- Новинки електронних бібліотек

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Звіт Комітету допомоги голодним України в Празі

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 10:25

Комітет допомоги голодним України в Празі
Digitální knihovna – Moravská zemská knihovna

Бич Л. Місцева самоуправа ч. 1: Історія самоуправи

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 10:18

Видання “Видавничого Товариства при Українській Господарській Академії”

Наш Гр. Мораль (природа, зміст, історія та норми її)

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 10:11

Накладом “Української Книгарні”

Костенко П. Людське суспільство в передісторичнім розвитку

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 10:05

Накладом “Українських робітничих вістей”

Костомаров М. Кудеяр. Історична хроніка

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 10:04

Накладом Української Видавничої Спілки

Конан Дойль. Кровавий шлях (Шерльок Гольмс)

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 10:01

Накладом “Української Книгарні”

Куліш М. Мина Мазайло

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 09:56

Видавництво “Колос”

Левинський В. Відокремленнє Галичини

diasporiana.org.ua - Пн, 2018-11-19 09:55

Бібліотека “Новий сьвіт” ч. 14
Накладом Івана Гниди

Повернення до різноманітності: Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни (Джозеф Ротшильд)

Додано твір Повернення до різноманітності: Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни (Джозеф Ротшильд). Ротшильд Джозеф, Уїнгфілд Ненсі М.
Повернення до різноманітності: Політична історія Східно-Центральної Європи після Другої світової війни / Пер. з англ. В. Т. Лапицького, С. М. Рябчук. — К.: Мегатайп, 2004. — 384 с.
ISBN 5-85722-105-6

Історичний огляд Східно-Центральної Європи після Другої світової війни. Автор — відомий фахівець з політичних наук — викладає у Колумбійському університеті, США. Книжка охоплює Румунію, Болгарію, Албанію, Югославію, “Вишеградські” країни, але не торкається СРСР та держав Балтії. Книга витримала три перевидання англійською мовою.

Українська революція. Історичний нарис (Валерій Солдатенко)

Додано твір Українська революція. Історичний нарис (Валерій Солдатенко). Солдатенко В. Ф.
Українська революція. Історичний нарис: Монографія. — К.: Либідь, 1999. —976 с.

ISBN 966-06-0130-1.

У книзі відтворено панорамну картину історії Української національно-демократичної революції 1917—1920 років. Розроблено критерії періодизації досліджуваного процесу, з’ясовано причини, характер і мету боротьби, сутність і еволюцію розвитку концепції, схарактеризовано головні події буремної доби. Розкрито історичне значення та уроки Української революції. Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

Дніпро-донецька культура. До історії населення епохи неоліту - раннього металу півдня східної Європи (Дмитро Телегін)

Додано твір Дніпро-донецька культура. До історії населення епохи неоліту - раннього металу півдня східної Європи (Дмитро Телегін). Телегін, Дмитро Якович.
Дніпро-донецька культура до історії населення епохи неоліту - раннього металу півдня східної Європи / Д. Я. Телегін; відп. ред.: М. М. Бондар; АН Української РСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1968. – 258 с. : рис., табл., 1 л. рис.
Бібліогр. в підряд. прим.


Монографія присвячена вивченню історії
племен неолітичної епохи на Україні, які мешка-
ли тут у V—III тисячоліттях до н. е. У праці
підведен€і^ підсумок багаторічних польових дослі-
длсень численних пам'яток (поселень, могильни-
ків) басейнів Дніпра і Сіверського Дінця, гцо ді-
стали назву дніпро-донецької культури. Особлива
увага приділяється з'ясуванню питань господар-
ства, побуту, вірувань і соціального устрою но-
сіїв цієї культури, їх антропологічної характери-
стики і ролі в історії первісного населення Схід-
ної Європи.
Розрахована на археологів, викладачів, сту-
дентів, працівників музеїв.

Західно Українська Народна Республіка (1918—1923). Історія держави і права (Борис Тищик)

Додано твір Західно Українська Народна Республіка (1918—1923). Історія держави і права (Борис Тищик). Тищик Б.Й.
Західно Українська Народна Республіка (1918—1923). Історія держави і права. — Львів: Тріада плюс, 2004. - 392 с.

ISBN 966-7596-42-7
У монографії висвітлюються питання, пов’язані з соціально-
економічними і політичними передумовами проголошення суверенної
української держави на західноукраїнських землях, формування її
державного апарату — центрального і місцевого, судово-прокурорських
органів, адвокатури, нотаріату, збройних сил, створення правових засад
їх організації і діяльності та ін. Показано об’єднання двох українських
держав - ЗУНР і УНР - у соборну, незалежну державу, дипломатичну
діяльність ЗУНР, проблему ЗУНР на міжнародній Паризькій мирній
конференції, ставлення західних держав до проблеми Східної Галичини
та спосіб її вирішення. Розкрито й причини поразки Західно¬
української Народної Республіки.
Монографія, не вичерпуючи і не закриваючи гострої і злободенної
теми щодо становлення та існування національної державності в Україні
у минулі часи, викличе, сподіваємося, інтерес у науковців, аспірантів,
студентів, у широких кіл читачів — патріотів України.

Українські міфи, демонологія, легенди (Микола Костянтинович Дмитренко)

Додано твір Українські міфи, демонологія, легенди (Микола Костянтинович Дмитренко). Українські міфи, демонологія, легенди / Упоряд. М. К. Дмитренко. — К.: Муз. Україна, 1992. — 144 с.

ISBN 5-88510-156-6

До збірки увійшли унікальні народні міфи та легенди про створення світу, перекази про чортів, домовиків, опирів, відьом тощо. Переважна більшість легенд та переказів публікуються вперше.

Видання адресоване народознавцям, фольклористам, етнографам, широкому колу шанувальників словесного фольклору.

Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947) (Роман Тарнавський)

Додано твір Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947) (Роман Тарнавський). Тарнавський Р.
Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947) / Роман Тарнавський ; відп. редактор Михайло Глушко. — Львів : ЛНУ імені
Івана Франка, 2016. — 236 с.

Монографічне дослідження присвячене історії етнологічних підрозділів Львівського університету першої половини ХХ ст. Залучивши значний обсяг першоджерел, автор висвітлює створення в університеті кафедр та наукових інститутів етнологічного спрямування, аналізує специфіку навчально-наукового процесу в їхніх межах, вплив на нього політичної ситуації в Галичині. Особливу увагу звернено на роль університетських підрозділів у становленні народознавчих наукових шкіл — етнологічної школи Адама Фішера та антропологічної школи Яна Чекановського. Простежено їхнє значення для повоєнної української та польської народознавчої науки.
Для етнологів, фольклористів, істориків, усіх зацікавлених історією Львівського університету та науки й освіти загалом.

Українська фалеристика: 3 історії нагородної спадщини: У 2 кн. Кн. 1 (Дмитро Табачник)

Додано твір Українська фалеристика: 3 історії нагородної спадщини: У 2 кн. Кн. 1 (Дмитро Табачник). Українська фалеристика: 3 історії нагородної спадщини: У 2 кн. / Д. Табачник, В. Бузапо, В. Воронін та ін. — Кн. 1. — К.: Либідь, 2004. — 480 с.

ІБВМ 966-06-0350-9 (кн.1).

У виданні аналізуються становлення й розвиток вітчизняної нагородної справи
з часів Київської Русі до років незалежності України в контексті світової фалерис- тичної спадщини. Розглядаються правові та практичні аспекти нагородної політики незалежної України, узагальнено перший досвід створення цілісної системи нагород найвищого державного рівня. Органічною частиною книги є унікальний документаль­
ний, фактичний та ілюстративний матеріал.
Для дослідників історії, політології, філософії суспільної думки, студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться нагородною спадщиною України.

Психологія творчості (Володимир Роменець)

Додано твір Психологія творчості (Володимир Роменець). Роменець В. А.
Психологія творчості: Навч. посібник. 3-тє вид. — К.: Либідь, 2004. — 288 с.
ISBN 966-06-0320-7.

У посібнику розглядаються ключові питання психології творчості, формування та виявлення творчих здібностей людини на різних етапах її шляху до особистісної зрілості. З’ясовується структура творчого процесу, опрацьовується поняттєво-категоріальний апарат дослідження творчості. Вперше публікуються матеріали з архіву вченого, які є художньою ілюстрацією до теоретичних узагальнень.
Для студентів, викладачів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами психології.

Історія психології Стародавнього світу і середніх віків (Володимир Роменець)

Додано твір Історія психології Стародавнього світу і середніх віків (Володимир Роменець).


У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи і ранні періоди становлення, психології: міфологічний, що виражає первісний народний світогляд, Стародавнього світу, що охоплює психологічні вчення Китаю, Індії, Близького Сходу, Греції, Риму, а також період середньовіччя з його патристичною і схоластичною психологією.
Посібник призначений для студентів, аспірантів і дослідників у галузі історії психології.

Історія психології епохи Просвітництва (Володимир Роменець)

Додано твір Історія психології епохи Просвітництва (Володимир Роменець). Роменець В. А.
Історія психології епохи Просвітництва: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1993. — 568 с.: іл.
ISBN 5-11-004103-2.

Висвітлено шляхи розвитку психологічної науки в XVIII ст. у зв’язку з суспільно-політичними та науково-культурними надбаннями епохи. Розглядається історія психології як західних, так і східних країн. Особливу увагу приділено розвиткові психології в Україні. Розроблено теоретичні засади історії психології: культурологічний підхід, рушійні сили розвитку психологічних знань, періодизацію.
Для студентів університетів, які навчаються за спеціальностями «Психологія», «Філософія».
RSS-матеріал