твір Нічний потяг (Мартин Еймис). Головна героїня цього роману — жінка-детектив Майк Гуліген, в неї чоловічий голос та зовнішність; вона любить пісню «Нічний потяг» і звикла вкладатися спати лише після того, як під вікнами прогримить нічний потяг, який став для неї символом смерті. «Самогубство, — каже вона, — це нічний потяг, який стрімно мчить у темряві. Потрібно лиш купити квиток і зайти у вагон. За квиток доведеться віддати усе, що є. Тільки це квиток в один бік». Майк довелося розслідувати справу, яка для неї видалася «гіршою нікуди»: загадку смерті Дженніфер Роквел, дочки її колишнього шефа, полковника поліції, яка вистрілила у себе з револьвера. Здавалося б, у Дженнифер немає причини зводити порахунки з життям, адже доля дала їй усе, про що тільки можна мріяти. А що коли ця молода, талановита, надзвичайно гарна дівчина не була самогубцею?
Роман у 2010 році екранізував ветеран британського кінематографу Ніколас Роуґ (Nicolas Jack Roeg).

Заборонений Санта або Перше різдво Славка (Ярослав Степаненко)

Додано твір Заборонений Санта або Перше різдво Славка (Ярослав Степаненко). А що, як Різдва не буде? Влада заборонила святкування й наказала замурувати всі каміни в місті. У школах розповідають, що різдвяні персонажі — суцільна вигадка. Однак десятирічного Славка ці заборони не лякають — вони лише розбурхують цікавість. Разом із батьком хлопчик розпалює не замурований усупереч наказу камін, і з цього починаються пригоди. Це бешкетна світла історія про Різдво, про юного Ніколаса з Мири Лікійської, він же Святий Миколай, він же Санта Клаус. Про те, що різдвяні бажання здійснюються, варто лише мріяти й вірити у власні сили і в дива. А ще про сміливість, незламний дух і відстоювання прав попри заборони.

Про празькі гроші з хроніки М. Стрийковського (Георгій Козубовський)

Додано твір Про празькі гроші з хроніки М. Стрийковського (Георгій Козубовський). Козубовський Г. Про празькі гроші з хроніки М.Стрийковського / Г. Козубовський // Український історичний журнал. - 2019. - № 6

Поширення назви «Україна» в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р. (Тарас Чухліб)

Додано твір Поширення назви «Україна» в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р. (Тарас Чухліб). Чухліб Т. Поширення назви "Україна" в офіційному дискурсі Речі Посполитої як один із наслідків Люблінської унії 1569 р. / Т. Чухліб // Український історичний журнал. - 2019. - № 4.

Люблінський сейм 1569 р. у візіях митців ХІХ – першої половини ХХ ст.: історико-іконографічний аналіз (Ольга Ковалевська)

Додано твір Люблінський сейм 1569 р. у візіях митців ХІХ – першої половини ХХ ст.: історико-іконографічний аналіз (Ольга Ковалевська). Ковалевська О. Люблінський сейм 1569 р. у візіях митців ХІХ – першої половини ХХ ст.: історико-іконографічний аналіз / О. Ковалевська // Український історичний журнал. - 2019. - № 4.

Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (Олена Бачинська)

Додано твір Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (Олена Бачинська). Бачинська О. Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області) / О. Бачинська // Український історичний журнал. - 2019. - № 4.

Заповіт руського воєводи князя Костянтина Вишневецького (31 травня 1641 р.): обставини укладення і внутрішня структура (Олексій Вінниченко)

Додано твір Заповіт руського воєводи князя Костянтина Вишневецького (31 травня 1641 р.): обставини укладення і внутрішня структура (Олексій Вінниченко). Вінниченко О. Заповіт руського воєводи князя Костянтина Вишневецького (31 травня 1641 р.): обставини укладення і внутрішня структура / О. Вінниченко // Український історичний журнал. - 2020. - Число 1

Анотація. Метою дослідження є введення в науковий обіг та формальний
аналіз останнього заповіту руського воєводи Костянтина Вишневецького (по-
мер 1641 р.), представника відомого й заможного волинського князівського
роду. Положення цього тестаменту спричинили скликання спеціальної се-
наторської наради при королівському дворі, у результаті якої окремі перед-
смертні розпорядження князя було визнано протиправними. Це стало уні-
кальним випадком у відносинах між українськими маґнатами та монархом
Речі Посполитої. Дотепер зміст останньої волі К.Вишневецького був відомий
історикам лише в переказі, навіть існували припущення щодо фальсифікації
заповіту, що й обумовлює наукову новизну його публікації. Застосування ме-
тодики дипломатичного аналізу, що полягає в текстуальній деконструкції
та виділенні типових для ранньомодерних тестаментів клаузул, дозволяє під-
твердити автентичність заповіту К.Вишневецького. Висновки. Форма і вну-
трішня будова документа типові для тогочасних маґнатських і шляхетських
тестаментів, порядок диспозицій можна вважати взірцевим, натомість
мотивація укладення князем акта останньої волі дещо відрізнялася від спо-
нук, характерних для тодішніх заповідачів. Хоча К.Вишневецький призначив
кошти на порятунок душі та визначив місце поховання свого тіла, загалом
тестатор не проявив себе надміру побожною людиною, також не прагнув до-
сконало впорядкувати свої майнові справи чи запобігти можливим конфлік-
там навколо його спадку. Вочевидь провідною метою фінальної волі старого
князя, дещо дезорієнтованого несподіваною смертю останнього сина, стало
прагнення забезпечити майбутнє (добробут, майно, освіту, виховання) для
внуків й онучок – своїх нащадків по чоловічих лініях. Утілення цього заповідач
убачав у призначенні надійних опікунів для малолітніх Вишневецьких із числа
кровних і посвоячених родичів, проте саме ця його тестаментова диспозиція, як показали події найближчих місяців, стала нереальною до виконання та на-
віть призвела до того, що підваженою виявилася правомірність самого запо-
віту.
Ключові слова: ранньомодерний заповіт (тестамент), спадкування, перед-
смертні розпорядження, фунеральні практики, князівський рід Вишне вецьких,
ранньомодерна ментальність, релігійність, шляхта, шляхетський соціум,
родинні зв’язки.

Конфлікт єпископів Інокентія Винницького та Яна Малаховського довкола унійної церкви (Алессандро Бокколіні)

Додано твір Конфлікт єпископів Інокентія Винницького та Яна Малаховського довкола унійної церкви (Алессандро Бокколіні). Бокколіні A. Конфлікт єпископів Інокентія Винницького та Яна Малаховського довкола унійної церкви / A. Бокколіні // Український історичний журнал. - 2020. - Число 1.

Анотація. Мета дослідження – проаналізувати перебіг конфлікту між єпис-
копами унійної церкви Яном Малаховським та Інокентієм Винницьким напри-
кінці XVII ст. Місцем пастирського служіння для обох було визначено один і той
самий єпископат Перемишля, але першого призначив Рим, а другого – король.
Конфлікт набув такої сили й непримиренності, що врахувати повністю інте-
реси сторін було дуже складно, це загрожувало розривом дипломатичних відно-
син між Короною Польською та Римом, підривало основи Брестської унії. Тема
протистояння чітко простежується в листуванні, особливо в 1691 р., між ко-
ролем Яном III Собеським і кардиналом-протектором Корони Польської Карло
Барберіні. У статті використано такі методику та підходи, як систематич-
ний і критичний аналіз листів, що зберігаються у Ватиканській апостольській
бібліотеці, у поєднанні з деякими документами з архіву Священної конґреґації
пропаґанди віри. Із цих матеріалів випливають чимало деталей конфлікту між
сановниками унійної церкви в Україні, а також між їхніми покровителями в
Римі та Варшаві. Суперечка спалахнула після докору, зробленого Малаховським
Винницькому, із приводу того, що останній не демонстрував вірності католиць-
кому обряду. Утім ця історія мала свій підтекст, адже йшлося про складне пере-
плетіння прероґатив короля та римської церкви, на які впливала політика Мос-
ковського патріархату. Дослідження цього церковного спору на підставі вивчення
листування польського монарха й кардинала Барберіні раніше не проводилися,
що зумовлює наукову новизну статті. Висновки. Упродовж багатьох років у
розв’язанні зазначеного конфлікту брали участь як Священна конґреґація про-
паґанди віри та апостольські нунції у Варшаві, так і сам король Ян III Собеський.
При цьому всі сторони були зацікавлені в конструктивному й мирному вирішенні
супереч ки між єпископами. Що, зрештою, і призвело до позитивного результату.
Ключові слова: унійна церква, Ян Малаховський, Інокентій Винницький,
Карло Барберіні, Ян ІІІ Собеський.

Олександр Жуковський – Військовий міністр Української Народної Республіки 1918 року: маловідомі сторінки діяльності (Павло Слюсаренко)

Додано твір Олександр Жуковський – Військовий міністр Української Народної Республіки 1918 року: маловідомі сторінки діяльності (Павло Слюсаренко). © Воєнна історія, 1 (55) 2011


У статті висвітлені маловідомі сторінки діяльності Військового міністра Української Народної Республіки Олександра Жуковського (січень – квітень1918 року).

Структура та механізм втілення завдань ініціативи ООН «Альянс цивілізацій» (Ірина Слюсаренко)

Додано твір Структура та механізм втілення завдань ініціативи ООН «Альянс цивілізацій» (Ірина Слюсаренко). Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 75 (8).


З’ясовано структуру ініціативи ООН «Альянсу цивілізацій», яка складається з посади Високого представника, Секретаріату, Групи друзів. Проаналізовано механізм реалізації завдань в чотирьох основних напрямках: освіта, молодіжне середовище, засоби масової інформації та міграція через плани втілення, регіональні стратегії та національні плани.

Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках (Ірина Слюсаренко)

Додано твір Проблема захисту міжнародним співтовариством культурних цінностей під час збройного конфлікту в Косово та Метохії в 1999–2004 роках (Ірина Слюсаренко). Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 78 (11).


Складовими аналізу досліджуваної проблеми стали: невизначеність статусу СРЮ в ООН впродовж 1992–2000 років; складність та низька ефективність механізму захисту культурних цінностей в ході збройного конфлікту, загалом; неготовність до спалаху насильства в березні 2004 року міжнародних сил на території Косова, які мали забезпечувати правопорядок, діяльність місій ЮНЕСКО щодо оцінки збитків та надання допомоги культурній спадщині Косова.

Особливості політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору (Ірина Слюсаренко)

Додано твір Особливості політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору (Ірина Слюсаренко). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2017. – Вип. 126 (11).


Мета статті полягає в розгляді особливостей політики Російської Федерації щодо оформлення кордону з державами пострадянського простору. Дослідження виконано на основі аналізу документів та інформаційних повідомлень та компаративному аналізі отриманих даних. Застосування цих методів показало, що з восьми держав пострадянського простору процес міжнародно-правового оформлення державного кордону Російської Федерації завершено повністю лише з Литовською республікою. Існують серйозні проблеми з оформленням державного кордону з Грузією – визнає самопроголошені Абхазьку Республіку та Республіку Південна Осетія, та Україною – анексувала частину території Автономну Республіку Крим, а також здійснює втручання у внутрішні справи України шляхом конструювання та підтримки сепаратизму на частині Донецької та Луганської областей.

Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах (Ірина Слюсаренко)

Додано твір Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах (Ірина Слюсаренко). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2018. – Вип. 138 (11). Ч. 3. Політичні науки.


На основі резолюцій Ради Безпеки ООН за 2011–2017 роки, класифіковано загрози міжнародному миру та безпеці, визначено регіони, де найчастіше виникають загрози міжнародному миру та безпеці; вказано країни ситуація в яких, становить загрозу міжнародному миру та безпеці. Міжнародна безпека розглядається через концепцію колективної безпеки, методи аналізу, синтезу, компаративного аналізу та якісного контент-аналізу дозволили виконати завдання роботи.
RSS-матеріал