+ Оновлення

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/metodportal/data/www/metodportal.com/includes/menu.inc on line 745.

Урок з інтегрованого курсу «Мистецтво» на тему : Звуки та кольори природи. Лінія горизонту. Малювання композиції «Осіннє чудо-дерево», 2 клас

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети. На уроці «Звуки та кольори природи»застосовуються різноманітні способи зображення, використовуючи різні відтінки потрібного кольору, що передають красу природи. Це сучасно, актуально, перспективно

Автор: 

Новікова Діна Вікторівна, бібліотекар Бородянського ЗЗСО І-ІІ ступенів

Предмети: Образотворче мистецтвоКласи: 2 клас
Категорії: + Оновлення

Урок з інтегрованого курсу « Мистецтво» з теми «Ритми осіннього дощу. Графіка . Штрих. Слухання: Е.Моррікон «Плач, вітре». Малювання гриба під дощем у вітряний день, 2 клас

Сьогодні дуже актуальними є інтегровані уроки з освітньої галузі
«Мистецтво», які спрямовують на розвиток креативності та мистецьких
здібностей здобувачів освіти.
Прикладом тому є розроблений інтегрований урок на тему «Малювання гриба під дощем у вітряний день».

Автор: 

Литвин Валентина Григорівна, вчитель початкових класів Бородянського
ЗЗСО І -ІІ ступенів

Предмети: Образотворче мистецтвоКласи: 2 клас
Категорії: + Оновлення

Веселковий дивограй (урок з інтегрованого курсу «Мистецтво» ), 1 клас

Матеріал уроку призначений для учнів 1 класу НУШ , відповідає програмі інтегрованого курсу « Мистецтво» , з використанням інтерактивних форм роботи та залученням технічних засобів.

Автор: 

Мельниченко Любов Вікентіївна, вчитель початкових класів Бородянського ЗЗСО І-ІІ ступенів

Предмети: Образотворче мистецтвоКласи: 1 клас
Категорії: + Оновлення

Урок з англійської мови у 5 класі на тему: «Моє улюблене хобі» (за підр. О.Д. Карпюк)

Урок повторення теми "Моє хоббі" був проведений як відкритий урок, має кілька інтерактивних завдань, кросворд, аутентичне відео, монологічне і діалогічне мовлення учнів.

Автор: 

Соколова Людмила Богданівна, учитель англійської мови, Рибинська ЗОШ І-ІІІ ст.

Предмети: Англійська моваКласи: 5 клас
Категорії: + Оновлення

Дизайн логотипу та особливості його створення

У цій доповіді розглядається вирішення проблеми формування логотипу фірми, як основного елемента фірмового стилю, який представляє собою індивідуальний графічний знак, шрифтове написання марки або поєднання графічного знака та шрифтового написання.

Автор: 

Папроцький Сергій Петрович, викладач-методист вищої категорії
ОХУ ім.М.Б.Грекова

Джерело: 

Добробабенко Н.С. Фірмовий стиль: принципи розробки. М., 2009
Ейрі Девід, Логотип і фірмовий стиль. Вид. «Пітєр», 2015

Предмети: Художня культураКласи: Вища школа
Категорії: + Оновлення

ПАРТНЕРСТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У статті описано систему побудови партнерських стосунків у навчальному закладі в умовах Нової української школи, наведено приклади досвіду співпраці інших країн, охарактеризовано систему родинно-сімейного виховання В.Сухомлинського

Автор: 

НОВІЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА,
учитель початкових класів
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10
Смілянської міської ради Черкаської області

Класи: Початкова школа
Категорії: + Оновлення

ПАРТНЕРСТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

У статті описано систему побудови партнерських стосунків у навчальному закладі в умовах Нової української школи, наведено приклади досвіду співпраці інших країн, охарактеризовано систему родинно-сімейного виховання В.Сухомлинського

Автор: 

НОВІЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА,
учитель початкових класів
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10
Смілянськлї міської ради Черкаської області

Предмети: Освіта в цілому
Категорії: + Оновлення

"Україна - моя Батьківщина"

Інтегрований урок з предмета "ЯПС" у 2 класі НУШ, метою якого є розширити знання про Україну, її багатства,державні і народні символи.
Проведення його в ігровій формі, у формі подорожі допоможе дітям невимушено влитися у процес його проведення, надасть можливості продуктивно співпрацювати у групі.

Автор: 

Новоженець Марія Євгенівна, вчитель початковах класів, НВК"ЗОШ №1-гімназія"м.Копичинці

Предмети: Інші предметиКласи: 2 клас
Категорії: + Оновлення

Миколай до нас іде і добро він нам несе

Миколай до нас іде і добро він нам несе

(Звучить музика 01, виходять всі на сцену)
1. Добрий день, вам люди добрі!
Добрий день і добрий час!
З Днем Святого Миколая
Ми вітаєм щиро вас!

Автор: 

Колеснікова тетяна Анатоліївна, вчитель початкових класів Богданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Семенівського р-ну, Полтавської обл.

Предмети: Виховна роботаКласи: 4 клас

докладніше

Категорії: + Оновлення

КЕЙС –МЕТОД, як засіб інтерактивної методики, та засіб сучасного середовища навчання дорослих

Використання під час навчального процесу кейс-методу надає можливість готувати фахівців , які легко адаптуються в професійній діяльності, вирішують складні завдання, беруть на себе відповідальність, швидко реагують на зміни у різноманітних ситуаціях, вміють працювати як в групі так і самостійно.

Автор: 

Сорока Вікторія Василівна, викладач Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Джерело: 

1. Білуха, М.Г. Основи наукових досліджень : підручник [для студ. екон. спец. вузів] / М.Г. Білуха. – К. : Вища школа., 1997. – 271 с.
2. Введенський, В.Н. Моделювання професійної компетентності педагога / В.Н.Введенський // Педагогіка. – 2003. – № 10. – С. 51-55.
3. Васильченко, Л.В. Професійна компетентність керівника школи / Л.В.Васильченко, І.В.Гришина. – Харків : Основа, 2006. – 208 с.
4. Горкуненко, П.В. Формування професійної компетентності викладача педагогічного вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації в контексті загальноєвропейської інтеграції [Електронний ресурс] / П.В. Горкуненко // Нова педагогічна думка. – 2010. – №1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/portal/Soc_Gum/Npd/2010_1/Gorkunen.pdf.
5. Даниленко, Л.І. Менеджмент інновацій в освіті / Л.І.Даниленко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 120 с.
6. Дафт, Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб. : Питер, 2007. – 387 с.
7. Запалацкая, В.С. Формирование профессиональной компетентности руководителей в области стратегического управления развитием муниципальных образовательных систем : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 [Электронный ресурс] / В.С.Запалацкая. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalnoi-kompetentnosti-ruk ovoditelei-v-oblasti-strategicheskogo-upravle.
8. Зязюн, І.А. Світоглядні пріоритети педагогіки / І.А. Зязюн // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. У 2-х ч. / редкол. : І.А.Зязюн та ін. – К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2002. – Ч 1. – С. 34-42.
9. Креденець, Н.Д. Модель формування професійної компетентності майбутнього фахівця легкої промисловості [Електронний ресурс] / Н.Д.Креденець. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N157/N157p095-100.pdf.
10. Линьова, І.О. Компетентнісний підхід в основі професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І.О. Линьова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 4. – Режим доступу : http://tme.umo.edu. ua/docs/4/10lineia.pdf.
11. Лозниця, В.С. Психологія менеджменту / В.С.Лозниця. – К. : ТОВ "УВПК", 2001. – 227 с.
12. Маслов, В.І. Концептуальні засади розробки орієнтовних стандартів змісту компетентності фахівців [Електронний ресурс] / В.І.Маслов // Освітологічний дискурс. – 2010. – № 2. – Режим доступу : http://innovations.kmpu.edu.ua/ ENFV /2011_2/11mvizkf.pdf.
13. Мескон, М. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М. : АНХ, 1997. – 702 с.
14. Носков, В. Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В.Носков, А.Кальянов, О.Єфросініна // Український центр політичного менеджменту. – Режим доступу : http://www.politik. org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=62&c=1376&setcss=1&ncss=big.
15. Олійник, В.В. Професійне зростання педагогічних працівників : організаційно-педагогічний аспект / В.В. Олійник, Л.І. Даниленко // Методист. – 2003. – № 3. – С. 2-5.
16. Покроєва, Л.Д. Моделювання процесу професійного зростання керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Л.Д. Покроєва, Г.Ю. Кравченко // Народна освіта. – 2012. – Випуск 2 (17). – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/17/statti/pokroeva.htm.
17. Равен, Дж. Компетентность в современном обществе [Электронный ресурс] / Дж. Равен. – М. : Коги-то-Центр, 2002. – 341 с. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/4_SWMN_ 2010 /Pedagogica/.

Предмети: Освіта в ціломуКласи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

Магнітне поле та його характеристики

Магнітне поле – це особливий вид матерії за допомогою якого здійснюється взаємодія між провідниками струму і постійними магнітами.
Магнітне поле характеризується силовою взаємодією лише з рухомими зарядами, при чому кінетична енергія заряджених тіл залишається при цьому постійною.
В природі існує досить великий клас речовин, розмішеня яких в магнітному полі призводить до суттєвої зміни останнього. Такі речовини називають магнетиками.

Автор: 

Дзюбенко Світлана Олександрівна,
викладач Таращанського державного технічного та економіко-правового коледжу

Джерело: 

1. Т.В.Левченко,«Загальна електротехніка з основами автоматики»,2010 р.
2. В.Е.Родзевич,« Загальна електротехніка »,1993р

Предмети: ФізикаКласи: Вища школа
Категорії: + Оновлення

Завдання та відповіді з української мови та літератури на конкурс "Крок до олімпу"

Тестові завдання з української мови та літератури для учнів 7-11 класів.

Автор: 

Тагієва Любов Андріївна, вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Предмети: Українська моваКласи: Середня школа
Категорії: + Оновлення

Створення інтелектуального середовища та важливість безпечності розвитку особистості у закладах освіти

У статті розглянуто поняття «інтелектуальне середовище», проаналізовано важливість створення безпечної системи розвитку особистості в освітніх закладах.

Автор: 

Дорохіна Світлана Сергіївна, студентка педагогічного факультету Херсонського державного університету

Предмети: ПедагогікаКласи: Вища школа
Категорії: + Оновлення

Методична розробка уроку виробничого навчання: "Приготування страв з нерибних морепродуктів"

Дана методична розробка уроку виробничого навчання допоможе майстрам виробничого навчання та викладачам спецдисцеплін при вивчені та засвоєнні теми ; "Приготування страв з риби та нерибнихморепродуктів."

Автор: 

Фурман Валентина Антонівна
Майстер виробничого навчання
Чорноострівського Професійного Аграрного Ліцею

Класи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

Методична розробка уроку виробничого навчання;"Приготування риби фаршированої та запечених рибних страв."ваних

Дану методичну розробка уроку виробничого навчання можливо використовувати на уроках виробничого та теоритичного навчання при підготовці кухарів.

Автор: 

Фурман Валентина Антонівна
Майстер виробничого навчання
Чорноострівського Професійного Аграрного Ліцею

Класи: Професійна освіта
Категорії: + Оновлення

Тема. Синичка (виховання звука [с])

Тема. Синичка (виховання звука [с])
Мета: виховувати правильну вимову звука [с] ,учити вимовляти звук [с] ізольовано, у складах, словах і фразах; розвивати навички правильного узгоджування слів у реченні, активізувати словниковий запас; розвивати дрібну моторику,фонематичний слух, зорові функції: простежування, фіксації погляду, локалізації, кольоросприймання; виховувати любов до природи.

Автор: 

Тараненко В. М.
вчитель - логопед ЗДО № 5 " Золота рибка "
м. Первомайськ

Предмети: Освіта в ціломуКласи: Дошкільне виховання

докладніше

Категорії: + Оновлення

«МИ ПРАЦЮЄМО ЗАЛЮБКИ»

«МИ ПРАЦЮЄМО ЗАЛЮБКИ»

Автор: 

Смертенюк І.І.
вихователь ЗДО № 5 " Золота рибка "
м. Первомайськ

Предмети: Освіта в ціломуКласи: Дошкільне виховання

докладніше

Категорії: + Оновлення

Конспект заняття з природи для дітей старшої групи

Конспект заняття з природи для дітей старшої групи

Тема. « Що таке краса ?».
Мета. Розширювати та збагачувати уявлення дітей про живу природу рідного краю; класифікувати за групами; вправляти дітей у розв’язанні логічних задач. Учити дітей естетично сприймати природне довкілля, помічати у світі природи прекрасне, чарівне. Виховувати у дітей бережливість до флори і фауни рідного краю.

Хід заняття
Сонце світить, сонце сяє,
Пестить землю, зігріває
Землю щедру і багату
Велетенську нашу хату.
Ви скажіть тепер мені:
Де ви мешкаєте всі? (У будинках)

Автор: 

Малюта О. О.
вихователь ЗДО № 5
м. Первомайськ

Предмети: Освіта в ціломуКласи: Дошкільне виховання

докладніше

Категорії: + Оновлення

Конспект інтегрованого заняття в другій молодшій групі "Зимонька-зима"

Конспект інтегрованого заняття в другій молодшій групі
"Зимонька-зима"

Програмовий зміст. Продовжити знайомити дітей з характерними ознаками зими, відрізняти й називати властивості води і снігу; вчити встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки; активізувати словник; вчити відповідати на поставлені питання.
Розвивати слухову і зорову увагу, сприйняття кольору і ритму. Виховувати інтерес до пізнання природи і відображення своїх вражень в образотворчій діяльності.

Автор: 

Буну А. А.
вихователь ЗДО № 5 " Золота рибка "
м. Первомайськ

Предмети: Освіта в ціломуКласи: Дошкільне виховання

докладніше

Категорії: + Оновлення

Конспект заняття в молодшій групі з сенсорного розвитку на тему: «Весела подорож»

Конспект заняття в молодшій групі з сенсорного розвитку на тему: «Весела подорож»

Автор: 

Комар Н. В.
вихователь ЗДО № 5 " Золота рибка "
м. Первомайськ

Предмети: Освіта в ціломуКласи: Дошкільне виховання

докладніше

Категорії: + Оновлення
RSS-матеріал